BCC przeciwko każdemu podwyższaniu podatków i pozapłacowych kosztów pracy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

dokument.pioro.01.250xBusiness Centre Club podtrzymuje swoje dotychczasowe, pryncypialne stanowisko: każde podwyższanie podatków i pozapłacowych kosztów pracy nie znajdzie naszego poparcia, ponieważ prowadzi do wzrostu bezrobocia i powiększania szarej strefy. Już dwa miliony Polaków wyemigrowało z kraju.

Nasz sprzeciw jest mniejszy wobec tzw. ozusowania niektórych form umów-zleceń składką emerytalną do poziomu płacy minimalnej, a bardziej zdecydowany w odniesieniu do ewentualnego obciążania tą składką innych form umów cywilnoprawnych.

Nasz sprzeciw byłby także mniejszy, gdyby rząd zaproponował równocześnie likwidację niekonstytucyjnych i niesprawiedliwych przywilejów emerytalnych, które powiększają zadłużenie państwa i obywateli. Tymczasem rząd zamierza zdobyć 650 mln zł obciążając tzw. ozusowaniem głównie mikro, małe i średnie firmy, dające ludziom pracę.

Jeżeli rząd przeforsuje w Parlamencie ustawę, w której składką na ubezpieczenie emerytalne objęte zostałyby wynagrodzenia członków rad nadzorczych oraz niektóre formy umów-zleceń – oczekujemy wprowadzenia conajmniej 12-miesięcznego vacatio legis.

Dla przypomnienia naszego dotychczasowego stanowiska, załączamy wyniki sondażu nt. oskładkowania umów cywilnoprawnych, przeprowadzonego na początku 2014 roku wśród członków BCC oraz dokument z 7 kwietnia 2014 r.

Oskładkowanie umów-zleceń – stanowisko BCC (kwiecień 2014 r.) – pobierz.

Zbigniew W. Żurek
wiceprezes BCC, przewodniczący Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego Trójstronnej Komisji

Prof. Stanisław Gomułka
główny ekonomista BCC

Dr Wojciech Nagel
ekspert BCC ds. ubezpieczeń społecznych i pracy