TFI: wynik finansowy netto spadł aż o 33,9 proc. rdr w I połowie 2022 roku

TFI: wynik finansowy netto spadł aż o 33,9 proc. rdr w I połowie 2022 roku
Fot. stock.adobe.com/m.mphoto
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) wyniósł 231,4 mln zł na koniec I połowy 2022 r. wobec 350 mln zł rok wcześniej. Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez TFI w końcu I półrocza 2022 r. wyniosła 2,7 mld zł, co oznacza wzrost o 0,3% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny.

„Wynik finansowy brutto TFI w I półroczu 2022 r. wyniósł 292,8 mln zł i był niższy o 32,3% w porównaniu do I półrocza roku poprzedniego. Na wynik finansowy netto w wysokości 231,4 mln zł złożyły się zyski 36 towarzystw funduszy inwestycyjnych o łącznej wartości 263,4 mln zł i straty
21 towarzystw funduszy inwestycyjnych w kwocie 32 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych

Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2 689,8 mln zł (o 0,3% więcej niż na koniec czerwca 2021 r.), w tym aktywa obrotowe osiągnęły wartość 1 945,5 mln zł i stanowiły 72,3% aktywów ogółem. Aktywa obrotowe składały się głównie z finansowych inwestycji krótkoterminowych, które zwiększyły się do kwoty 1 589,8 mln zł (o 2,3%). W strukturze aktywów finansowych największy udział miały środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (68,9%), podano również.

Czytaj także: To nie był łatwy miesiąc dla zarządzających z TFI, aktywa spadły o 1,4 proc. mdm we wrześniu >>>

W pierwszym półroczu 2022 r. udział pięciu TFI o najwyższych aktywach wyniósł 34% ogólnej wartości aktywów TFI, podczas gdy w I półroczu 2021 r. było to 33,6%.

„W pasywach towarzystw funduszy inwestycyjnych kapitały (fundusze) własne wyniosły 1 923,7 mln zł (spadek o 1,6% w porównaniu do stanu na 30 czerwca 2021 r.) i stanowiły ich największą część (71,5%). Wartość kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym TFI zwiększyła się do 170,5 mln zł, a udział inwestorów zagranicznych zwiększył się o 0,5 pkt proc. do 26,3%” – czytamy dalej.

W końcu czerwca 2022 r. działało 57 towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI). Zarządzały one 689 funduszami inwestycyjnymi. Dla porównania w końcu czerwca 2021 r. funkcjonowało 56 towarzystw funduszy inwestycyjnych, które zarządzały łącznie 720 funduszami inwestycyjnymi.

Źródło: ISBnews