BIG InfoMonitor: Firma, która płaci bieżące rachunki, zapłaci też za towar

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Przedsiębiorstwa, które mogą wykazać się historią bezproblemowej spłaty bieżących rachunków i faktur, są dwa razy mniej ryzykowne niż firmy, które zaczynają mieć kłopoty z płatnościami – wynika z analiz BIK oraz BIG InfoMonitor. Aby wykluczyć niesolidnych kontrahentów i jednocześnie upewnić się, że nowy odbiorca należy do grona blisko 400 tys. firm z pozytywną historią spłaty, wystarczy zajrzeć do BIG InfoMonitor.

Nie ma wątpliwości, że aby ograniczyć ryzyko prowadzonego biznesu, warto wcześniej sprawdzić potencjalnego kontrahenta. Jednym ze sposobów jest zweryfikowanie go w bazie Biura Informacji Gospodarczej. W przypadku uzyskania negatywnych informacji na jego temat, pomoże to w rezygnacji z zamiaru nawiązania współpracy.

Z kolei odnalezienie pozytywnego wpisu na temat przedsiębiorcy, po pierwsze pozwoli upewnić się, że dana firma istnieje i ktoś jej zaufał, a po drugie, że dobrze rokuje jako odbiorca towarów czy usług – zwraca uwagę Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Pozytywną informacją określa się bowiem wpis o terminowo  opłaconych zobowiązaniach wobec swojego wierzyciela,  terminowo – czyli nie później niż w ciągu 60 dni od wyznaczonej daty płatności.

Firma działa i jest dwa razy mniej ryzykowna

Biorąc pod uwagę, że w przypadku mikrofirm pierwszego roku działalności nie daje rady przetrwać co czwarty podmiot, a pięciu lat – aż dwie trzecie (dane GUS), wpis o pozytywnych płatnościach w bazie BIG staje się nieocenionym narzędziem, choćby potwierdzania funkcjonowania firmy.

Na dodatek, przeprowadzone przez Biuro Informacji Kredytowej i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor analizy pokazały, że przedsiębiorstwa wywiązujące się terminowo z bieżących płatności są dwa razy bardziej wiarygodne niż firmy, które zaczynają mieć kłopoty z płatnościami za rachunki. Po zestawieniu płatności firm, które jednocześnie opłacają np. rachunki za usługi telekomunikacyjne oraz raty kredytów w bankach widać, że przedsiębiorstwa rzetelnie regulujące rachunki w telekomach, prawie wszystkie sumiennie spłacają też zaciągnięte kredyty.

Tylko część może uwiarygodnić się historią kredytową

W  większości przypadków pozytywna historia płatnicza jest jedyną formą uwiarygodnienia działalności gospodarczej. Wszystko dlatego, że małe firmy rzadko korzystają z kredytów, a aż 85 proc. przedsiębiorców pokazujących swoją pozytywną historię płatniczą to właśnie jednoosobowe działalności gospodarcze. W efekcie, tylko w co czwartej firmie pokazującej pozytywną historię spłat rachunków, alternatywnym sposobem jej weryfikacji jest sprawdzenie solidności spłat zobowiązań kredytowych.

Aktualnie w BIG InfoMonitor można odnaleźć 362 tys. firm z pozytywną historią płatniczą, zawierającą łącznie ponad 15,4 mln płatności. Stan bazy cały czas  rośnie.

Dynamiczny wzrost liczby pozytywnych informacji gospodarczych wynika w znacznej mierze z faktu, że na ich przekazywanie decyduje się coraz więcej podmiotów działających w branżach, które obsługują bardzo wielu klientów, takich jak telekomunikacja, bankowość czy finanse – mówi Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Źródło: BIG InfoMonitor