Prawo

Artykuły

Opinia BCC do projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego w zakresie rynku telekomunikacyjnego

business.centre.club.01.400x214Zgodnie z zaproszeniem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, której zadaniem jest opracowanie projektu kompleksowej regulacji procesu inwestycyjno-budowlanego Business Centre Club przedstawił swoje szczegółowe uwagi. Kodeks urbanistyczno-budowlany, który został przedłożony do konsultacji społecznych, nie zapewnia w wystarczającym stopniu warunków do rozwoju sieci telekomunikacyjnych (w szczególności sieci radiokomunikacyjnych), w niektórych kwestiach pogarszając sytuację w porównaniu z aktualnym stanem prawnym.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

InfoDług: tylko co trzeci zadłużony posiada zobowiązania powyżej 5 tysięcy złotych

big.infomonitor.02.400x334Mężczyzna w wieku 30-39 lat, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim, z reguły w Warszawie lub Katowicach – tak wygląda „portret psychologiczny” polskiego klienta podwyższonego ryzyka. Problemy z regularnym uiszczaniem zobowiązań ma co najmniej 2 miliony 300 tysięcy rodaków. Średnie zadłużenie Polaka wynosi 17 tysięcy 585 złotych – i w ciągu ostatniego kwartału wzrosło o 285 złotych. To tylko niektóre z wniosków z najnowszej, 28. już edycji raportu o zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka „InfoDług”, przygotowanego przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wykres
Finanse i gospodarka

Upadłość konsumencka: nowelizacja od razu do poprawki?

Powszechnie krytykowane przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej mają szansę zmienić się jeszcze w tym roku – 26 czerwca Sejm uchwalił nowelizację ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Tymczasem efekt sejmowych prac już obecnie wzbudza wiele zastrzeżeń – i to natury fundamentalnej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

Komputronik: rekordowe zyski i dynamiczne poszerzanie oferty spółki

analiza.400x267Ugruntowanie silnej pozycji w sektorze sprzedaży stacjonarnej, dynamiczny rozwój kanału dystrybucji e-commerce, ekspansja na rynki zagraniczne oraz konsekwentne poszerzanie oferty sprzedażowej o produkty spoza branży elektronicznej – to najważniejsze elementy strategii Grupy Komputronik, realizowanej w 2013 roku. Efekty nowego modelu biznesowego znalazły odzwierciedlenie w wynikach finansowych spółki: zysk z działalności operacyjnej spółki w roku 2013 wzrósł w porównaniu z okresem poprzednim aż o 140 proc, przy jednoczesnym wzroście skonsolidowanych przychodów na poziomie zaledwie 37,8 proc.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

III Kongres Prawa Bankowego i Informacji 2014 – Relacja

zbp.01.400x155W jakim kierunku powinna iść nowelizacja prawa bankowego? Czy nowe zasady zajęcia majątku dłużnika rzeczywiście ułatwią wierzycielom dochodzenie roszczeń? Jak banki mogą bronić się przed kolejnymi pozwami zbiorowymi kredytobiorców hipotecznych? Te zagadnienia zdominowały trzeci już Kongres Prawa Bankowego i Informacji. 12 czerwca br. do warszawskiego Klubu Bankowca przybyli licznie przedstawiciele banków, kancelarii prawnych oraz świata nauki.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

Służebność przesyłu – od kiedy należy liczyć bieg zasiedzenia?

dokument.04.400x265Od pięciu lat w polskim prawie cywilnym istnieje instytucja tzw. służebności przesyłu. W założeniu ustawodawcy, nowy rodzaj służebności przyczynić się miał do rozstrzygnięcia problemów na styku właściciele nieruchomości – operatorzy sieci przesyłowych. Niestety, sprawa została rozstrzygnięta tylko połowicznie – czego skutkiem są liczne spory i procesy sądowe.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość | Finanse i gospodarka

Powyżej 3000 euro gotówką nie zapłacisz – posłowie realizują założenia PROB

karta.platnicza.04.400x267Limit uprawniający przedsiębiorców do płacenia gotówką zostanie obniżony pięciokrotnie – z inicjatywy posłów powstaje projekt regulacji, ustalających maksymalny próg biznesowych rozliczeń gotówkowych na poziomie równowartości 3 tysięcy euro. To realizacja jednego z postulatów Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, opracowanego z inicjatywy Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Propozycje zmian w Ustawie o usługach płatniczych – nowelizacja czy… kapitulacja?

