UOKiK: Idea Bank ma oddać pieniądze poszkodowanym przez GetBack

UOKiK: Idea Bank ma oddać pieniądze poszkodowanym przez GetBack
Idea Bank - Logo (źródło: Idea Bank S.A.)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Idea Bank stosował misselling, czyli oferował konsumentom obligacje GetBacku w sposób niedostosowany do ich potrzeb, stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Prezes UOKiK nakazał wypłacić poszkodowanym rekompensaty. Decyzja nie jest prawomocna, Idea Bank może się odwołać do sądu w terminie miesiąca od jej doręczenia.
Prezes @UOKiKgovPL nakazał wypłacić poszkodowanym rekompensaty. Decyzja nie jest prawomocna, @IdeaBankSA może się odwołać do sądu #IdeaBank #GetBack #UOKiK

W sierpniu ubiegłego roku UOKiK wydał decyzję częściową, w której stwierdził, że Idea Bank stosował praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów – wprowadzając ich w błąd przy oferowaniu obligacji spółki GetBack. Dzisiaj UOKiK potwierdził kolejne zarzuty – wydał kolejną decyzję wobec Idea Banku, stwierdzając stosowanie tzw. missellingu, podał Urząd.

„Idea Bank proponował swoim klientom produkty wysokiego ryzyka, które w żaden sposób nie odpowiadały ich potrzebom. Niedozwoloną praktykę misselingu potwierdził zebrany materiał dowodowy, w tym setki skarg konsumentów. Obligacje korporacyjne były oferowane nawet tym klientom, którzy nigdy nie mieli do czynienia z produktami inwestycyjnymi i nie byli nimi zainteresowani, a swoje oszczędności trzymali na lokatach bankowych” – powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

UOKiK: konsumentom nie powinny być oferowane obligacje korporacyjne GetBack przez Idea Bank

Urząd uznał, że konsumentom nie powinny być oferowane obligacje korporacyjne GetBack przez Idea Bank.

„Ze strony Idea Bank – który jako bank powinien być postrzegany jako instytucja zaufania publicznego – zabrakło rzetelnego dopasowania oferowanego produktu do potrzeb klienta, w tym indywidualnego profilu ryzyka” – podkreślił prezes UOKiK.

UOKiK ustalił, że bank powinien znać i brać pod uwagę preferencje inwestycyjne klientów, którym oferował obligacje, np. w oparciu o posiadaną wcześniej historię uruchomionych w banku produktów lub w oparciu o informacje przekazywane przez konsumentów sprzedawcom, podkreślono w materiale.

Decyzja szczegółowo określa zasady wyliczania wysokości zwracanych środków

„Wydana dziś decyzja nakłada na Idea Bank obowiązek wypłaty rekompensat tym konsumentom, którzy nabyli obligacje Getback za pośrednictwem banku. Decyzja szczegółowo określa zasady wyliczania wysokości zwracanych środków. Model przyjęty przez UOKiK zakłada, że każdy obligatariusz, który złoży stosowny wniosek, otrzyma rekompensatę w wysokości 20% zainwestowanych środków, liczoną dla kwoty do 50 tys. zł. Za tyle – co do zasady – konsumenci musieli nabyć obligacje GetBack w ramach jednej emisji, aby wziąć w niej udział. W sytuacji takiej rekompensata należna konsumentowi wobec zastosowanego przez bank misselingu wyniesie 10 tys. zł” – czytamy dalej.

Czytaj także: NIK o działaniach organów i instytucji państwowych wobec GetBack: nieadekwatne do skali zagrożeń >>>

Decyzja ta nakłada na bank obowiązek wypłaty rekompensaty, która będzie zmierzała przynajmniej do częściowego wyrównania szkody, jaką ponieśli obligatariusze, podkreślił Urząd.

Prezes UOKiK nakazał bankowi wypłatę rekompensaty w terminie 1 miesiąca od otrzymania od konsumenta stosownego wniosku. Szczegółowe terminy wskazane są w decyzji. Decyzja nie jest prawomocna, Idea Bank może się odwołać do sądu w terminie miesiąca od jej doręczenia.

Wydanie drugiej, częściowej decyzji oznacza, że postępowanie administracyjne przeciwko Idea Bankowi w zakresie oferowania obligacji GetBack zostało zakończone.

Ważne informacje dla poszkodowanych

Prawomocna decyzja prezesa UOKiK stwierdzająca naruszenie prawa przez przedsiębiorcę ma charakter prejudykatu. Oznacza to, że ustalenia urzędu co do faktu stosowania praktyki są wiążące dla sądów powszechnych w przypadku rozpatrywania indywidualnych spraw z udziałem konsumentów w zakresie zakwestionowanych w decyzji praktyk. Na decyzję UOKiK konsumenci mogą się także powołać przy składaniu reklamacji, podsumowano w materiale.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 20,47 mld zł na koniec 2018 r.

Źródło: ISBnews, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów / UOKiK