Technologie: N26 – konkurencja dla tradycyjnych banków?

Technologie: N26 – konkurencja dla tradycyjnych banków?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Pozycjonuje się na rynku jako wiodący bank mobilny specjalizujący się w obrocie płatniczym. Zainteresowanych ofertą wita słowami „Twój rachunek rozliczeniowy jest taki, jaki powinien być: prosty, darmowy i dostępny z każdego miejsca”. Czy pierwszy w pełni wirtualny bank na świecie odbierze klientów instytucjom tradycyjnym?

Eugeniusz Gostomski
Uniwersytet Gdański

Dzisiejszy N26, pierwszy w peł­ni mobilny bank na świecie, utworzyli w 2013 r. w Berlinie dwaj młodzi Austriacy: Valentin Stalf i Maximilian Tayenthal. Był to tech­nologiczny start-up (fintech). Działal­ność operacyjną rozpoczął w styczniu 2015 r. pod nazwą Number26, ofe­rując klientom w Niemczech i Au­strii – we współpracy z posiadającym pełną licencję bankową fintechem Wirecard –dostęp do rachunku ban­kowego wyłącznie za pomocą smart­fonu. W grudniu tego samego roku poszerzył geograficzny obszar swojej działalności o Francję, Grecję, Irlan­dię, Włochy, Słowację i Hiszpanię. Rok po starcie obsługiwał już 100 tys. osób. Początkowo podstawowy pa­kiet usług – obejmujący prowadzenie rachunku osobistego, dokonywanie płatności bezgotówkowych, w tym za pomocą Mastercard oraz podejmowa­nie gotówki w bankomatach lub okre­ślonych sklepach (cash money) – był bezpłatny, ale już w połowie 2016 r. za część usług wprowadzono niewysokie opłaty.

Podbijanie UE

W lipcu 2016 r. firma Number26 uzyskała od niemieckiego nadzoru fi­nansowego (BaFin) i Europejskiego Banku Centralnego licencję na samo­dzielne prowadzenie działalności ban­kowej na terytorium całej Unii Euro­pejskiej. Jednocześnie zmieniła nazwę na „N26 Bank GmbH”, ale na rynku funkcjonuje od tego czasu pod marką N26. Systematycznie zwiększa się licz­ba jej klientów i zakres oferowanych im produktów. W marcu 2017 r. bank miał 300 tys. klientów, a w sierpniu ub. r. – pół miliona. Z jego usług korzysta­ją nie tylko młodzi ludzie i osoby pry­watne, ale także osoby starsze i przed­siębiorcy. Aż 40% wszystkich klientów N26 stanowią osoby powyżej 35 roku życia. Najczęściej konto w banku N26 służy do płacenia za podróże i wypo­czynek oraz kupowane w sklepach artykuły spożywcze. Wolumen trans­akcji zrealizowanych przez ten bank do sierpnia 2017 r. wynosił 5 mld euro.

W drugiej połowie 2017 r. bank N26 prowadził działalność w 17 kra­jach europejskich. Oprócz wymie­nionych wcześnie państw oferował rachunki bankowe również w Belgii, Finlandii, Luksemburgu, Holan­dii, Portugalii, Słowenii i w krajach bałtyckich: Litwie, Łotwie i Estonii. W planach na bieżący rok ma wejście na rynek USA, z którym wiąże duże nadzieje na znaczny wzrost swojego biznesu.

N26 nie posiada żadnej stacjo­narnej placówki obsługi klientów i funkcjonuje wyłącznie w przestrzeni wirtualnej. W jego berlińskiej centra­li pracuje 140 osób. Kapitały własne banku, które wynoszą 53 mln euro, zostały wniesione głównie przez fun­dusze venture capital, sklep interneto­wy Zolando i koncern medialny Axel Springer. Koszty jego funkcjonowania są znacznie niższe niż przeciętnego banku europejskiego.

Otwarcie konta

Wyróżnikiem N26 na rynku usług bankowych jest możliwość nieskom­plikowanego i szybkiego otwarcia konta bankowego, a następnie bły­skawiczna realizacja płatności poprzez ten rachunek. Warunkiem założenia konta w banku N26 jest posiadanie smartfona z zainstalowaną aplikacją Android lub iOS. W swoich rekla­mach chwali się on, że procedura za­łożenia w nim konta przez smartfona trwa zaledwie 8 minut, w praktyce czas ten jednak może być znacznie dłuższy. Dzieje się tak z powodu kolejki osób oczekujących na pozwolenie przez ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI