Prezentacje: Bezpieczny mobilny podpis elektroniczny weryfi kowany certyfi katem kwalifi kowanym (OPK)

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
16 sierpnia 2001 r. weszła w zycie Ustawa o popisie elektronicznym zrównujaca skutki prawne podpisu złozonego elektronicznie ze skutkami prawnymi podpisu własnorecznego. Ustawa wprowadziła wymagania techniczne i prawne dla wykorzystania podpisu elektronicznego.

Ważnym elementem ustawy jest określenie bezpiecznych urządzeń do ochrony klucza prywatnego. Przyjęto, że te wymagania najlepiej spełnia karta mikroprocesorowa która jest wkładana do czytnika kart mikroprocesorowych podłączonego do komputera. Klucz prywatny jest chroniony PIN-em i tylko właściciel karty ma do niego dostęp. Jednakże, pomimo istnienia możliwości prawnych i technologicznych, rozwój rynku podpisu elektronicznego do tej pory nie jest satysfakcjonujący. Jest klika przyczyn tego stanu rzeczy.

Po pierwsze, certyfikaty wystawiane przez urzędy certyfikacji są drogie. Znaczna cześć tej kwoty stanowi wartość czytnika i karty mikroprocesorowej. Urzędy certyfikacji nie obniżają cen, ponieważ popyt na certyfikaty nie jest wystarczająco duży. Po drugie, nie ma zbyt wielu możliwości wykorzystania podpisu elektronicznego. Główni usługodawcy, którzy mogliby akceptować podpisane dokumenty: bankowość i administracja państwowa, handel elektroniczny, nie kwapią sie do przygotowania swoich systemów do obsługi podpisu elektronicznego.

Po trzecie, uzyskanie i obsługa certyfikatu nie jest łatwa. W Polsce jest tylko kilkanaście miejsc, w którym użytkownik może zdobyć certyfikat i narzędzia do jego obsługi. Póki, co nie jest to produkt masowy. Pojawiają sie liczne problemy podczas instalacji i użytkowania podpisu elektronicznego wynikające ze skomplikowanej technologii.

Problemy rozwoju rynku ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI