Stanisław Sołtysiński

Gospodarka | Wydarzenia

EKF: debata o praworządności i kredytach frankowych

Dlaczego spory dotyczące walutowych kredytów hipotecznych stanowią tak poważne wyzwanie dla wymiaru sprawiedliwości? W jakim stopniu sędziowie orzekający w sprawach gospodarczych powinni kierować się literą prawa, a kiedy niezbędne jest odwołanie do reguł ekonomicznych? Czy wiedza polskich prawników na temat prawideł rządzących gospodarką jest wystarczająca, by byli oni w stanie przyjąć właściwą wykładnię? Kwestie te były tematem debaty eksperckiej pod wiele znaczącym tytułem „Prawo w parze z ekonomią i zdrowym rozsądkiem”, zorganizowanej podczas tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Finansowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły | Prawo i regulacje | Wydarzenia

VIII Kongres Prawa Bankowego, co niepokoi polskich prawników zajmujących się rynkiem finansowym?

W tym roku podczas Kongresu Prawa Bankowego mówiono przede wszystkim o ograniczaniu praw wierzycieli, o przepisach regulujących rynek usług płatniczych, o zagadnieniach związanych z kredytami walutowymi. Kongres otworzył Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, a poprowadził dr Tadeusz Białek, wiceprezes ZBP.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1