Waloryzacja świadczeń emerytalnych jednak nie ochroni przed inflacją

Waloryzacja świadczeń emerytalnych jednak nie ochroni przed inflacją
Witold Gadomski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia 1 marca. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji, czyli średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym, pisze Witold Gadomski.

Zasady te określone w ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych powinny chronić realną wartość świadczeń emerytalnych. Tak się dzieje w przypadku, gdy inflacja jest niska, a zwłaszcza wówczas, gdy w ciągu roku spada.

Przy wysokiej i rosnącej z miesiąca na miesiąc inflacji reguły waloryzacji są niewystarczające dla ochrony realnej wartości emerytury i renty.

W marcu świadczenia zostaną zwaloryzowane wskaźnikiem 7%, który będzie wyższy niż wynika z formuły określonej w ustawie. Według ustawy powinien wynieść 5,7%. A mimo to realne świadczenia będą niższe niż przed rokiem.

Wynika to z faktu, że tak zwana 12-miesięczna inflacja (ceny z danego miesiąca w stosunku do cen z tego miesiąca roku ubiegłego) jest wyższa niż średnioroczna. W grudniu ta pierwsza wyniosła 8,6%, w druga 5,1%.

Realny poziom emerytur i rent

W dodatku wysoka inflacja obniża realny poziom świadczeń w każdym miesiącu, a waloryzacja dokonywana jest raz do roku.

Poniższa tabela pokazuje jak obniżała się realna wartość świadczeń emerytalnych i rentowych, które były zwaloryzowane w marcu 2021 roku. Nie znamy jeszcze odczytu inflacji za styczeń i luty 2022 roku. Przyjmijmy, że średnie ceny rosły w ciągu miesiąca 1%.

Waloryzacja świadczeń o 7% spowoduje, że wzrosną do poziomu 99,2% poziomu z marca 2021 roku, po czym znowu ich wartość realna zacznie z miesiąca na miesiąc maleć

Inflacja i spadek realnej wartości świadczeń emerytalnych i rentowych:

RokMiesiącInflacja miesiąc poprzedni = 100Wartość realna świadczenia
2021Marzec101,0100,00
2021Kwiecień100,899,01
2021Maj100,398,22
2021Czerwiec100,197,93
2021Lipiec100,497,83
2021Sierpień100,397,44
2021Wrzesień100,797,15
2021Październik101,196,48
2021Listopad101,095,43
2021Grudzień100,994,48
2022Styczeń*101,0*93,64
2022Luty*101,0*92,71

Źródło GUS, obliczenia własne

*-  prognoza

W lutym 2022 roku realna wartość świadczeń emerytalno-rentowych jest 7,3% niższa niż w marcu 2022 roku. Waloryzacja świadczeń o 7% spowoduje, że wzrosną do poziomu 99,2% poziomu z marca 2021 roku, po czym znowu ich wartość realna zacznie z miesiąca na miesiąc maleć.

Gdyby wskaźnik waloryzacji wyniósł zgodnie z formułą wynikającą z ustawy 5,7%, w marcu poziom świadczeń wynosiłby realnie 98% poziomu sprzed roku.

Wyższe dotacje do FUS

W ustawie budżetowej na rok 2022, przyjętej zaledwie przed kilkoma tygodniami założono wskaźnik waloryzacji 104,89% oraz wzrost rocznego funduszu emerytur i rent nominalnie o 7,3%. Wypłaty emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zaplanowano w wysokości 257 007,9 mln zł, a dotacja do FUS ma wynieść 44 723,3 mln zł.

Wyższy niż planowany w budżecie wskaźnik inflacji zwiększy wypłaty emerytur i rent  z FUS, o 5,2 mld zł. Dodatkowo około 10 mld zł kosztować będzie FUS wypłata 14 emerytury, która nie została ujęta w ustawie budżetowej, ale którą obecnie zapowiedział rząd.

Ma ona częściowo zrekompensować realny spadek wartości emerytur. Tym samym budżet będzie musiał zwiększyć dotację do FUS o około 15 mld zł.

To założenie jest oparte na wstępnych prognozach, nie uwzględniające zwiększenia lub zmniejszenia (w zależności od koniunktury) liczby pracowników objętych ubezpieczeniem ZUS, w tym zmiany liczby obywateli zagranicznych płacących składki ZUS. 

Źródło: aleBank.pl