UFG – nowy system ułatwi ubezpieczycielom przekazywania akt szkodowych

UFG – nowy system ułatwi ubezpieczycielom przekazywania akt szkodowych
Fot. stock.adobe.com/Paolese
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczyna budowę systemu ułatwiającego ubezpieczycielom przekazywanie akt szkodowych. Odbyło się spotkanie konsultacyjne z ubezpieczycielami obsługującymi ponad dziewięćdziesiąt procent szkód UFG. Z systemu skorzystają poszkodowani, ale również pozwoli on ograniczyć dotychczasowe koszty ubezpieczycieli i UFG.

Z systemu skorzystają poszkodowani, ale również pozwoli on ograniczyć dotychczasowe koszty ubezpieczycieli i #UFG #ubezpieczyciele #ubezpieczenia

Co roku ponad siedem tysięcy poszkodowanych – w wypadkach spowodowanych przez nieubezpieczonych i nieznanych sprawców – zgłasza do UFG około sześciu tysięcy szkód. Osoby poszkodowane występują do Funduszu, za pośrednictwem wybranych przez siebie firm ubezpieczeniowych. Zgodnie z przepisami ubezpieczyciele kompletują dokumentację niezbędną do  likwidacji szkody, a następnie przekazują ją do UFG, który po przeprowadzeniu weryfikacji – wypłaca świadczenia należne poszkodowanym. Oznacza to, że rocznie towarzystwa przesyłają do Funduszu setki tysięcy stron dokumentów i zdjęć.

Czytaj także: Ubezpieczenie: nowy trend w wypłatach za nieubezpieczonych i nieznanych sprawców wypadków >>>

Obecnie ubezpieczyciele wykorzystują różne kanały przekazywania dokumentacji do UFG

Dziś ubezpieczyciele wykorzystują różne kanały przekazywania dokumentacji do UFG, najczęściej tradycyjną pocztę. Nie ma możliwości przekazywania akt szkodowych bezpośrednio z systemów informatycznych zakładów ubezpieczeń przez usługi webserwisowe. Jest to uciążliwe zwłaszcza dla dużych ubezpieczycieli, najczęściej komunikujących się z Funduszem.

– Wspólnie z zakładami ubezpieczeń uznaliśmy, że obecny system przekazywania akt szkodowych jest dla wszystkich bardzo kosztowny i pracochłonny – mówi Agnieszka Świetlikowska, wicedyrektor Biura Likwidacji Szkód UFG. – Dlatego zaproponowaliśmy by wspólnie stworzyć zautomatyzowane rozwiązanie informatyczne umożliwiające bezpieczne przesyłanie plików z dokumentacją szkodową, w takiej postaci w jakiej jest ona gromadzona  w systemach informatycznych ubezpieczycieli  – wyjaśnia.

Skrócenie do minimum czasu przekazywania sprawy do UFG

– Pozwoli to skrócić do minimum czas przekazywania sprawy do UFG – z korzyścią przede wszystkim dla poszkodowanych – a także  znacznie ograniczyć dotychczasowe koszty ubezpieczycieli i Funduszu związane z obsługą tradycyjnych i e-mailowych form przesyłki dokumentów – zaznacza Sława Cwalińska Weychert, wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. – Proponowane rozwiązanie daje możliwość stworzenia jednolitego dla całego rynku kanału transferu akt szkodowych do UFG – zaznacza.

Podczas środowego spotkania ubezpieczyciele zgłaszali różne uwagi i pomysły innowacyjne. Jednym z nich było rozszerzenie projektu o możliwość nie tylko zgłoszenia szkody wraz z kompletem akt, ale również przekazywanie nowym kanałem kolejnych dokumentów, aktualizujących już istniejące szkody. Zaproponowany harmonogram projektu przewiduje zbudowanie systemu do końca lutego 2020 roku i możliwość przeprowadzenie pilotażu z zainteresowanymi firmami już w następnych dwóch miesiącach. Jego pomyślny przebieg i zakończenie oznaczałby, że od maja 2020 roku system powinien być dostępny do wdrożenia przez ubezpieczycieli. Przy czym UFG przewidziało możliwość sekwencyjnego dołączania kolejnych ubezpieczycieli do nowej formy dostarczania akt szkodowych, zachowując równocześnie – w okresie przejściowym – wszystkie dotychczas funkcjonujące kanały przesyłu dokumentacji szkodowej.

Źródło: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny / UFG