Rada Ministrów / Rząd

Finanse i gospodarka

NIK o ochronie brzegów morskich

morze.plaza.01.400x268Instytucje państwa nie wiedzą, czy skutecznie zapobiegają degradacji wybrzeża i zmniejszaniu się plaż Bałtyku. Według obecnie obowiązującego stanu prawnego organy administracji morskiej mają utrzymać linię brzegową z 2000 roku, choć od kontroli NIK sprzed pięciu lat wiadomo, że nie mają wiedzy jak ona przebiegała. Mimo zaleceń NIK oraz wniosków dyrektorów urzędów morskich minister do tej pory nie zakończył prac nad nowelizacją stosownej ustawy. Pozwoliłoby to na dostosowanie inwestycji chroniących wybrzeże i ich finansowania do aktualnych potrzeb. W rezultacie dyrektorzy urzędów morskich wydają pieniądze z programu na zadania w nim nie ujęte. Narażają się przy tym na zarzut wydawania pieniędzy niezgodnie z przeznaczeniem. NIK zaleca szybkie dokończenie prac nad nowelizacją ustawy oraz wzmocnienie nadzoru ministra nad działaniami urzędów morskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Odpowiedzialne funkcje, nieodpowiednie wynagrodzenie

pln.05.400x300Gospodarczy Gabinet Cieni BCC od blisko 2 lat postulował w swoich kwartalnych podsumowaniach działań Ministerstwa Zdrowia konieczność nowelizacji ustawy o konsultantach krajowych. Rada Ministrów 17 czerwca br. przyjęła projekt tej ustawy. Jej celem, jak czytamy w uzasadnieniu Ministerstwa Zdrowia, jest wzmocnienie roli konsultantów, jako podmiotów doradczych ministra zdrowia oraz wojewodów, a cel ten ma być osiągnięty przez zagwarantowanie ich bezstronności.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Założenia do projektu budżetu na rok 2015

gomulka.stanislaw.04.250x34Na wtorkowym posiedzeniu, 10 czerwca br., Rada Ministrów podjęła decyzję o założeniach makroekonomicznych do przygotowywanego przez Ministerstwo Finansów projektu budżetu na 2015 rok. Podjęła też decyzję w sprawie propozycji rządowych dla Trójstronnej Komisji w trzech innych kwestiach, które mają wpływ na budżet: minimalnego wynagrodzenia za pracę, wskaźnika waloryzacji emerytur i rent oraz wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

ZUS nie jest bezpieczną przystanią

przasnyski.roman.02.267x400Polacy decydują właśnie, czy ich składki emerytalne trafią wyłącznie do ZUS lub do ZUS i OFE. Na razie do sprawy podchodzą z dystansem, by nie powiedzieć, że opieszale. Rząd zrobił wiele, by nas do funduszy emerytalnych zniechęcić. Często używanym argumentem jest bezpieczeństwo i zaufanie do państwowej emerytury. Wiele osób tę argumentację przyjmuje, choć powszechna jest świadomość, że emerytury będą niskie. Mniej powszechna jest świadomość ryzyka, z jakim się wiąże liczenie jedynie na „państwowy garnuszek”.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły | Komentarze ekspertów

Nowy, rządowy, czteroletni plan finansowy dla Polski, 2014-2017

gomulka.stanislaw.04.250x34Przyjęty przez Radę Ministrów 22-go kwietnia dokument pt. „Wieloletni Plan Finansowy Państwa” jest ważną informacją dla przedsiębiorców, także dla szerokiej opinii publicznej. Pod kilkoma względami jest bardziej rzeczowy i bardziej analityczny niż expose premiera. Wynika to głównie stąd, że taki dokument przygotowują corocznie  wszystkie państwa członkowskie UE, a dokładniej urzędnicy ministerstw finansów, według jednego ogólnego planu i przy pomocy tych samych metod.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Transgraniczna opieka medyczna – spóźnione i nieadekwatne do dyrektywy przepisy

sluzba.zdrowia.euro.01.400x267Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy dotyczy wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Państwa członkowskie UE miały czas do 25 października na jej wdrożenie. Polska z implementacją przepisów się spóźniła.  Brak wprowadzenia przepisów dyrektywy do polskiego porządku prawnego przynosi wymierne straty dla polskich świadczeniodawców szczególnie w regionach przygranicznych. Dyskryminuje i powoduje nierówne traktowanie polskich pacjentów w stosunku do obywateli innych krajów Unii Europejskiej.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 4 Z 4