Kolej kontratakuje: 60 miliardów złotych na inwestycje kolejowe w ciągu najbliższych sześciu lat

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kolej.01.400x284Ponad 10,5 miliarda euro ze środków przyznanych Polsce w ramach polityki spójności będzie przeznaczonych na inwestycje kolejowe - informują PKP Polskie Linie Kolejowe. Fundusze unijne pokryją blisko dwie trzecie polskich inwestycji infrastrukturalnych na kolei; zgodnie z opracowanym przez PKP PLK Krajowym Programem Kolejowym łączna wartość projektów inwestycyjnych wyniesie 58,7 mld złotych.

Polskie koleje to, jak na warunki unijne, ogromny potencjał – niestety, jest to zarazem potencjał wykorzystywany jedynie w niewielkim stopniu. Posiadamy trzecią pod względem długości sieć kolejową w Europie, a pod względem przewozów towarowych wyprzedzają nas jedynie Niemcy. Znacznie gorzej wygląda wykorzystanie kolei w transporcie pasażerskim, w nie najlepszym stanie jest również infrastruktura. Co czwarty kilometr linii kolejowych wymaga natychmiastowych prac, a stan jedynie 43% infrastruktury można określić jako dobry. Szansą na zmiany w tej dziedzinie może być opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych – przewiduje on w najbliższych latach realizację 140 projektów – obejmujących zarówno budowę nowych połączeń, jak również modernizację istniejących linii.

Na co w pierwszej kolejności trafią wspomniane środki? Rekordowa kwota – 20 mld złotych – przeznaczona zostanie na budowę nowych połączeń kolejowych. Dla przykładu, w latach 2007-2014 na ten cel przeznaczono jedynie 300 mln złotych, a w latach 2021-2030 wydatki na budowę nowych linii szacowane są na kwotę 3 miliardów złotych. Nieznacznie większe środki – 22,5 mld złotych – przekazane zostaną na przebudowę obecnej infrastruktury. Zgodnie ze znowelizowanym w dniu 29 lipca Wieloletnim Programem Infrastruktury Kolejowej, środki na najbliższe sześć lat pokryć mają między innymi realizację projektów zgłoszonych przez Polskę do unijnego konkursu Connecting Europe Facility 2014. Do projektów tych należą między innymi następujące inwestycje:

  • Odcinek Sadowne-Białystok, realizowany w ramach ciągu komunikacyjnego Rail Baltica – jednego z najważniejszych projektów infrastruktury kolejowej w Unii Europejskiej,
  • linia kolejowa E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń,
  • linia kolejowa E 20 na odcinku Warszawa – Poznań, odcinek Sochaczew – Swarzędz,
  • linia kolejowa Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki,
  • warszawska linia obwodowa (odcinek Warszawa Gołąbki – Warszawa Zachodnia/Warszawa Gdańska).

Równolegle prowadzone są prace na dotychczasowych odcinkach; 27 lipca 2014 roku PLK Polskie Linie Kolejowe oraz spółka Torpol – główny wykonawca prac na linii kolejowej Rail Baltica – podpisały list intencyjny w sprawie zamknięcia obydwu torów na odcinku Tłuszcz-Łochów-Sadowne. Całkowite wyłączenie linii z ruchu kolejowego pozwoli na szybsze i sprawniejsze wykonanie prac:

– Dzięki temu, pomimo dotychczasowych, niezależnych od nas opóźnień w uzyskiwaniu odpowiednich pozwoleń administracyjnych, będziemy mogli znacznie przyspieszyć realizację robót, prowadząc jednocześnie prace na obydwu torach – stwierdził Tomasz Sweklej, prezes zarządu Torpolu.

Obecnie około 70% wartego 2 miliardy złotych portfela zamówień grupy stanowią prace przy Rail Baltica oraz budowa dworca Łódź Fabryczna – największej inwestycji tego typu od czasu powstania stacji Warszawa Centralna. Wartość całej inwestycji, obejmującej poza budową dworca również modernizację kilkukilometrowego odcinka Łódź Widzew – Łódź Fabryczna, wynosi 1 430 316 627,41 złotych netto. Pierwsze pociągi z nowej Fabrycznej odjechać mają w 2015 roku. Dla porównania – koszt całej modernizacji 76 kilometrowego odcinka Warszawa Rembertów-Sadowne wyniesie 1 298 759 327,35 złotych netto.

Karol Jerzy Mórawski