W Polsce dochód rozporządzalny na mieszkańca poniżej średniej w UE, ale wyżej niż w Grecji i na Węgrzech

W Polsce dochód rozporządzalny na mieszkańca  poniżej średniej w UE, ale wyżej niż w Grecji i na Węgrzech
Fot. stock.adobe.com / MQ-Illustrations
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Dochód rozporządzalny na mieszkańca w Polsce w 2022 roku był poniżej średniej w UE - podał Eurostat.

W 2022 roku w Polsce mediana dochodu wyniosła 14 906 PPS przy medianie dochodu do dyspozycji w UE na poziomie 18 706 PPS na mieszkańca.

Mediana ekwiwalentnego dochodu do dyspozycji wyrażona w PPS uwzględnia rozkład dochodów oraz wielkość i skład gospodarstwa domowego.

Jednostka PPS uwzględnia różnice w poziomie cen, zapewniając porównywalność między krajami.

Kraje z najwyższym dochodem rozporządzalnym

Z danych Eurostatu wynika, że do krajów UE o najwyższej medianie dochodów do dyspozycji w 2022 r. należały:

Luksemburg (33 214 PPS),

Holandia (25 437 PPS),

Austria (25 119 PPS),

Belgia (24 142 PPS),

Dania (23 244 PPS),

Niemcy (23 197 PPS).

Kraje z najniższym dochodem rozporządzalnym

Natomiast najniższe wartości odnotowały:

Bułgaria (9 671 PPS),

Słowacja (9 826 PPS),

Rumunia (10 033 PPS),

Węgry (10 217 PPS),

Grecja (10 841 PPS).

Źródło: PAP BIZNES