Witold Gadomski

Witold Gadomski
Blogi | Witold Gadomski

Niełatwo naśladować Margaret Thatcher

Liz Truss przejdzie do historii jako najkrócej urzędujący premier Wielkiej Brytanii, choć w trzech kolejnych rządach Konserwatystów sprawowała funkcje ministerialne przez 8 lat. We wrześniu w wyborach na przewodniczącego Partii Konserwatywnej, a tym samym na premiera pokonała byłego kanclerza skarbu (czyli ministra finansów) Rishi Sunaka zdobywając poparcie 81 tys. głosów członków partii. Konkurent otrzymał 60 tys., przypomina Witold Gadomski.

CZYTAJ WIĘCEJ
Witold Gadomski
Blogi | Witold Gadomski

Dlaczego Niemcy rozważają zmianę swojego modelu gospodarczego?

Obecne kryzysy i zmiany geopolityczne wywołały w Niemczech debatę dotyczącą dotychczasowego modelu gospodarczego. Ekonomiści i politycy zastanawiają się nad tym, czy polityka gospodarcza powinna być przebudowana i w jakim kierunku powinny iść zmiany. Artykuł na ten temat opublikował Clemens Fuest, kierujący monachijskim Instytutem Ifo, jednym z najważniejszych niemieckich think tanków.

CZYTAJ WIĘCEJ
Witold Gadomski
Blogi | Gospodarka | Witold Gadomski

PKB w Polsce rośnie, czy spada?

Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczący szybkiego szacunku PKB za drugi kwartał 2022 roku, jest rozmaicie interpretowany. Z jednej strony zwraca się uwagę na to, że wzrost PKB w relacji do drugiego kwartału 2021 roku był całkiem wysoki i wyniósł 5,3%, jeżeli obliczenia nie uwzględniają wyrównania sezonowego lub 4,5% przy wyrównaniu sezonowym. Nawet ta druga wielkość świadczyłaby o dość silnej dynamice naszej gospodarki, pisze Witold Gadomski.

CZYTAJ WIĘCEJ
Witold Gadomski
Blogi | Gospodarka | Witold Gadomski

Finanse publiczne: co zrobić, aby Polska uniknęła losu Grecji?

W procedowanym przez Sejm projekcie ustawy o obronie Ojczyzny proponuje się zwiększenie wydatków na obronność do 2,3% PKB w roku 2023 i o 2,5% PKB w 2024, i w kolejnych. Zgłoszona została poprawka, która najprawdopodobniej zostanie przyjęta, zakładająca wzrost wydatków na obronność do 3% już od 2023 roku. W projekcie ustawy nie ma jednak zaproponowanych źródeł finansowania zwiększonych wydatków zbrojeniowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Witold Gadomski
Blogi | Finanse osobiste | Witold Gadomski

Waloryzacja świadczeń emerytalnych jednak nie ochroni przed inflacją

Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia 1 marca. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji, czyli średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym, pisze Witold Gadomski.

CZYTAJ WIĘCEJ
Witold Gadomski
Blogi | ESG | Witold Gadomski

Unia Europejska w 2050 roku pierwszym na świecie obszarem neutralnym dla klimatu

Komisja Europejska przyjęła dziś pakiet propozycji, mających na celu dostosowanie unijnej polityki klimatycznej, energetycznej, użytkowania gruntów, transportu i podatków do celu klimatycznego. Chodzi o ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r. Dzięki wdrożeniu Europejskiego Zielonego Ładu Unia Europejska stanie się do 2050 roku pierwszym na świecie obszarem neutralnym dla klimatu.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 4