W 2023 roku wzrost polskiego PKB na mikro plusie

W 2023 roku wzrost polskiego PKB na mikro plusie
Źródło: GUS
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Produkt Krajowy Brutto Polski w 2023 r. wzrósł o 0,2 proc., po wzroście o 5,3 proc. w 2022 roku - podał w szacunku Główny Urząd Statystyczny.

Konsensus rynkowy przewidywał wzrost na poziomie 0,5% r/r w 2023 r.

Na podstawie aktualnie dostępnych danych oszacowano następujące dynamiki wzrostu wartości dodanej brutto:

– wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2023 r. wzrosła o 1,0% w porównaniu z 2022 r., wobec wzrostu o 5,5% w 2022 r.,
– wartość dodana brutto w przemyśle w 2023 r. zmniejszyła się o 0,7% w porównaniu z 2022 r., wobec wzrostu o 7,6% w 2022 r.,
– wartość dodana brutto w budownictwie w 2023 r. w porównaniu z 2022 r. wzrosła o 3,4%, wobec wzrostu o 5,1% w 2022 r.,
– wartość dodana brutto w handlu i naprawach w 2023 r. w porównaniu z 2022 r. zmniejszyła się o 2,4%, wobec wzrostu o 2,3% w 2022 r., podał GUS.

„W 2023 r. popyt krajowy zmniejszył się realnie o 4,1% w porównaniu z 2022 r., w którym zanotowano wzrost o 5,2%. Spożycie ogółem w 2023 r. zmniejszyło się realnie o 0,1%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych o 1,0% (w 2022 r. zanotowano wzrost odpowiednio o 4,1% oraz o 5,2%)” – czytamy dalej.

Nakłady brutto na środki trwałe w 2023 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 8,0% (wobec wzrostu o 4,9% w 2022 r.). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) w 2023 r. wy-
niosła 17,4% wobec 16,8% w 2022 r.

Poniżej dane szacunkowe o PKB za 2023 r. i 2022 r.

 20232022
   
PKB0,25,3
spożycie ogółem-0,14,1
spożycie indywidualne-1,05,2
nakłady na środki trwałe8,04,9
popyt krajowy-4,15,2
wartość dodana brutto1,05,5
— przemysł-0,77,6
— budownictwo3,45,1
PAP Biznes

Komentarze ekonomistów

„Można oczekiwać, że w kolejnych kwartałach ożywienie polskiej gospodarki będzie wspierane przede wszystkim przez spadek inflacji, oddziałujący poprzez zwiększenie realnej siły nabywczej gospodarstw domowych w kierunku wzrostu konsumpcji. Ze względu na oczekiwane stopniowe ożywienie wzrostu gospodarczego w strefie euro, wzrost polskiego eksportu w 2024 r. będzie szybszy niż w 2023 roku” – napisał Krystian Jaworski, Starszy Ekonomista w Credit Agricole Bank Polska w komentarzu MAKROpuls.

„Natomiast czynnikiem ograniczającym skalę ożywienia w 2024 roku będą spodziewane tendencje w inwestycjach publicznych. Biorąc pod uwagę cykl absorbcji środków unijnych (pauza pomiędzy dwiema siedmioletnimi perspektywami finansowymi), dynamika publicznych nakładów brutto na środki trwałe najprawdopodobniej wyraźnie obniży się w 2024 roku. Negatywny wpływ tego czynnika na inwestycje będzie częściowo łagodzony przez realizację projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO).” – dodał ekonomista banku.

Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan uważa, że inwestycje będą wpływały pozytywnie na PKB w obecnym roku. Chodzi zarówno napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, jak również początek inwestycji realizowanych w ramach KPO.

„Poważny spadek tempa wzrostu PKB w stosunku do 2022 r. to efekt prowadzenia polityki gospodarczej opartej o czynniki wysoce zmienne – konsumpcja, zapasy. Wydaje się, że ten pierwszy element będzie nadal miał znaczny wpływ na PKB, ale jest nadzieja, że nasz wzrost gospodarczy będzie dryfował w kierunku bardziej stabilnych czynników, tj. inwestycji” – wyraził nadzieję ekspert Konfederacji Lewiatan.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews