Trusted Economy Forum 2023: biznes nie może wybierać między doświadczeniami użytkownika, a bezpieczeństwem

Trusted Economy Forum 2023: biznes nie może wybierać między doświadczeniami użytkownika, a bezpieczeństwem
Źródło: Asseco
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zaufanie w biznesie ma kluczowe znaczenie, w szczególności w cyfrowych czasach. Technologie ułatwiają i przyśpieszają zawieranie wszelkiego rodzaju transakcji zdalnie, ale jednocześnie wymuszają rozwój narzędzi umożliwiających potwierdzanie wiarygodności i zapewniających bezpieczeństwo. Weryfikacja tożsamości kontrahentów w sposób niebudzący wątpliwości musi przebiegać sprawnie, aby nie spowolnić procesów biznesowych. Z drugiej strony organizacje muszą stawić czoła licznym zagrożeniom, takim jak kradzież tożsamości czy danych uwierzytelniających oraz deepfake. O tym, jak sprawnie balansować na krawędzi bezpieczeństwa i dobrych doświadczeń użytkownika będzie można usłyszeć podczas tegorocznej edycji Trusted Economy Forum (23 maja ’23), największej w Europie konferencji poświęconej elektronicznym usługom zaufania.

Wydarzenie rozpocznie debata poświęcona gospodarce zaufania, w której wezmą udział zaproszeni goście reprezentujący najważniejsze obszary gospodarki cyfrowej i e-commerce.

Wstęp do prezentacji będzie poprzedzony prezentacją Zbigniewa Jagiełły, doświadczonego menedżera rynku finansowego, członka rad nadzorczych BLIK-a i Asseco International.

Gościem specjalnym Forum będzie Janusz Cieszyński, sekretarz stanu i pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa.

– Cyfrowa transformacja sprawia, że rośnie komfort prowadzenia biznesu – szybkość, dostępność, możliwość pracy z dowolnego miejsca. Jednak, gdy nie spotykamy się z kontrahentem twarzą w twarz, musimy polegać na cyfrowych sposobach uwierzytelniania i potwierdzania tożsamości, aby budować zaufanie i zagwarantować bezpieczeństwo transakcji – tłumaczy Tomasz Litarowicz, dyrektor Trusted Economy Forum.

Cyberbezpieczeństwo i zmiany w prawie

Uczestnicy Trusted Economy Forum będą mogli wybrać jedną z dwóch ścieżek tematycznych: technologiczno-biznesową i ekspercką.

Ważnym elementem pierwszej z nich będzie cyberbezpieczeństwo. Eksperci ComCERT opowiedzą o wyzwaniach jakim musi stawić czoła biznes w kontekście usług zaufania. Przedstawiciel Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zaprezentuje, jak potwierdza się autentyczność podpisu biometrycznego.

W ramach ścieżki technologiczno-biznesowej omówione zostaną przykłady wdrożeń m.in. w ING Lease Polska. Istotnym wątkiem będą także e-doręczenia, które stanowią brakujące ogniwo w obiegu e-dokumentów.

Ścieżka ekspercka będzie poświęcona zmianom w zakresie polskich, europejskich i światowych norm i aktów prawnych. Rok 2023 będzie szczególny, gdyż właśnie teraz ma odbyć się głosowanie nad ostatecznym kształtem kluczowego dla unijnej branży usług zaufania rozporządzenia eIDAS 2.0.

Wystąpienia z udziałem m.in. przedstawicielki Kancelarii Prezesa Rady Ministrów będą pretekstem do dyskusji na tematy związane z: potrzebą stworzenia jednolitych identyfikatorów danych, koniecznością ustalenia poziomu wiarygodności dla podpisów zaufanych czy wprowadzeniem darmowych podpisów elektronicznych.

Nie zabraknie również wątków związanych z włączeniem Ukrainy w europejski ekosystem usług zaufania i ułatwieniem przedsiębiorcom z tego kraju prowadzenia biznesu na terenie Unii Europejskiej.

Wyzwania rynku usług zaufania: Europejski Portfel Tożsamości, komputery kwantowe i konserwacja e-podpisów

– Zmiany prawne zapowiadane przez Komisję Europejską budzą wiele emocji. Niektórzy dostawcy usług zaufania obawiają się, że wprowadzenie Europejskiego Portfela Tożsamości cyfrowej odbije się negatywnie na ich biznesie. W Polsce trwa dyskusja, na ile usługa mObywatel wpisze się w założenia regulatora, a także w jakim kierunku powinna być rozwijana – mówi Tomasz Litarowicz, dyrektor Trusted Economy Forum.

– W obszarze technologicznym również jest wiele kwestii, które będą miały istotny wpływ na rozwój rynku usług zaufania. Rozwój komputerów kwantowych i związane z tym zagrożenie, że ktoś wykorzysta ich ogromne możliwości obliczeniowe do rozszyfrowania asymetrycznej kryptografii, czy potrzeba konserwacji podpisów elektronicznych, tak aby były one użyteczne w sytuacji, gdy zmienią się systemy i algorytmy to tylko kilka z nich – dodaje.

Podczas Trusted Economy Forum zostaną zaprezentowane wnioski z raportu, przygotowanego przy współpracy z Obserwatorium.biz, prezentującego perspektywę rynku usług zaufania w Unii Europejskiej. Uczestnicy wydarzenia poznają krajobraz oraz portfolio unijnych dostawców tożsamości i kwalifikowanych dostawców usług zaufania, a także główne wyzwania i szansew tym segmencie.

Raport pomoże wznalezieniu odpowiedzi na pytanie – Jak eIDAS 2.0 zmieni rynek identyfikacji i usług zaufania w najbliższych latach?

Partnerem merytorycznym Trusted Economy Forum jest: Obserwatorium.biz.

Patronami honorowymi Trusted Economy Forum są: Związek Cyfrowa Polska, European Signature Dialog, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK), Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Federacja Przedsiębiorców Polskich.

Patronami medialnym Trusted Economy Forum są: Miesięcznik Finansowy BANK i portal BANK.pl.

Rejestracja i więcej informacji na temat TRUSTED ECONOMY FORUM, które odbędzie się 23 maja 2023 roku w Warszawie: TUTAJ

Źródło: BANK.pl