Co czwarte biuro usług płatniczych łamie prawo – takie wnioski płyną z najnowszych danych Komisji Nadzoru Finansowego. Oznacza to, że pieniędzy wpłaconych w sklepie czy punkcie usługowym zajmujących się przyjmowaniem przekazów nasz kontrahent może nigdy nie otrzymać – a odzyskanie wpłaconych środków od nierzetelnego punktu może spowodować niemałe trudności. Tymczasem Ministerstwo Finansów proponuje dalszą liberalizację przepisów regulujących funkcjonowanie biur usług płatniczych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

Nowe narzędzia dla regulatora w projekcie zmian do Prawa Bankowego

bank.03.400x268Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowano projekt ustawy zmieniającej ustawę prawo bankowe (Prawo Bankowe), mającej na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dyrektywa CRD IV) do polskiego systemu prawnego.  Przy okazji zmian, które są niezbędne do zapewnienia tego celu, autorzy nowelizacji zaproponowali wprowadzenie nowych narzędzi nadzorczych, których wprowadzenie nie jest związane z implementacją Dyrektywy CRD IV.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

Reklamacje w energetyce najnowsze zmiany i istniejące problemy

140509.reklamacje.400xNowelizacja Prawa energetycznego ujawniła ogromną potrzebę usystematyzowania oraz pogłębienia wiedzy w zakresie prawnych i praktycznych aspektów postępowania reklamacyjnego wśród branży energetycznej. Nowe przepisy, nastawione na ochronę konsumenta, pozbawiły dostawców energii elektrycznej i ciepła skutecznych instrumentów walki z nierzetelnymi konsumentami. Zmiany zrodziły również mnóstwo wątpliwości w zakresie dobrych praktyk rozpatrywania, uznawania oraz klasyfikacji reklamacji oraz zmuszają do reorganizacji dotychczas funkcjonujących systemów. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu branży, odbędą się warsztaty pt. „Reklamacje w energetyce najnowsze zmiany i istniejące problemy”, w dniach 12-13 maja 2014 r. w hotelu Sheraton w Warszawie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Nowe narzędzia dla regulatora w projekcie zmian do Prawa bankowego

iwanicki.jaroslaw.allen.overy.01.334x400Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowano projekt ustawy zmieniającej ustawę prawo bankowe (Prawo Bankowe), mającej na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dyrektywa CRD IV) do polskiego systemu prawnego.  Przy okazji zmian, które są niezbędne do zapewnienia tego celu, autorzy nowelizacji zaproponowali wprowadzenie nowych narzędzi nadzorczych, których wprowadzenie nie jest związane z implementacją Dyrektywy CRD IV. 

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Opinia nt. projektu ustawy o zmianie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców z 20 lipca 2000 r.

dokument.04.400x265Business Centre Club pozytywnie ocenia proponowane zmiany w art. 4 pkt 1 i art. 12 ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców z 20 lipca 2000 r., wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych. Duże przedsiębiorstwa będą miały wreszcie dostęp do spłaty przez GDDKiA niezaspokojonych przez wykonawcę należności. Jednak przepisy wprowadzające te zmiany powinny rozciągnąć moc obowiązywania nowych regulacji do należności zgłoszonych przed dniem wejścia w życie opiniowanego projektu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

Ministerstwo Finansów: nowy projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym otworzy rynek dla banków

architektura.02.400x267Już niedługo do grona instytucji oferujących produkty z zakresu „odwróconej hipoteki” dołączyć mogą banki. Po przeszło dwóch latach prac Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Tymczasem zainteresowanie rentą dożywotnią oferowaną przez fundusze hipoteczne jest stosunkowo niewielkie – przez pięć lat funkcjonowania tego modelu na polskim rynku zawarto niespełna 300 takich umów.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

