Ułatwienia kredytowe dla osób wykonujących wolne zawody

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

doradca.01.250x167W Polsce przybywa osób wykonujących wolne zawody. Duże wymagania stawiane specjalistom wykształciły sporą grupę osób posiadających zarówno wysokie kwalifikacje zawodowe, imponujące dochody, jak też wygórowane aspiracje. Jednocześnie w dobie dynamicznie zmieniającego się otoczenia konkurencyjnego rośnie presja na ograniczanie kosztów działalności firm.

To sprawia, że klasyczne umowy na tzw. „etat” są zastępowane umowami o dzieło, zlecenia czy innymi kontraktami czasowymi. Z tych form zatrudnienia bardzo często korzystają ludzie wykonujący tzw. wolne zawody lub zawody zaufania publicznego. Możliwość swobodnego wykonywania zawodu jest w ich przypadku niewątpliwym plusem, ale pojawia się pytanie: jak taką nieskrępowaną formę uzyskiwania dochodów oceniają banki udzielające kredytów?

Wolny zawód a zawód zaufania publicznego, na czym polega różnica?

Oba te pojęcia są sobie znaczeniowo bliskie, jednak tylko definicja zawodu zaufania publicznego znalazła się w Konstytucji RP, która wiąże wykonywanie zawodu zaufania publicznego z istnieniem samorządu zawodowego. Do zawodów zaufania publicznego zalicza się profesje, które mają szczególne znaczenie z punktu widzenia zadań publicznych i które wspierają realizację interesu publicznego. Należy tu wymienić przede wszystkim zawody prawnicze takie jak adwokat, radca prawny czy notariusz, lekarzy medycyny oraz weterynarii, rzeczoznawców majątkowych, komorników, biegłych rewidentów, inżynierów, rehabilitantów lub fizjoterapeutów, farmaceutów, pracowników naukowych, nauczycieli, sędziów czy doradców podatkowych. Warto pamiętać, że zawód zaufania publicznego nie jest tożsamy z wolnym zawodem, tak jak nie wszyscy przedstawiciele wolnych zawodów to ludzie wykonujący zawody zaufania publicznego, zrzeszeni w samorządach zawodowych.

Z kolei wolny zawód jest to zawód wykonywany na podstawie odpowiedniego wykształcenia, ale bez konieczności uprzedniego uzyskania zezwolenia, które można zdobyć tylko po spełnieniu wymogów określonych przepisami prawnymi (np. zdanie egzaminu państwowego, ukończenie wymaganej praktyki zawodowej, uzyskanie wpisu na listę, ukończenie właściwego szkolenia). Osoba, która wykonuje wolny zawód działa w sposób niezależny zawodowo, samodzielnie (zwykle w oparciu o jednoosobową działalność gospodarczą), w celu oferowania usług intelektualnych lub koncepcyjnych na rzecz klienta lub w interesie publicznym. W tej grupie znajdziemy przede wszystkich specjalistów np. tłumaczy, grafików, artystów czy dziennikarzy.

Wizerunek osób wykonujących wolny zawód lub zawód zaufania publicznego na rynku kredytów

Zmiany zachodzące na rynku pracy na przestrzeni ostatnich kilku lat bezpośrednio przekładają się na podejście banków do udzielania kredytów osobom fizycznym. Jeszcze nie tak dawno człowiek bez zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości dochodów mógł jedynie pomarzyć o otrzymaniu kredytu.

A dziś, kiedy prawie 10 proc. wszystkich mikrofirm należących do sektorach małych i średnich przedsiębiorstw to firmy, które działają w ramach oficjalnych list wolnych zawodów sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Banki nie tylko darzą takich klientów uznaniem, ale wręcz postrzegają ich, jako bardzo obiecującą grupę potencjalnych kredytobiorców. W przypadku zawodów zaufania publicznego sytuacja wygląda jeszcze lepiej. Banki uznają, że przedstawiciele tych zawodów są jeszcze bardziej godni zaufania i w związku z tym tworzą dla nich specjalne oferty oparte o korzystniejsze warunki i uproszczone procedury, w porównaniu do ofert proponowanych pozostałym klientom.

Co i komu konkretnie proponują banki?

Tak jak oferty poszczególnych banków są różne, tak samo różne są listy wolnych zawodów czy zawodów zaufania publicznego sporządzane przez daną instytucję. Z tego powodu już na początku procesu poszukiwania kredytu warto skorzystać z wiedzy doradcy finansowego np. Idea Expert, który pomoże wybrać najbardziej obiecujące banki. Natomiast, w momencie rozpoczęcia rozmów z wybranym bankiem warto upewnić się, jakie konkretnie zawody są w nim uprzywilejowane i traktowane na specjalnych warunkach.

Ułatwienia, na jakie mogą liczyć osoby wykonujące wolne zawody lub zawody zaufania publicznego sprowadzają się właściwie do dwóch podstawowych obszarów tj. uproszczonej procedury przy ubieganiu się o kredyt lub korzystniejszych warunków cenowych. Do pierwszej grupy należą przede wszystkim uproszczone procedury kredytowe np. skrócenie okresu, z którego brane są dochody do wyliczenia zdolności kredytowej lub szacowanie dochodów jedynie na podstawie oświadczenia klienta, zwiększenie limitu pożyczanego kapitału lub kwoty, która jest dostępna bez dodatkowych zabezpieczeń, wydłużenie okresu kredytowania. Do drugiej grupy z kolei należy obniżenie marży kredytu lub prowizji przygotowawczej.

Kredyt obrotowy

Przedstawiciele wolnych zawodów lub zawodów zaufania publicznego bardzo często korzystają ze wsparcia banków na początku swojej działalności, korzystając z kredytów na zakup sprzętów, wyposażenie biura czy zakup samochodu, etc. Banki zdają sobie sprawę z tego, że przedstawiciele wolnych zawodów to ludzie o dużych dochodach i dużej zdolności kredytowej, dlatego bardzo chętnie kredytują ich dalszy rozwój. Dziś są one gotowe do tego, aby udzielić takiej osobie kredytu obrotowego na preferencyjnych warunkach w wysokości nawet kilkuset tysięcy złotych. Co ważne, taki kredyt może zostać przyznany w ramach uproszonej procedury, co z reguły oznacza, że osoba wnioskująca o kredyt otrzyma go szybko i bez zbędnych formalności. Z uwagi na ograniczone wymogi formalne kredytobiorca będzie mógł złożyć wniosek bez konieczności przedstawiania sprawozdań finansowych oraz zaświadczeń o niezaleganiu wobec ZUS i US.

Kredyt gotówkowy

Jest to interesująca propozycja dla osób, którym zależy bądź zmuszone są do jednorazowych, dużych wydatków. W porównaniu z innymi produktami finansowymi podstawową zaletą kredytu gotówkowego jest to, że pozwala on na zastrzyk dużej gotówki na dowolny cel. Dodatkowo spłata takiego kredytu rozłożona jest na długi okres czasu, od 6 do 120 miesięcy. Jest to o tyle istotne, gdyż pozwala na elastyczne i przyjazne dopasowanie spłat rat kredytowych w stosunku do możliwości budżetowych.

Kredyt hipoteczny

W tym przypadku ilość banków oferujących preferencje w uzyskaniu kredytu hipotecznego od wielu lat się zmniejsza i obecnie na rynku dostępnych jest dosłownie kilka propozycji. Sprowadzają się one praktycznie do uproszczonej procedury przy ubieganiu się o kredyt. Banki nie są już skore do obniżania ceny tego kredytu dla przedstawicieli wolnych zawodów. Niestety, bywa wręcz przeciwnie.  Z uwagi na mniejszy zakres formalności, a więc i większe ryzyko dla banku, jego cena często jest wyższa niż w przypadku kredytu standardowego bądź wymagany jest większy wkład własny. Dlatego jeśli kredytobiorca spełnia warunki ubiegania się o kredyt w standardowej ofercie, warto by z niej skorzystał, tak, aby ostateczny koszt jego kredytu był jak najniższy.

Podsumowując, pamiętajmy, że:

  • Osoby wykonujące wolny zawód lub zawód zaufania publicznego cieszą się uznaniem banków, które przygotowują dla nich elastyczne oferty specjalne. W związku z tym poszukując kredytu dla siebie warto sprawdzić dostępne opcje
  • Najwięcej korzyści kryje się w kredytach obrotowych i gotówkowych dedykowanych dla przedstawicieli wolnych zawodów. Starając się o taki kredyt warto zaznaczyć swoją przynależność do tej grupy zawodowej i korzystać z uproszczonych procedur
  • Poszukując kredytu hipotecznego warto porównać oferty z uproszczoną procedurą przewidzianą dla przedstawicieli wolnych zawodów z ofertami standardowymi. Może się, okazać, że mniejsza liczba formalności sprawi, że kredyt będzie droższy
  • Zawsze warto negocjować z bankiem nie tylko opłaty czy prowizje, ale także konieczne formalności czy inne zapisy w umowie kredytowej
  • Jeśli mamy wątpliwości jak wybrać ofertę najlepszą dla siebie, korzystajmy z usług doradców finansowych (np. Idea Expert), którzy mając wiedzę i doświadczenie będą w stanie zaproponować najlepsze rozwiązanie

Elżbieta Micigolska-Turczyk
ekspert Idea Expert