PKN Orlen i KRKA laureatami nagrody „Index of Success”

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

statystyki.obliczenia.02.400x267Koncern PKN Orlen oraz firma farmaceutyczną KRKA zostali laureatami tegorocznej nagrody "Index of Success", przyznawanej dla najlepszych firm w regionie Europy Środkowej. Paliwowy gigant został doceniony za aktywność na rynku M&A, a słoweńska firma za stabilność i wzrost w ciągu ostatnich kliku lat. Indeks 30 najlepszych firm Europy Środkowej poprawił się pomimo trwającego spowolnienia gospodarczego i niepewnej sytuacji politycznej.

Przyznawana od pięciu lat nagroda jest elementem rankingu największych przedsiębiorstw Europy Środkowej „CE TOP 500”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte i dziennik „Rzeczpospolita”.1 Wręczono ją podczas XXIV Forum Ekonomicznego w Krynicy.

PKN Orlen w ostatnich kilkunastu miesiącach dokonał znaczących akwizycji. W maju tego roku koncern przejął kanadyjską spółkę Brichill Exploration, a wartość tej transakcji wyniosła 168 mln euro. W listopadzie ub. roku PKN Orlen kupił, pochodzącą także z Kanady, spółkę wydobywczą TriOil Resources za 171 mln euro. Te dwie transakcje pozwoliły koncernowi podwoić jego kanadyjskie rezerwy ropy i gazu. „PKN Orlen udowadnia, że przedsiębiorstwa z naszego regionu mogą i potrafią być liczącymi się na świecie graczami, z którymi konkurują najwięksi. Zarówno PKN Orlen, jak i nasz drugi laureat KRKA ustanawiają standardy dla innych firm z Europy Środkowej, które powinny podążać ich śladem” – mówi Tomasz Ochrymowicz, Partner Zarządzający Działem Doradztwa Finansowego Deloitte.

PKN Orlen jest największą spółką w całym regionie, już kolejny rok z rzędu otwierającą ranking „CE TOP 500”. W 2013 roku przychody firmy wyniosły 27 mld euro, a w sieci Orlenu znajdowało się ponad 2,7 tys. stacji benzynowych, działających w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. „Przyznanie nam nagrody Index of Success w kategorii M&A doskonale pokazuje, że cele firmy odnośnie możliwości dywersyfikacji profilu działalności są konsekwentnie realizowane. Nasze ostatnie transakcje w Kanadzie bardzo dobrze wpisują się w strategię Grupy Orlen polegającej na poszerzaniu aktywów gazowych i naftowych. Mamy zamiar realizować ten cel zarówno poprzez rozwój organiczny w Polsce, jak również poprzez nabywanie aktywów za granicą” – mówi Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN Orlen.

KRKA, której siedziba mieści się w Słowenii, jest piątym co do wielkości producentem leków generycznych w Europie i piętnastym na świecie. Firma prowadzi działalność w ponad 70 krajach. Spółka generuje ponad 95 proc. sprzedaży za granicą. Kapituła nagrody „Index of Success” nagrodziła spółkę za realizację wieloletniej strategii gwarantującej stabilny wzrost. W 2013 roku przychody KRKA przekroczyły 1,2 mld euro. Nie bez znaczenia jest fakt, że firma 9 proc. swoich przychodów przeznacza na R&D, a w tej chwili pracuje nad ponad 170 nowymi produktami. „Opieramy się głównie na własnej wiedzy i pracy, a także nowoczesnej produkcji farmaceutycznej. Nasz model biznesowy pozwala nam zaoferować klientom bezpieczne, skuteczne oraz wysokiej jakości produkty. Nasze główne przewagi konkurencyjne to szybkość i elastyczność” – wyjaśnia Jože Colarič, Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający KRKA.

Tegoroczni laureaci nagrody „Index of Success” zostali wyłonieni spośród 30 najlepszych firm regionu Europy Środkowej (25 przedsiębiorstw, 3 banki i 2 ubezpieczycieli). Aby znaleźć się w indeksie najlepszych firm trzeba było spełnić kilka kryteriów:

 • obecność na liście pięciuset największych firm Europy Środkowej pod względem osiągniętych przychodów – ranking „CE TOP 500” firmy doradczej Deloitte,
 • duża skala prowadzonego biznesu (500 mln Euro przychodów w przypadku firm, 10 mld Euro aktywów dla banków oraz co najmniej 250 mln Euro składki przypisanej brutto dla ubezpieczycieli),
 • siedziba spółki musi być zlokalizowana w Europie Środkowej,
 • spółka musi mieć przejrzystą strukturę właścicielską oraz publikować sprawozdania finansowe,
 • firma musi prowadzić działalność w co najmniej trzech krajach,
 • firma musi cieszyć się dobrą reputacją.

Pod uwagę brano także pozafinansowe kryteria, jak choćby prowadzoną przez daną spółkę aktywność CSR.

Decydującej oceny 30 kandydatur dokonała niezależna kapituła w składzie:

 • Jan Krzysztof Bielecki – Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów RP,
 • Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego UE w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001,
 • Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk,
 • Jacek Chwedoruk – Prezes Zarządu Rothschild Polska. Członek i jeden z twórców Polskiego Instytutu Dyrektorów,
 • Alistair Teare – Partner Zarządzający Deloitte Central Europe,
 • Paweł Jabłoński – zastępca redaktora naczelnego dziennika „Rzeczpospolita”.

Indeks 30 najlepszych firm Europy Środkowej2

Dodatkowo dla najlepszych 30 firm regionu został obliczony wskaźnik pokazujący ich kondycję finansową. W porównaniu z rokiem 2012 wartość wskaźnika zwiększyła się o 3,9 proc. Rok wcześniej zanotowano spadek o 5,5 proc. (punktem wyjścia są wyniki za 2009 r.).

Tworzenie wskaźnika indeksu odbywa się według klarownych zasad. Jego składnikami w 25 proc. są dynamika przychoów, wzrost aktywów w przypadku banków czy składki przypisanej brutto w przypadku ubezpieczycieli, kolejne 25 proc. to te same składniki skorygowane o wzrost cen surowców, 30 proc. to rentowność wyrażona w zwrocie kapitału własnego (ROE) i po 10 proc. płynność i relatywna wysokość kapitałów własnych. „Wyższy niż w 2012 roku poziom wskaźnika Index of Success pokazuje, że 30 najlepszych spółek regionu poradziło sobie relatywnie dobrze na tle na tle całej grupy pięciuset badanych przedsiębiorstw, ale wciąż jednak daleko do optymizmu z 2010 i 2011 roku, kiedy to firmy korzystały z korzystniejszych warunków gospodarczych” – wyjaśnia Patryk Darowski, Menedżer w Dziale Doradztwa Finansowego Deloitte.  
140909.deloitte.tab.01.600

Źródło: Deloitte

(1) PKN Orlen przewodzi, a polskie firmy dominują wśród największych spółek w regionie Europy Środkowej, Raport „CE TOP 500”, wrzesień 2014 r.
(2) 18 krajów Europy Środkowej (Łotwa, Bułgaria, Czechy, Słowenia, Węgry, Słowacja, Polska, Chorwacja, Estonia, Serbia, Rumunia, Litwa, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia, Czarnogóra, Mołdawia.) oraz Ukraina.