Temat Numeru. Zmiana modelu biznesowego Banków Spółdzielczych: Wyzwania i szanse

Temat Numeru. Zmiana modelu biznesowego Banków Spółdzielczych: Wyzwania i szanse
Fot. Sergey Nivens/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Obyś żył w ciekawych czasach - powiada chińskie porzekadło. Polscy bankowcy z sektora spółdzielczego w ostatnich latach nie mogą narzekać na nudę. Początek roku to doskonały moment do refleksji nad przyszłością lokalnego sektora finansowego, a w szczególności nad czynnikami ograniczającymi jego rozwój.

Warunki, w jakich funkcjonują banki spółdzielczych stale i coraz szybciej się zmieniają. Wyzwania, którym sektor musi sprostać, są coraz poważniejsze. Należą do nich: niskie marże podyktowane utrzymującym się od kilku lat niskim poziomem stóp procentowych, rosnące wymogi regulacyjne, presja kosztowa, systematyczny wzrost ryzyka kredytowego i spadek zdolności kredytowej klientów, konkurencja na rynku, nasilająca się presja na wzrost wynagrodzeń i trudności związane z pozyskaniem nowych oraz utrzymaniem dotychczasowych pracowników. Zmieniają się także uwarunkowania zewnętrzne. Strefa euro będzie się rozwijać, jednak wolniej niż dotąd. To widomy rezultat niepewności związanej z polityką handlową i konfliktem amerykańsko-chińskim, a także słabnącego popytu zewnętrznego na europejskie wyroby przemysłowe. 

Nadchodzą lata chudsze

W Polsce głównym filarem wzrostu gospodarczego pozostanie konsumpcja prywatna. Będzie ją wspierać wzrost wynagrodzeń, jednak wolniejsze tempo tworzenia nowych miejsc pracy i rosnąca inflacja wywrą przeciwstawny skutek. W rezultacie wzrost konsumpcji prywatnej będzie coraz słabszy. Pod wpływem słabnącego popytu zewnętrznego osłabnie dynamika eksportu: polscy producenci już wskazują na to, że otrzymują coraz mniej zleceń od swoich klientów. Wyhamowują inwestycje. Badania ankietowe GUS wskazują na spadek ufności konsumenckiej i na pogarszanie się prognoz sytuacji finansowej gospodarstw domowych. Konsekwencją może być dalszy spadek koniunktury, skutkujący narastaniem problemów ze spłatą kredytów w całej gospodarce – zwłaszcza, że przedsiębiorstwa nie będą w stanie dalej absorbować wzrostu kosztów działalności w warunkach malejącej nadwyżki operacyjnej, wzrostu wynagrodzeń pracowniczych oraz drożejącej energii.

Cała ta koncentracja niesprzyjających uwarunkowań makroekonomicznych sprawia, iż warunki działania banków spółdzielczych stają się coraz trudniejsze. W takie sytuacji rozwój wymaga zbudowania efektywnych systemów zarządzania ryzykiem i sprawnego zarządzania biznesem. To niełatwe zadanie, choćby dlatego, że niezbędne zmiany trzeba wprowadzać w warunkach rosnących wymogów regulacyjnych. Sam tylko wzrost wymogu kapitałowego z 12,875% do 13,5% całkowitej kwoty ekspozycji na ryzyko w 2019 r. wymagał zwiększenia kapitałów przez banki spółdzielcze ze Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB o ok. 150 mln zł. I choć przeważająca większość banków spółdzielczych nie ma problemów ze sprostaniem wymogu połączonego bufora, to zauważalne jest osłabienie tempa wzrostu funduszy własnych. Ekspozycja na ryzyko rośnie szybciej, a to wskazuje na pojawiającą się już barierę dalszego rozwoju.

Mobilne przyspieszenie z myślą o kliencie

Aby sprostać wyzwaniom współczesności, banki spółdzielcze muszą przebudować swoją ofertę i tak wykorzystać efekt skali wynikający z przynależności do zrzeszeń, by dotrzeć z produktami i usługami do nowych kategorii odbiorców. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK