Visa pierwszą dużą siecią płatniczą, która umożliwi rozliczanie transakcji w USD Coin (USDC)

Visa pierwszą dużą siecią płatniczą, która umożliwi  rozliczanie transakcji w USD Coin (USDC)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Dzięki bezpośredniej akceptacji płatności w USD Coin, Visa tworzy nowe połączenia między walutami cyfrowymi i tradycyjnymi, czytamy w informacji prasowej Visa.

Visa jako pierwsza w branży umożliwiła wykorzystanie USDcoin (USDC), stablecoina opartego na dolarze amerykańskim, do rozliczania transakcji Visa za pośrednictwem Ethereum – jednego z najczęściej używanych blockchainów typu open source.

Visa siecią sieci?

Visa realizuje projekt pilotażowy tej usługi we współpracy ze swoim partnerem Crypto.com, jedną z platform kryptowalutowych. Dodatkowo, jeszcze w tym roku, organizacja płatnicza planuje zaoferowanie możliwości dokonania rozliczeń w USDC kolejnym partnerom.

Umożliwienie wykorzystywania pieniądza cyfrowego jako nowego rodzaju waluty rozliczeniowej stanowi ważny krok na drodze do uczynienia z Visa sieci dla innych sieci (network of networks).

Ta koncepcja zakłada usprawnienie wszystkich form przepływu pieniędzy – bez względu na to, czy są one przetwarzane w sieci Visa czy też poza nią.

Współpraca z Anchorage

Przez ostatni rok Visa pracowała nad tym, aby umożliwić rozliczanie walut cyfrowych w ramach swojej platformy zarządzania płynnością walutową, która codziennie przesyła miliardy dolarów między tysiącami instytucji na ponad 200 rynkach i w 160 walutach.

W tym celu Visa nawiązała współpracę z Anchorage – wyłącznym partnerem Visa przy prowadzeniu rozliczeń w walucie cyfrowej oraz pierwszą instytucją oferującą aktywa cyfrowe, której przyznano federalną licencję bankową.

W wyniku współpracy powstał projekt pilotażowy, który pozwala Crypto.com przesyłać USDC do Visa, dokonując w ten sposób rozliczenia części swoich zobowiązań powstałych na kartach Visa wydawanych przez Crypto.com.

Rozwiązania wspierające walutę cyfrowego banku centralnego

Podczas standardowego procesu rozliczenia partnerzy Visa dokonują go w tradycyjnej walucie fiat. Dla firm zbudowanych w oparciu o waluty cyfrowe może to jednak skutkować dodatkowymi kosztami i utrudnieniami.

Możliwość rozrachunku w USDC może pomóc Crypto.com i innym firmom zajmującym się kryptowalutami rozważyć całkowicie nowe modele biznesowe, które nie wymagają posługiwania się pieniądzem fiducjarnym w realizowaniu operacji finansowych i rozrachunkowych.

Unowocześnienie platformy zarządzania płynnością walutową Visa
i zintegrowanie jej z Anchorage zwiększy także możliwości Visa w zakresie bezpośredniego wspierania nowej waluty cyfrowego banku centralnego (CBDC), gdy zostanie ona już wprowadzona.

Źródło: VISA