Unia Europejska to nie tylko strefa euro

Unia Europejska to nie tylko strefa euro
Piotr Gałązka, Źródło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
O spotkaniu z Mairead McGuinness, członkiem Komisji Europejskiej, Komisarz ds. stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych pisze Piotr Gałązka - Dyrektor Przedstawicielstwa ZBP w Bruksel, który wraz Włodzimierzem Kicińskim - Wiceprezesem ZBP uczestniczył w spotkaniu 28 czerwca 2022 roku.

Należy zwrócić uwagę, że spotkanie to jest jednym z najistotniejszych działań podjętych na forum unijnym przez Przedstawicielstwo Związku w Brukseli.

Przypomnieć trzeba, że Komisarz Mairead McGuinness jest członkinią Komisji Europejskiej, która decydowała o zamienniku ustawowym dla LIBOR CHF w postaci SARON oraz jest osobą, która nadzoruje Dyrekcję Generalną DG FISMA w Komisji Europejskiej, która opracowuje wszystkie projekty przepisów unijnych dotyczących sektora bankowego.

Tematy spotkania

Podczas spotkania, w których oprócz przedstawicieli ZBP wzięli udział przedstawiciele sektorów bankowych z Węgier i Rumunii, omówiono szereg tematów, w szczególności:

– współpracę trzech związków bankowych (ZBP, HBA i RAB) na poziomie UE – wskazując potrzebę zachowania proporcjonalności i wspólne cele mniejszych w aktywach, ale przy wysokiej liczbie klientów sektorów bankowych w środkowej Europie;

– sytuację ekonomiczną i działania sektora bankowego wspierające na rzecz Ukrainy i narodu ukraińskiego;

– edukację finansową i inicjatywy polskiego sektora bankowego w tym zakresie, gdzie Prezes Kiciński podkreślił długoletnie doświadczenia ZBP i miliony uczestników programów sektora w tym zakresie;

– zrównoważone finansowanie i zaangażowanie banków w naszym regionie.

Czytaj także: Przedstawiciele związków banków z Polski, Rumunii i Węgier na spotkaniu z Mairead McGuinness, Komisarzem UE>>>

ESG

W przypadku tego ostatniego tematu, czyli sustainable finanse, warto zwrócić uwagę, że zagadnienie to bardzo interesowało Panią Komisarz, która dopytywała o działania sektora.

Prezes Kiciński zwracał uwagę na potrzebę rozwiązań realnych i możliwych do wdrożenia. Podkreślał także istotność odpowiedniego traktowania inwestycji w energię atomową i gaz, biorąc pod uwagę bieżącą sytuację gospodarczą Polski.

Biorąc udział osobiście w tym spotkaniu, zwróciłem uwagę na problem smogu w polskich miastach, które często zajmują czołowe miejsca na świecie w rankingach zanieczyszczenia smogiem, „pokonując” niekiedy miasta w Chinach czy w Indiach.

Była to informacja całkowicie nowa dla Pani Komisarz, która zadeklarowała, że rozumie negatywny skutek zdrowotny dla populacji i ma podobne doświadczenia z Dublina.

Płatności transgraniczne

Na zakończenie spotkania poruszono kwestię płatności – Prezes Włodzimierz Kiciński wskazał na istotne osiągnięcia polskiego sektora – szybkie przelewy czy BLIKa.

Ponadto, pozwoliłem sobie zwrócić uwagę na potrzebę równego traktowania płatności w euro i innych walutach krajowych w UE – podkreślając, że niektóre rozwiązania unijne dyskryminują waluty inne niż euro.

Wskazany przykład rozporządzenia o płatnościach transgranicznych był istotnym zaskoczeniem dla Pani Komisarz.

Przedstawiciele ZBP zwrócili się do Pani Komisarz z apelem o uwzględnienie wszystkich walut w pracach Komisji nad przepisami o płatnościach natychmiastowych czy przy przeglądzie przepisów PSD2.

Podsumowując, to spotkanie na najwyższym unijnym poziomie politycznym, oprócz wizerunkowej promocji ZBP jako aktywnej organizacji na forum UE – mając na uwadze to, że liczba bezpośrednich spotkań bilateralnych komisarzy z organizacjami zewnętrznymi nie jest wysoka, było okazją przybliżenia sytuacji sektorów bankowych w Europie środkowej.

W konkretnych kategoriach, udało się pokazać osiągnięcia przy edukacji finansowej i w sferze płatności oraz wskazać wyzwania co do taksonomii. Przekazano także jasny sygnał z naszej strony, ze oczekujemy działań legislacyjnych obejmujących nie tylko strefę euro, ale cały rynek wewnętrzny UE.

© European Union, 2022, Fot. Christophe Licoppe
Źródło: aleBank.pl