Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Finanse i gospodarka

Rozwiązania w chmurze dzięki funduszom unijnym

microsoft.02.400x251Model Cloud coraz bardziej upowszechnia się wśród polskich przedsiębiorców. Prawie połowa respondentów biorących udział w badaniu Ipsos MORI na zlecenie Microsoft wskazała, że przetwarzanie danych w chmurze ma kluczowe znaczenie dla każdej małej firmy, która chce się rozwijać. Korzyści wynikające z wprowadzenia chmury, takie jak optymalizacja wydatków na IT, podniesienie produktywności pracy, czy większa elastyczność działania, w tym tworzenia nowych produktów, usług czy kampanii mogą stać się udziałem jeszcze większej grupy polskich firm. Tym bardziej, że opłaty za korzystanie z usług w chmurze mogą być finansowane z funduszy europejskich. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności dla najpopularniejszych funduszy wskazują wprost na taką możliwość.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

Dentons doradzał BGK przy podpisaniu pierwszej w Polsce umowy finansowania PPP, realizowanej na szczeblu centralnym

bank.03.400x268Zespoły PPP oraz Bankowości i Finansów kancelarii Dentons doradzały Bankowi Gospodarstwa Krajowego, przy zawarciu umowy finasowania inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, która obejmuje zaprojektowanie i budowę siedziby Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, a następnie jego utrzymanie i zarządzanie. Partnerem prywatnym jest spółka PPP Projekt z Warszawy, należąca do Grupy VINCI (Warbud). Jest to pierwszy w Polsce projekt PPP realizowany na szczeblu administracji centralnej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Z rynku finansowego

Pierwszy rządowy projekt PPP w Polsce ma finansowanie

bgk.logo.02.400x28824 sierpnia w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego odbyło się uroczyste podpisanie umowy dotyczącej finansowania projektu pt. „Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej”. Projekt ten to pierwsza inwestycja w Polsce realizowana w formule PPP, gdzie po stronie Partnera Publicznego stoi jednostka organizacyjna Skarbu Państwa. BGK zapewnia finansowanie projektu w ramach programu „Inwestycje polskie”.

CZYTAJ WIĘCEJ
Agata Dąmbska | Artykuły | Blogi

Forum Od-nowa: Z samorządowego frontu zmian (lipiec 2015)

Pierwszy miesiąc wakacji upłynął pod znakiem ogromnego przyspieszenia tempa prac nad złożonymi do Laski Marszałkowskiej projektami odnośnie funkcjonowania wspólnot: 21 lipca została podpisana przez ustępującego Prezydenta uprzednio uchwalona przez Parlament nowelizacja ustawy samorządowej, przygotowanej w 2013 r. przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, trwa praca w komisjach sejmowych po pierwszym czytaniu prezydenckiej propozycji ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw (również z 2013 roku), do której wprowadzono bardzo wiele poprawek, ruszyło procedowanie poselskiego projektu ustawy o powiecie metropolitalnym (zresztą kwestionowanego przez większość samorządowców) i – również poselskiego – projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dotyczącego „janosikowego”, gdzie komisje sejmowe opowiedziały się za zachowaniem status quo.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

Cel: stać się społeczeństwem cyfrowym w 5 lat

9 mld złotych – taka kwota ma sprawić, by Polacy stali się w pełni społeczeństwem informatycznym. Takie jest główne założenie programu operacyjnego Polska cyfrowa – pierwszego w historii Wspólnoty Europejskiej branżowego instrumentu poświęconego wyłącznie cyfryzacji społeczeństwa. Cel jest ambitny – optymalne wykorzystanie technologii teleinformatycznych oraz skłonienie Polaków, niezależnie od wieku i przygotowania zawodowego, by kontaktowali się z instytucjami publicznymi za pośrednictwem Internetu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Minister Maria Wasiak na spotkaniu państw Grupy Wyszehradzkiej i Austrii

ministersto.infrastruktury.i.rozwoju.01.400x131Współpraca w zakresie planów rozbudowy korytarzy transportowych, a także poprawa efektywności wykorzystania środków dostępnych na rozwój infrastruktury transportowej w ramach Connecting Europe Facility (CEF) to główne tematy podejmowane przez minister infrastruktury i rozwoju Marię Wasiak podczas spotkania z ministrami transportu państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Austrii. Rozmowy odbyły się  26 marca 2015 r. w pociągu na trasie Bratysława – Żylina. Wziął  w nich udział również sekretarz stanu w MIiR Waldemar Sługocki.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Ogłoszono harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

pln.01.400x267Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2015 r. w perspektywie finansowej 2014-2020 dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Pierwsze konkursy zostaną ogłoszone już w kwietniu bieżącego roku. Całość kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursów w 2015 r. to około 7,5 miliarda złotych.  Największym beneficjentem będzie sektor przedsiębiorstw, choć o dotacje będą się mogły także starać takie podmioty jak jednostki naukowe, klastry lub instytucje otoczenia biznesu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Ze szwajcarską precyzją wspieramy badania naukowe

ministersto.infrastruktury.i.rozwoju.01.400x131Polska korzysta nie tylko z Funduszy Europejskich. Blisko pół miliona franków szwajcarskich otrzymaliśmy na programy profilaktyki zdrowotnej, ochronę środowiska, współpracę naukową, poprawę infrastruktury transportowej w miastach czy wsparcie społeczności lokalnych. Wdrażanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy jest już na półmetku. Uruchomione zostały wszystkie projekty. Jego realizacja potrwa do połowy 2017 roku.  Pierwsze efekty polsko-szwajcarskiej współpracy w zakresie badań naukowych są widoczne już dziś.

