W zakresie rozwiązań biometrycznych Polacy najbardziej ufają bankom

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

86% Polaków uważa banki za instytucje najbardziej godne zaufania w zakresie usług biometrycznej autoryzacji płatności. Zaufanie do banków jako podmiotów przechowujących dane biometryczne jest niemal trzykrotnie wyższe niż do instytucji państwowych (odpowiednio 68% i 24%)

Jak pokazują wyniki najnowszych badań Visa, pod względem ochrony danych biometrycznych, takich jak układ linii papilarnych czy obraz tęczówki oka, Polacy pokładają większe zaufanie w bankach niż w agendach rządowych. 68% badanych wskazuje banki jako podmioty bezpiecznie przechowujące informacje biometryczne – to niemal trzykrotnie więcej niż w przypadku instytucji państwowych (24%).

W odpowiedzi na pytanie, komu zaufaliby w zakresie biometrycznej weryfikacji tożsamości, respondenci najczęściej wskazywali na banki (86%) oraz systemy płatnicze (79%). W dalszej kolejności wybierano m.in. operatorów telefonii komórkowej (57%) czy globalne marki internetowe (40%).

Już niemal trzy czwarte (72%) konsumentów pragnie korzystać z uwierzytelniania biometrycznego przy dokonywaniu płatności, czemu sprzyja rosnąca znajomość tej metody wśród Polaków. Korzyści, jakie niesie z sobą uwierzytelnianie biometryczne, stają się widoczne dzięki coraz większemu zakresowi stosowania czytników linii papilarnych przy płatnościach mobilnych – co sprawia również, że 71% badanych uznaje metodę autoryzacji bazującą na układzie linii papilarnych za najbardziej wygodną. Jest ona również uznawana za metodę najbezpieczniejszą (tak uważa 83% respondentów), wyprzedzając pod tym względem inne rozwiązania uwierzytelniania biometrycznego, m.in. wykorzystujące obraz siatkówki oka (79%) lub rysy twarzy (51%).

Komentując przeprowadzone badania płatności biometrycznych, Jakub Kiwior, dyrektor ds. rozwoju biznesu i marketingu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Visa Europe, powiedział:

„Nadchodząca rewolucja płatnicza stwarza bankom ogromne możliwości. Już jesteśmy świadkami tego, jak banki zaczynają w różnych rozwiązaniach stosować biometrię dla celów uwierzytelniania. Ciesząc się zaufaniem konsumentów, zarówno jeśli chodzi o uwierzytelnianie, jak i przechowywanie danych biometrycznych, banki znajdują się w znakomitej sytuacji, gdzie wszystkie strony wygrywają – mogą bowiem zaoferować usługi, których domagają się klienci i na których same skorzystają.

Visa już teraz wspiera różne podmioty rozwijające nowe formy uwierzytelniania. Będziemy nadal umożliwiać dokonywanie płatności milionom konsumentów, firm i instytucji sektora publicznego na całym świecie, a jednocześnie – przy współpracy z partnerami z sektora bankowego – zachowamy neutralność względem konkretnych rozwiązań technologicznych, dbając jednak o to, żeby uwierzytelnianie przy pomocy wszelkich nowo wprowadzanych metod odbywało się jak zawsze bezpiecznie, wygodnie i przy pełnej ochronie naszych wrażliwych danych”.

Informacja o badaniu
Visa zleciła badanie nt. płatności biometrycznych agencji Populus. Badanie przeprowadzono w okresie od 22 kwietnia do 6 maja 2016 r. w 7 krajach Europy: Polsce, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Liczebność próby wyniosła 14 236 – po ok. 2 tys. na każdy kraj.

Maciej Gajewski
Message House Agencja PR