Sławomir Grzelczak

Finanse i gospodarka

79% klientów firm pożyczkowych posiada kredyt w banku

bik.01.400x205Biuro Informacji Kredytowej przeprowadziło analizę mającą na celu sprawdzenie, w jakim stopniu klienci firm pożyczkowych są jednocześnie klientami banków. Okazało się, że 79% klientów firm pożyczkowych posiada czynny kredyt w banku (stan na 31 sierpnia 2015). Ciekawą obserwacją w tej grupie klientów jest to, że ponad połowa z nich prawidłowo obsługuje kredyt w banku – tzn. nie posiada na swoim koncie przeterminowania.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

Od Big Data do wielości regulacji

zbp.01.400x155„Big i BIK Data w bankowości” – pod takim, nieco prowokacyjnym tytułem przebiegała kolejna część Kongresu Ryzyka Bankowego. Jak nietrudno się zorientować, osią dyskusji było wykorzystanie bogatych zbiorów danych gromadzonych we współczesnej gospodarce do oceny zdolności kredytowej – i kwestia, w jakim stopniu optymalnie łączyć informacje uzyskane ze zbiorów Big Data (w tym również portali społecznościowych) z danymi gromadzonymi w sposób tradycyjny w Biurze Informacji Kredytowej celem pogłębienia takiej analizy.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

BIG InfoMonitor: 2 miliony Polaków doświadczyło problemu z otrzymaniem wynagrodzenia

big.infomonitor.02.400x334Nie tylko zatrudnienie ma znaczenie, ale kto daje pracę i na jakich warunkach. Jak pokazują wyniki badania wykonanego na zlecenie BIG InfoMonitor z opóźnieniami w wypłacie pensji zetknęło się ok. 2 mln pracujących Polaków. Problem występuje przede wszystkim w branży budowalnej (24 proc.), usługach (13 proc.) i handlu detalicznym (11 proc.). Częściej dotyka osoby na umowach zlecenie i o dzieło niż na etacie. Jeśli również masz kłopot z wypłacalnością pracodawcy to go zmień, jesień to najlepszy na to moment, bo ruch na rynku pracy wzrasta o jedną trzecią. Zmianie sprzyja też spadające bezrobocie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

BIG InfoMonitor: Kobiety częściej ogłaszają upadłość i mają wyższe kredyty

Od początku roku do końca lipca, 831 Polaków skorzystało z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej, najwięcej na Mazowszu, Śląsku oraz w Wielkopolsce. Z danych Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor wynika, że co siódmy w momencie składania wniosku o upadłość nie miał zadłużenia w bankach i SKOK-ach. Z kolei osoby z kredytami na koncie, winne są z tego tytułu od kilkuset do ponad 8 mln złotych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

BIG InfoMonitor: Nowe przepisy utrudnią życie BIG-om, dłużnikom czy wierzycielom?

Ministerstwo Gospodarki opublikowało projekt zmian do ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, 18 czerwca projekt został skierowany do dalszych uzgodnień oraz konsultacji społecznych. Nowelizacja w pierwotnym kształcie miała wzmocnić system weryfikacji wiarygodności finansowej, obecnie nakłada jedynie nowe obowiązki na biura informacji gospodarczej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

BIG InfoMonitor: Nie zapłacisz sądowej grzywny, to trafisz na listę dłużników

Od 1 lipca osoby niepłacące prawomocnie zasądzonych kar grzywny spotka dodatkowa kara. Dzięki zmianom ustawy regulującej działanie BIG-ów oraz Kodeksu karnego wykonawczego sądy wpiszą skazanych ociągających się z płatnościami do wszystkich Biur Informacji Gospodarczej. Zaglądający na listy dłużników BIG-ów zobaczą zarówno dług jak i dowiedzą się czego on dotyczy.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

BIG InfoMonitor: Sprawdź w jaki sposób firmy doceniają solidnych klientów

big.infomonitor.02.400x334Rejestry Dłużników BIG, choć sama nazwa na to wskazuje, to już nie tylko bazy negatywnych informacji o zaległych zobowiązaniach finansowych osób i firm. Coraz częściej umieszczane są w nich informacje o terminowym regulowaniu płatności. W ciągu 2014 roku liczba pozytywnych informacji gospodarczych w bazie BIG InfoMonitor wzrosła ponad 6-krotnie. Danymi dotyczącymi terminowego płacenia zobowiązań przez przedsiębiorców w tym czasie, najchętniej dzieliły się duże przedsiębiorstwa. Co 20 informacja gospodarcza pochodzi właśnie z tego źródła. Natomiast informacje o wiarygodnych klientach indywidualnych i rzetelnych przedsiębiorcach najczęściej wpisywały firmy pożyczkowe| (95,09 proc.).