CZYTAJ WIĘCEJ
0008
Samorządy | Wydarzenia

Umiejętne zarządzanie finansami

„Nowoczesne podejście do zarządzania i finansów w samorządzie terytorialnym” – taki tytuł nosiła pierwsza sesja tegorocznego forum „Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finanse 2014”. Jej uczestnikami byli: Paweł Orłowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Krzysztof Kwiatkowski – prezes Najwyższej Izby Kontroli, Magdalena Olejarz – dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Zamówień Publicznych oraz Maciej Kocięcki – dyrektor Rozwoju M2M i Partnerstw w Orange Polska.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

10 lat EFS w Polsce. Perspektywy na przyszłość

euro.bruksela.02.400x300Europejski Fundusz Społeczny (EFS) od 10 lat wspiera w naszym kraju rozwój zasobów ludzkich, zatrudnienie, integrację społeczną. Na programy dofinansowane z EFS przeznaczono prawie 14 mld euro (blisko 59 mld zł) i zrealizowano ponad 56 tys. projektów. Z pomocy skorzystało ponad 9 mln osób, czyli jedna czwarta wszystkich mieszkańców Polski. Po dekadzie realizacji projektów możemy mówić o znaczących, pozytywnych zmianach w obszarach zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, dobrego rządzenia i ochrony zdrowia.

CZYTAJ WIĘCEJ
Kask i plany budowy
Bankowość

Bank Ochrony Środowiska wraz z Urzędem Marszałkowskim podsumował Inicjatywę JESSICA na Pomorzu

Bank Ochrony Środowiska wraz z Urzędem Marszałkowskim podsumował wspólne wdrażanie inicjatywy JESSICA na terenie województwa pomorskiego. Spotkanie miało miejsce 19 września w zrewitalizowanym ze środków Inicjatywy JESSICA Starym Browarze w Kościerzynie. W konferencji uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Minister Paweł Orłowski, Wicemarszałek Województwa Wiesław Byczkowski oraz Dariusz Daniluk, Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły | Finanse i gospodarka | Wydarzenia

Kolej kontratakuje: 60 miliardów złotych na inwestycje kolejowe w ciągu najbliższych sześciu lat

kolej.01.400x284Ponad 10,5 miliarda euro ze środków przyznanych Polsce w ramach polityki spójności będzie przeznaczonych na inwestycje kolejowe – informują PKP Polskie Linie Kolejowe. Fundusze unijne pokryją blisko dwie trzecie polskich inwestycji infrastrukturalnych na kolei; zgodnie z opracowanym przez PKP PLK Krajowym Programem Kolejowym łączna wartość projektów inwestycyjnych wyniesie 58,7 mld złotych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Innowacyjność potrzebuje wsparcia promocyjnego i marketingowego

nowe.technologie.09.440x265Wykreowanie innowacyjnego pomysłu nie zawsze wystarczy, aby odnieść sukces. Często potrzeba także znacznych środków finansowych, aby go wdrożyć. Istotną rolę w procesie komercjalizacji odgrywają działania marketingowe. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konkurs „Innowacja plus” – na najlepszą promocję projektów B+R, które uzyskały dofinansowanie z Programu Innowacyjna Gospodarka. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 3 września. Patronat nad konkursem objęła firma doradcza Deloitte.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

80 mld zł na dotacje dla przedsiębiorców

pln.06.400x253Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oszacowało już łączną kwotę dofinansowań dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Na wsparcie polskich firm przeznaczone zostanie około 80 mld złotych i tym samym ta grupa pozostanie największym beneficjentem unijnego wsparcia dla Polski. W nowym okresie programowania duży nacisk zostanie położony na innowacyjność – podstawowe wsparcie dotyczyć będzie prowadzenia działań naukowych, rozwoju technologicznego, a także wspólnych działań przedsiębiorstw i instytucji naukowych.  W pierwszej kolejności wspomagane będą także projekty związane z tzw. inteligentnymi specjalizacjami.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

NIK o ochronie brzegów morskich

morze.plaza.01.400x268Instytucje państwa nie wiedzą, czy skutecznie zapobiegają degradacji wybrzeża i zmniejszaniu się plaż Bałtyku. Według obecnie obowiązującego stanu prawnego organy administracji morskiej mają utrzymać linię brzegową z 2000 roku, choć od kontroli NIK sprzed pięciu lat wiadomo, że nie mają wiedzy jak ona przebiegała. Mimo zaleceń NIK oraz wniosków dyrektorów urzędów morskich minister do tej pory nie zakończył prac nad nowelizacją stosownej ustawy. Pozwoliłoby to na dostosowanie inwestycji chroniących wybrzeże i ich finansowania do aktualnych potrzeb. W rezultacie dyrektorzy urzędów morskich wydają pieniądze z programu na zadania w nim nie ujęte. Narażają się przy tym na zarzut wydawania pieniędzy niezgodnie z przeznaczeniem. NIK zaleca szybkie dokończenie prac nad nowelizacją ustawy oraz wzmocnienie nadzoru ministra nad działaniami urzędów morskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2