Płatności bezgotówkowe coraz powszechniej akceptowane

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Płatności bezgotówkowe - m.in. dzięki wysiłkom Visa - są coraz powszechniej akceptowane w miejscach, gdzie do tej pory dominowała gotówka. Poczta Polska rozpoczęła akceptację takich płatności we wszystkich 4,6 tys. swoich placówek na terenie kraju; już 600 tys. transakcji bezgotówkowych w urzędach pocztowych

Rok 2016 przejdzie do historii obrotu bezgotówkowego w Polsce jako ten, w którym m.in. dzięki działaniom Visa możliwość płacenia kartą stała się usługą prawdziwie powszechną. Kamieniami milowymi w rozwoju rynku płatniczego z pewnością można nazwać takie wydarzenia jak przekroczenie liczby pół miliona terminali oraz umożliwienie płatności bezgotówkowych we wszystkich placówkach własnych Poczty Polskiej. Honorowanie takich płatności przez tę ważną i cieszącą się dużym zaufaniem społecznym instytucję ma szczególne znaczenie dla umacniania pozytywnej opinii konsumentów o zaletach i bezpieczeństwie płatności bezgotówkowych.

Wcześniej w tym roku płatności takie umożliwiła w swoich hurtowniach sieć Eurocash Cash & Carry. Według ostatnich oficjalnych danych Narodowego Banku Polskiego łączna liczba terminali płatniczych działających w Polsce sięgnęła w czerwcu br. 497,5 tys1. Liczba ta nie uwzględnia jednak blisko 8 tys.2 terminali uruchomionych w urzędach pocztowych oraz kolejnych kilkunastu tysięcy urządzeń zainstalowanych od czerwca, których można się spodziewać na podstawie przyrostów z 2 pierwszych kwartałów tego roku (odpowiednio: 14,6 tys.3 i 19,3 tys.4).

Między innymi dzięki wsparciu Visa, od października bezgotówkowo można płacić w całej, liczącej 4,6 tys5. sieci własnych placówek Poczty Polskiej. Klienci urzędów pocztowych mogą zapłacić kartą bez dodatkowych opłat m.in. za usługi pocztowe, doładowanie telefonu czy rachunki domowe; będą mogli także dokonać wypłaty gotówki.

„Obecny rok bez wątpienia jest wyjątkowy dla rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce. Wielu detalistów doceniło płatności elektroniczne, dzięki czemu kartą lub smartfonem możemy coraz częściej zapłacić także tam, gdzie do tej pory przyjmowana była wyłącznie gotówka. Wspieramy Pocztę Polską w wysiłkach prowadzących do wdrożenia i popularyzacji płatności bezgotówkowych w jej placówkach” – powiedziała Małgorzata O’Shaughnessy, dyrektor zarządzająca regionem Europy Środkowo-Wschodniej, Visa. „Cieszymy się, że w placówkach pocztowych można już płacić z Visa. Czytelny sygnał ze strony tak ważnej i cieszącej się dużym zaufaniem społecznym instytucji stanowi cenne wsparcie realizowanych przez nas, wspólnie z polskimi bankami i agentami rozliczeniowymi, działań na rzecz upowszechnienia obrotu bezgotówkowego jako najbardziej wygodnej i bezpiecznej formy płatności” – dodała Małgorzata O’Shaughnessy.

„Wraz z rozwojem nowych technologii cyfryzację przechodzą także usługi pocztowe – jednym z jej elementów jest wdrożenie płatności bezgotówkowych. To znaczące ułatwienie dla naszych klientów, wśród których ta forma płatności spotkała się już z bardzo dobrym przyjęciem – w ciągu ostatnich tygodni wykonali oni już ponad 600 tys. transakcji bezgotówkowych” – mówi Przemysław Sypniewski, Prezes Zarządu Poczty Polskiej.

W dynamicznym rozwoju płatności bezgotówkowych ważną rolę odgrywa powszechność wygodnych płatności zbliżeniowych, które stanowią obecnie już 58% wszystkich płatności kartami Visa w Polsce. Rok temu ten udział wynosił 43%. Obecnie zbliżeniowo można płacić w ponad 425 tys. terminali6, co stanowi 86% wszystkich terminali POS działających na polskim rynku7. Do końca 2017 roku płatności zbliżeniowe będą obsługiwane przez wszystkie terminale w Polsce.

W latach 2010-2015 w ramach programu Kartą Visa zapłacisz wszędzie banki ‑ wydawcy kart Visa dofinansowały instalację ponad 200 tys. terminali w całym kraju. Dzięki programowi przyjęte zostały również preferencyjne stawki opłaty interchange dla handlu hurtowego, rachunków domowych czy za czynności publiczno-prawne, co zachęcało do przyjmowania płatności kartą w tych sektorach.

Obecnie dynamiczny rozwój płatności bezgotówkowych możemy obserwować również w takich sektorach jak transport publiczny czy płatne strefy parkowania.

Visa od wielu lat konsekwentnie prowadzi działania na rzecz rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce, m.in. realizując kampanie zachęcające do płacenia kartą, wspierając i dofinansowując wdrożenia terminali w punktach handlowo-usługowych czy obecnie aktywnie uczestnicząc w pracach w ramach rządowego programu „Od Polski papierowej do cyfrowej”, którego jednym z głównych celów jest upowszechnienie akceptacji elektronicznych instrumentów płatniczych w administracji publicznej – rządowej i samorządowej.

1, 4, 6, 7 dane Narodowego Banku Polskiego na koniec II kw. 2016 r.
3 dane Narodowego Banku Polskiego na koniec I kw. 2016 r.
2, 5 dane Poczty Polskiej.

Maciej Gajewski
Message House Agencja PR