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Czy czeka nas w 2015 r. fala wniosków o upadłość konsumencką?

dokument.wyliczenia.01.400x31. grudnia 2014 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o upadłości konsumenckiej, dzięki którym ogłoszenie jej będzie prostsze, szybsze i tańsze. Eksperci BIG InfoMonitor szacują, że nowelizacja spowoduje znaczny wzrost zainteresowania tą formą rozwiązania problemów z zadłużeniem, a jak wskazują dane z Raportu InfoDług w Polsce jest już ponad 2 mln osób, które mają przeterminowane długi.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

BIG InfoMonitor: Co trzecia firma sprawdza swoich klientów w Rejestrze Dłużników BIG.

big.infomonitor.02.400x334Brak terminowych płatności ze strony klientów i kontrahentów może doprowadzić do utraty płynności finansowej, ogranicza rozwój, a nawet może spowodować bankructwo. Szczególnie jest to istotne w przypadku sektora MSP, kiedy to jedna niezapłacona faktura na dużą kwotę może doprowadzić do poważnych utrudnień w funkcjonowaniu firmy – brak wypłacalności, brak pieniędzy na bieżące płatności, pensje dla pracowników, kredyty, podatki, rozwój. Sposobem na uniknięcie lub ograniczanie zatorów płatniczych jest właściwy dobór firm, z którymi współpracujemy i działania prewencyjne.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość | Z rynku finansowego

Więcej kredytów, mniej zaległości: dane BIG InfoMonitor potwierdzają dobrą tendencję na rynku

big.infomonitor.01.400x213Banki mogą mieć podwójny powód do zadowolenia: po pierwsze, liczba kredytów, w tym również tych udzielanych konsumentom, systematycznie idzie w górę. Po drugie, wzrostowi akcji kredytowej nie towarzyszy przyrost „złych długów” – wręcz przeciwnie, w dziedzinie kredytów dla konsumentów dał się ostatnio zaobserwować spadek kredytów przeterminowanych na okres dłuższy niż 60 dni.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse osobiste

BIG InfoMonitor: Ponad 90 proc. Polaków reguluje swoje zobowiązania w terminie

big.infomonitor.02.400x334Aż 93,8 proc. Polaków reguluje swoje zobowiązania w terminie – wynika z 29. edycji Raportu InfoDług. Nie zmienia to faktu, że łączna kwota zadłużenia Polaków na koniec września 2014 r. wyniosła aż 41,55 mld zł, jednak jak wskazuje BIG InfoMonitor obecna sytuacja gospodarcza sprzyja szybszemu spłacaniu zobowiązań oraz spadkowi łącznej kwoty zaległego zadłużenia.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka | Finanse osobiste

Mimo dobrych nastrojów w turystyce, nadal warto sprawdzać biura podróży!

wakacje.01.400x267Od początku 2014 roku sukcesywnie podnosi się poziom pozytywnych nastrojów w branży turystycznej, co pokazuje wartość Wskaźnika BIG mierzącego poziom bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Ostatnie badanie wskazuje, że znajduje się on na wysokim poziomie 21 pkt. proc. Odnotowano wzrost, w stosunku do poprzedniego kwartału o 2,2 pkt. proc. i jest on najwyższy od listopada 2013 roku – wynika z 27. edycji Raportu BIG.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

InfoDług: tylko co trzeci zadłużony posiada zobowiązania powyżej 5 tysięcy złotych

big.infomonitor.02.400x334Mężczyzna w wieku 30-39 lat, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim, z reguły w Warszawie lub Katowicach – tak wygląda „portret psychologiczny” polskiego klienta podwyższonego ryzyka. Problemy z regularnym uiszczaniem zobowiązań ma co najmniej 2 miliony 300 tysięcy rodaków. Średnie zadłużenie Polaka wynosi 17 tysięcy 585 złotych – i w ciągu ostatniego kwartału wzrosło o 285 złotych. To tylko niektóre z wniosków z najnowszej, 28. już edycji raportu o zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka „InfoDług”, przygotowanego przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Współdzielenie – droga do bezpiecznego kredytowania.

bik.01.400x205Biuro Informacji Kredytowej to kluczowe ogniwo systemu wymiany i współdzielenia danych bankowych. Od pewnego czasu zwiększa się rola, jaką BIK pełni również poza sektorem bankowym – w tym wśród firm pożyczkowych i leasingowych. Międzysektorowa wymiana danych kredytowych, przynosi wymierne korzyści dla wszystkich uczestników rynku, także dla konsumentów. Tylko co piąta osoba ubiegająca się o pożyczkę nie ma historii kredytowej w BIK.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 10 Z 10