Upadłość konsumencka: Padłeś? Powstań!

Upadłość konsumencka: Padłeś? Powstań!
Fot.Racle Fotodesign/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Instytucja upadłości konsumenckiej okazała się konstrukcją prawną, z której Polacy praktycznie nie mogą korzystać. Nawet ci, którzy złożyli wnioski, wycofują się z nich. Nie zapadła dotychczas żadna decyzja sądu o ogłoszeniu upadłości.

W ocenie mecenasa Jerzego Bańki, dyrektora ds. legislacyjno-prawnych w Związku Banków Polskich, nowelizacja ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze w części dotyczącej wprowadzenia tzw. upadłości konsumenckiej w obecnym kształcie stanie się szybko zbiorem martwych przepisów. Ustawę promowano w mediach jako panaceum na „polską biedę” i cudowny ratunek dla zadłużonych. Tymczasem zamiast „pomocnej dłoni” państwa, osoby, które znalazły się w kłopotach finansowych niezawinionych, mogą oczekiwać… syndyka.

Procedura upadłości

Ustawa określa, że z przywileju zostania bankrutem mogą skorzystać tylko osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, które udowodnią przed sądem, że ogromne długi powstały nie z ich winy, popadły w kłopoty z powodu długotrwałej choroby, nieszczęśliwych wypadków czy niezawinionej utraty pracy. Stwierdzić to i ogłosić może sąd.

Intencją ustawodawcy było to, aby instytucja upadłości umożliwiała dłużnikowi normalne funkcjonowanie przy jednoczesnym spłacaniu długów. Likwidacja masy upadłości może być więc przeprowadzona przez samego upadłego, ale pod nadzorem syndyka i za zgodą sądu. Dłużnik musi wydać syndykowi cały swój majątek, łącznie z nieruchomościami. Z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży domu lub mieszkania otrzyma jednak kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres 12 miesięcy. Jeżeli pozostaną niespłacone długi po przeprowadzeniu likwidacji masy upadłości i zaspokojeniu wierzycieli z funduszów masy upadłości, sąd, na wniosek upadłego, będzie orzekał o planie ich spłat nawet przez kolejne pięć lat. Zakres spłat zależy od zarobków dłużnika, wysokości wierzytelności i możliwości ich zaspokojenia.

W tym czasie dłużnik nie może

Wniosek o upadłość

Osoba, która chce ogłosić upadłość konsumencką winna złożyć wniosek w sądzie rejonowym. Powinny się w nim znaleźć m.in. następujące informacje: imię i nazwisko dłużnika, miejsce zamieszkania, wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie. Opłata za złożenie wniosku wynosi 200 zł.

zaciągać kolejnych kredytów ani kupować nic na raty. Jeśli nie będzie się z tego wywiązywał, upadłość zostanie unieważniona. To się jednak nie opłaca, bowiem tylko w sytuacji ogłoszenia upadłości przez sąd banki i inni wierzyciele nie mogą naliczać odsetek, zaś komornicy zajmować majątku dłużnika na poczet długu. Jeśli dłużnik będzie w pełni wywiązywał się z postanowień sądu, to może liczyć na umorzenie części długów. Podczas ich spłaty niewypłacalne osoby nie mogą dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu oraz są zobowiązane do składania corocznych sprawozdań o wykonaniu planu spłat, osiągniętych przychodach i zwiększeniu majątku. Jeżeli upadły dłużnik narusza te obowiązki i nie dokonuje spłaty – sąd umorzy postępowanie.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI