Ustawa frankowa bez Funduszu Konwersji. A jakie rozwiązania przewiduje?

Ustawa frankowa bez Funduszu Konwersji. A jakie rozwiązania przewiduje?
Fot. stock.adobe.com/Gina Sanders
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sejm uchwalił 4 lipca 2019 r. ustawę o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1863).

Usunięto z projektu ustawy przepisy dotyczące Funduszu Konwersji i rozwiązań z nim powiązanych, a także przesunięto wejście w życie ustawy na 1 stycznia 2020 r. #UstawaFrankowa #frankowicze #banki #ZBP

W stosunku do pierwotnej wersji projektu zaproponowanej przez Prezydenta RP z ustawy na skutek poprawek wniesionych przez Pana Posła Tadeusza Cymańskiego w imieniu Klubu Parlamentarnego PiS podczas II czytania projektu na posiedzeniu Sejmu w dniu 3 lipca 2019 r. usunięto z projektu ustawy przepisy dotyczące Funduszu Konwersji i rozwiązań z nim powiązanych, a także przesunięto wejście w życie ustawy na 1 stycznia 2020 r. (dotychczasowa projektowana data wejścia w życie ustawy uległa bowiem dezaktualizacji). Zdaniem wnoszącego poprawki, klienci banków będą mogli w dalszym ciągu przeprowadzać dobrowolne konwersję w drodze porozumień zawieranych z bankami. Rolą Funduszu Konwersji wedle złożeń projektodawców było wsparcie dobrowolnej restrukturyzacji kredytów mieszkaniowych denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż ta, w której kredytobiorca uzyskuje dochód. Fundusz Konwersji miał zostać utworzony ze składek banków, uzależnionych od wielkości ich własnych portfeli kredytów denominowanych i indeksowanych.

Czytaj także: Ustawa frankowa: opinia bankowców >>>

W związku ze zgłoszonymi do przedłożonego projektu podczas II czytania poprawkami, Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Finansów Publicznych w celu przedstawienia dodatkowego sprawozdania. Komisja Finansów Publicznych obradowała w tej sprawie w dniu 4 lipca br. i w dodatkowym sprawozdaniu (druk nr 3247-A) wniosła o przyjęcie (po drobnych modyfikacjach legislacyjnych) przez Sejm wszystkich zaproponowanych poprawek. Podczas II. czytania projektu na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2019 r. Sejm przyjął poprawki i uchwalił tekst ustawy w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję.

W dniu 8 lipca ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

Czytaj także: Gra o miliardy >>>

Modyfikacja przesłanek udzielenia wsparcia

Uchwalony przez Sejm tekst ustawy w stosunku do obecnie obowiązujących regulacji zakłada modyfikację przesłanek udzielenia wsparcia poprzez m.in. dwukrotne podniesienie minimum dochodowego umożliwiającego wnioskowanie o wsparcie, zwiększenie wysokości comiesięcznego wsparcia z 1 500 na 2 000 złotych, wydłużenie okresu możliwego wsparcia z 18 do 36 miesięcy oraz wydłużenie okresu bezprocentowej spłaty otrzymanego z Funduszu z 8 do 12 lat. Projekt zakłada również umorzenie części zobowiązań z tytułu wsparcia, szczególnie w sytuacji regularnego spłacania rat.

Nowy instrument wspierający dla kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej

Jednocześnie w projekcie przewidziano nowy instrument wspierający dla kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej. Jeżeli kredytobiorca zdecyduje się na sprzedaż kredytowanej nieruchomości, a środki uzyskane ze sprzedaży nie pokryją całego zobowiązania, wówczas z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców będzie mógł uzyskać zwrotną nieoprocentowaną pożyczkę. Jej wysokość może wynieść do 72 000 złotych, natomiast zasady spłaty będą analogiczne do tych, które obowiązują przy wsparciu w spłacaniu rat, w tym częściowe umorzenie zwracanego kapitału.

Należy podkreślić, że omówione powyżej regulacje w jednakowym stopniu dostępne będą dla kredytobiorców posiadających kredyty wyrażone w złotych, jak i odnoszone do walut obcych.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP