To był najlepszy rok w historii OFE

To był najlepszy rok w historii OFE
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W grudniu wszystkie OFE wypracowały zysk wynoszący średnio +2,0%. Przeciętne wyniki w całym 2017 roku wyniosły +18,7%. To najlepszy rok w historii OFE.

Przeciętne wyniki w całym 2017 roku wyniosły +18,7% - to najlepszy rok w historii #OFE

Ostatni miesiąc na warszawskim parkiecie należał do spokojnych. Końcówka roku nie była co prawda typowym „rajdem św. Mikołaja” (zwłaszcza pierwsza połowa miesiąca), ale najważniejsze, że wszystkie główne indeksy zakończyły grudzień na plusie. Tym razem najwięcej zyskały małe spółki zgromadzone w indeksie sWIG80, który wzrósł o +2,99%.

Nieźle radził sobie także indeks blue chipów, głównie dzięki dobrej formie banków oraz spółek wydobywczych i paliwowych, dyskontujących wzrost cen surowców na światowych giełdach. W grudniu WIG20 zyskał +2,18%, a w całym roku +26,35%.

 

Wyniki funduszy emerytalnych

W grudniu wszystkie OFE wypracowały zysk, wynoszący średnio +2,0%. To wynik lepszy od uzyskanego przez realizujące podobną strategię fundusze akcji polskich uniwersalnych, które w tym samym czasie zyskały średnio +1,8%. Osiągnięte w grudniu wyniki zawarły się w przedziale od +1,7% (Generali OFE) do +2,5% (OFE PZU „Złota Jesień”). Choć nie udało się odrobić strat poniesionych w listopadzie (-2,3%), to całoroczne wyniki prezentują się bardzo atrakcyjnie (+18,7%). To najlepszy rok w historii OFE. Do tej pory fundusze emerytalne najwięcej zarobiły w 2006 roku – średnio +17,0% – przy czym wtedy udział akcji w portfelach OFE był znacznie niższy. Poza tym wynik OFE osiągnięty w 2017 roku był znacznie wyższy od wypracowanego przez fundusze akcji polskich o uniwersalnej strategii, które zarobiły średnio +13,8%. Wszystkie fundusze emerytalne zarobiły więcej, w tym najwyższą stopę zwrotu dla klientów wypracował OFE PZU „Złota Jesień” (+20,9%).


Tabela: Wyniki funduszy emerytalnych - grudzień 2017
 

Ranking OFE

W grudniu pałeczkę lidera 12-miesięcznego rankingu utrzymał fundusz Aviva OFE, który wysokie oceny (4a lub 5a) w tym horyzoncie otrzymuje od 5 miesięcy. Potrzeba trochę czasu, by i nota długoterminowa odnotowała poprawę z obecnej 3a. Najwyższą ocenę w 12-mies. horyzoncie otrzymało także OFE PZU „Złota Jesień”, które jako jedyne ma najwyższe oceny w obu zestawieniach. Fundusz ten wypracował najwyższy wynik nie tylko w rocznym horyzoncie, ale i 3-letnim (+29,4%). Wysokie noty w horyzoncie rocznym (4a) otrzymały także Nationale-Nederlanden OFE oraz Generali OFE, które słabiej wypadają w dłuższym okresie. Od blisko roku najsłabsze oceny otrzymuje Aegon OFE, które w listopadzie przejęło Nordea OFE. Na rynku pozostało więc 11 OFE.


Tabela: Fundusze emerytalne
 

 

Aktywa funduszy emerytalnych

Po najsłabszym w tym roku miesiącu pod względem dynamiki aktywów OFE, w grudniu mieliśmy zdecydowaną poprawę. W skali miesiąca odnotowaliśmy wzrost wartości zarządzanych środków o +3,0 mld zł (+1,7%), dzięki dodatniemu wynikowi z zarządzania (+3,5 mld zł). Jednocześnie odpływ środków w ramach suwaka uszczuplił aktywa o -788,76 mln zł, podczas gdy ZUS przelał na konta funduszy jedynie 219 mln zł.


Tabela: Wartość aktywów netto i udział w rynku OFE
 

Na koniec grudnia 2017 roku aktywa OFE warte były 179,5 mld zł, o +26,1 mld zł (+17%) więcej niż na koniec grudnia 2016 roku. Największa w tym zasługa dobrej koniunktury na warszawskim parkiecie i pracy zarządzających – wynik zarządzania szacujemy na 29,6 mld zł. Jednocześnie stan aktywów został poważnie uszczuplony wskutek obniżenia wieku emerytalnego. Pierwszego października weszły w życie przepisy, które przywróciły wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Z informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że do końca roku do ZUS wpłynęło z tego powodu ponad 424 tys. wniosków o przejście na emeryturę. W efekcie od października fundusze przekazały do ZUS w ramach tzw. suwaka aktywa warte 3,0 mld zł, podczas gdy w poprzednich miesiącach wartość miesięcznego przelewu nie przekraczała 0,4 mld zł. W sumie w całym roku w ramach tego mechanizmu OFE przekazały do ZUS łącznie 6,1 mld zł, blisko dwukrotnie więcej niż w całym 2016 roku.

Komentarz Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych

– Dobra koniunktura na rynku kapitałowym premiuje najlepsze kompetencje w zakresie zarządzania, co znajduje odzwierciedlenie w osiąganych stopach zwrotu. Po raz kolejny wyniki potwierdzają, że w długim czy krótszym okresie, OFE są w Polsce najbardziej efektywną formą pomnażania kapitału. W kontekście wyczekiwanej reformy systemu emerytalnego, utworzenia PPK i przekształcenia OFE, potwierdza się, że rynek kapitałowy jest dobrym miejscem na umiejętne lokowanie długoterminowych oszczędności. Przeprowadzenie obu komponentów reformy mogłoby dodatkowo wzmocnić jego stabilność oraz podnieść efektywność. W efekcie mógłby on jeszcze lepiej służyć przyszłym emerytom oraz polskiej gospodarce – komentuje Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

Źródło: Informacja prasowa Analizy Online SA