Uczciwość ubezpieczycieli najważniejsza

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pracownicy.150xIdealny ubezpieczyciel musi być przede wszystkim uczciwy - wynika z badań przeprowadzonych przez wrocławski instytut badawczy MANDS.

Na ten element wskazało 53,0 proc. badanych. W dalszej kolejności wymieniane są: bezpieczeństwo (13,4 proc.), profesjonalizm (13,2 proc.) i doświadczenie (10,8 proc.). 9,6 proc. Wskazało na szybkość w działaniu.

Instytut MANDS zapytał także o dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. Co trzecia badana osoba byłaby chętna do kupienia tego typu produktu, jeżeli charakteryzowałby się on wysoką jakością usług medycznych. Ponad 28 proc. respondentów widzi największy walor dodatkowego ubezpieczenia w dostępności do prywatnej opieki medycznej.

Blisko 18 proc. wskazuje na cenę ubezpieczenia. Dla ponad 13 proc. istotna byłaby możliwość odliczenia składek od podatku.

Badanie opinii zostało zrealizowane na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków (500 wywiadów) 18 i 19 czerwca 2011 r. metodą CATI (wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo).

Źródło: PIU