Nowości wydawnicze LexisNexis kwiecień 2014

ksiazki.01.400x266Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz to opracowanie przygotowane przez prawników praktyków, zajmujących się również pracą naukową. Autorzy Komentarza zarówno korzystają z dorobku judykatury oraz ustaleń doktryny, jak i posiłkują się swoim doświadczeniem zawodowym jako sędziowie, syndycy, nadzorcy sądowi albo biegli rewidenci bądź prawnicy obsługujący uczestników postępowania upadłościowego. W większości uwag do poszczególnych artykułów podane są więc informacje o praktycznym znaczeniu dla każdego z uczestników postępowania upadłościowego lub naprawczego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Jak rozładować zatory płatnicze? Komisja Europejska uruchamia cykl szkoleń dla przedsiębiorców

dokument.04.400x265Zatory płatnicze to nie tylko polska specjalność. O tym, jak sobie radzić z niesolidnymi kontrahentami i jakie szanse na skuteczne odzyskanie należności dają nowe przepisy – zarówno unijne, jak i polskie – przedsiębiorcy mogli się dowiedzieć podczas seminarium zorganizowanego w warszawskim Hotelu Bristol dnia 28 marca br w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej poświęconej opóźnieniom w płatnościach.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Bankowość

KNF – produkty bankowe sprzedawane pod odrębnymi markami mogą wprowadzać klientów w błąd

Banki coraz częściej rezygnują z posługiwania się własną marką przy wprowadzaniu na rynek nowych kategorii produktów. W kampaniach promocyjnych zamiast nazwy i logo banku pojawia się wyłącznie brand reklamowanego produktu, nierzadko trudny do skojarzenia z oferującym takie usługi bankiem – na takie zjawisko zwróciła ostatnio uwagę Komisja Nadzoru Finansowego. 

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość | Wydarzenia

Forum Bankowe 2014 – jak i przed czym chronić konsumenta usług bankowych?

Czy stabilność i bezpieczeństwo sektora bankowego stoją w opozycji do skutecznej ochrony praw konsumenta? Jaką rolę w kształtowaniu odpowiedzialnej polityki konsumenckiej mają same banki, a jaką organy regulacyjne, takie jak KNF i UOKiK? I wreszcie – przed czym tak naprawdę należy chronić konsumentów? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi szukano podczas Forum Bankowego 2014, w ramach panelu poświęconego efektywności ochrony konsumenta usług bankowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

Odliczenie VAT- nowelizacja

auto.kratka.01.400x238Już za półtora miesiąca przy zakupie samochodu osobowego odliczymy 50 procent VAT – bez obowiązującego dotychczas limitu kwotowego. Będzie można też odzyskać połowę wartości VAT od zakupu paliwa; zasada ta będzie obowiązywać od 1 lipca 2014 roku. W ostatni piątek Sejm uchwalił przepisy, regulujące zasady odliczania podatku VAT od samochodów używanych w działalności gospodarczej. Ustawa ma wejść w życie już 1 kwietnia.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Ministerstwo Finansów zmienia przepisy o instytucjach płatniczych. Powstaje konkurent dla ROR?

ministerstwo.finansow.01.400x263Popularnym rachunkom oszczędnościowo-rozliczeniowym wyrasta nowy konkurent w postaci instytucji płatniczych – Ministerstwo Finansów przedstawiło właśnie projekt nowelizacji przepisów odnoszących się do działalności tych instytucji. Zgodnie z propozycją ministerstwa, rachunki prowadzone w instytucjach płatniczych zostaną zestandaryzowane z używanym w bankowości standardem NRB. Oznacza to, że z otwartego w PayU czy SkyCashu rachunku będzie można korzystać w podobny sposób jak z konta bankowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 13 Z 13