Prezentacje: W służbie klienta (OPK)

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pelczar.robert.01.a.100xWywiad z Robertem Pelczarem, koordynatorem ds. sprzedaży i marketingu MACIF Życie TUW.

Banki i firmy ubezpieczeniowe łączą siły. Związek Banków Polskich i Polska Izba Ubezpieczeń stworzyły Rekomendację Dobrych Praktyk Bancassurance. Jakie korzyści odniesie klient banku z wdrożenia zapisów rekomendacji?

Rekomendacja Dobrych Praktyk w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi określa w sposób przejrzysty podstawowe prawa klienta w relacjach z bankami świadczącymi usługi z obszaru bancassurance. Dotyczy ona wielomilionowego rynku konsumenckiego. Jak wiemy, bezpośrednim impulsem do jej powstania był opublikowany w 2007 r. raport Rzecznika Ubezpieczonych, poruszający niektóre z istotnych problemów polskiego rynku bancassurance, zrealizowany na podstawie skarg klientów, które napłynęły do Rzecznika. Powstały w tym kontekście tekst rekomendacji ma na celu przede wszystkim ochronę interesów klienta, a więc proponowanie rozwiązań stanowiących realną odpowiedź na jasno określoną potrzebę, uwzględniających charakter oraz cechy produktu bankowego, przekazywanie klientowi przejrzystych i pełnych informacji o warunkach ochrony ubezpieczeniowej, o ponoszonych przez niego kosztach, jak również wyłączeniach lub ograniczeniach odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. Rekomendacja zwraca także uwagę na konieczność przyznania klientowi prawa rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej w każdej chwili i bez kosztów. Beneficjentem opisanych dobrych praktyk jest więc klient a celem ich stosowania przez bank jest zagwarantowanie klientowi pełnej wiedzy na temat tego, za co płaci, na co może liczyć i w jakich okolicznościach, zachowując jednocześnie pełną swobodę swoich decyzji. Jeśli chodzi o MACIF Życie TUW, wszystkie rozwiązania, które proponujemy bankom spółdzielczym są zgodne z postulatami rekomendacji. Są one skonstruowane w sposób jednoznaczny i przejrzysty, zarówno jeśli chodzi o warunki ochrony, jak i ponoszone koszty, umożliwiając przez to jednocześnie naszym partnerom z banków spółdzielczych jednoznaczne stosowanie się do zaleceń rekomendacji. Przy okazji warto także dodać, iż jeden z punktów tekstu rekomendacji zaleca przeprowadzanie szkoleń w zakresie warunków proponowanych ubezpieczeń dla pracowników banku, we współpracy z ubezpieczycielami. Również ten punkt stanowi jedną z zasad, którą MACIF Życie TUW zawsze kierował się we współpracy z bankami spółdzielczymi, nie ograniczając się zresztą tylko do przeprowadzania samych szkoleń, ale do stałej opieki „poszkoleniowej”, którą otaczamy pracowników banków spółdzielczych, we współpracy z ich dyrekcją.

Arthur D. Little, światowy lider w dziedzinie konsultingu i doradztwa w zakresie zarządzania, uznał MACIF za najbardziej rentownego ubezpieczyciela europejskiego. Co przyczyniło się do tego?

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI