UKNF wnioskuje o opóźnienie wdrożenia rekomendacji S i zajmuje stanowisko w sprawie zdolności kredytowej

UKNF wnioskuje o opóźnienie wdrożenia rekomendacji S i zajmuje stanowisko w sprawie zdolności kredytowej
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
UKNF wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o przesunięcie terminu wdrożenia Rekomendacji S do dnia 30 czerwca 2021 r., a wdrożenie Rekomendacji R zostanie opóźnione - podał Urząd w stanowisku w sprawie finansowania przez banki klientów korporacyjnych w obliczu pandemii koronawirusa.

#UKNF akceptuje sytuację, w której banki, w odniesieniu do swoich obecnych klientów, którzy byli przedmiotem pełnej oceny kredytowej nie wcześniej niż 31.03.2019 r. oraz przeglądu kwartalnego nie wcześniej niż 30.09.2019 r., będą utrzymywały lub zmieniały na korzyść klienta warunki finansowania, także w sytuacji utraty przez klienta w związku z pandemią #COVID-19 zdolności kredytowej #ZBP @uknf

W wtorek Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach Pakietu Impulsów Nadzorczych opublikował, w uzgodnieniu ze środowiskiem bankowym, stanowisko w sprawie finansowania przez banki klientów korporacyjnych w obliczu pandemii koronawirusa.

Odroczone rekomendacje

UKNF podał, że w celu umożliwienia bankom koncentracji na czynnościach związanych z obsługą klientów i procesach kluczowych z punktu widzenia wyzwań wynikających ze stanu pandemii COVID-19, a także rozumiejąc wynikającą z powyższego konieczność realokacji zasobów, podejmie działania związane z przesunięciem w czasie wejścia w życie wybranych Rekomendacji KNF.

Jak podano, UKNF uwzględniając postulaty zgłoszone przez banki dotyczące niektórych wytycznych European Banking Authority, przedstawi do rozważenia przez EBA uzgodnione z bankami postulaty w imieniu polskiego sektora bankowego.

Elastyczne podejście do zdolności kredytowej

Ponadto, w ocenie UKNF, ustawowa definicja zdolności kredytowej nie powinna ulegać zmianie.

Jednak, mając na uwadze pandemię oraz jej skutki gospodarcze, UKNF akceptuje sytuację, w której banki, w odniesieniu do swoich obecnych klientów dotkniętych skutkami pandemii, którzy byli przedmiotem pełnej oceny kredytowej nie wcześniej niż 31.03.2019 r. oraz przeglądu kwartalnego nie wcześniej niż 30.09.2019 r., będą utrzymywały lub zmieniały na korzyść klienta warunki finansowania, także w sytuacji utraty przez klienta w związku z pandemią COVID-19 zdolności kredytowej.

„Odnowienie finansowania na warunkach z dnia 31.12.2019 r. nie powinno być dokonywane na okres dłuższy niż 1 rok. W odniesieniu do przypadków zwiększenia kwoty finansowania obecnych klientów powyżej poziomu z dnia 31.12.2019 r., banki w swoich decyzjach mogą uwzględniać uproszczone pozytywne projekcje płynności. Takie ekspozycje powinny być identyfikowalne i podlegać procesowi monitorowania, w szczególności płynnościowego, o częstotliwości większej niż standardowy przegląd kwartalny” – napisano.

Zachować rozsądek przy decyzjach kredytowych

UKNF podał, że przy podejmowaniu decyzji kredytowych w tych sprawach akceptuje sytuację, w której decydenci kredytowi – dysponując pozytywnymi projekcjami płynności spełniającymi wymagania – nie będą wymagali przedstawienia przez kredytobiorców „szczególnego sposobu zabezpieczenia”.

„Przy czym UKNF oczekuje rozsądnego podejścia decydentów kredytowych przy przyjmowaniu zabezpieczeń w tego typu sytuacjach” – dodano. (PAP Biznes)

Źródło: PAP BIZNES, Komisja Nadzoru Finansowego / KNF