Paweł Orłowski: Specjalizacja i efektywność projektów to priorytety

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

150107.orlowski.400xWypowiedź dla aleBank.pl: Paweł Orłowski - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Maciej Małek: Nowy okres programowania to nowe szanse i nowe wyzwania. O czym muszą pamiętać samorządy, aby mówiąc potocznie, nie wpaść w kłopoty? 

Paweł Orłowski: To bardzo szerokie zagadnienie. Z pewnością nowa perspektywa to bardzo mocna nastawienia na efekty.

MM: Czyli zmieniają się kryteria oceny?

PO: Powiedzmy, że one są bardziej jakościowe. Nie chodzi o to, że wybudujemy kolejnych kilkadziesiąt metrów drogi, ale to czy ona mieści się w danym systemie, czy dana ilość samochodów, która była obliczona będzie nią jeździła. Przechodzimy na kryteria jakościowe.

Trzeba się także odwołać do warunków dotyczących konkretnych obszarów inwestycji. W wypadku gospodarki odpadami pamiętać, aby to było z zgodne planami inwestycyjnymi całego województwa. Także inne projekty aby wpisywały się w regularne specjalizacje – jeśli mówimy o pracach badawczo-rozwojowych. W każdym z obszarów inwestycji warunki, które mają powodować, że koncentrujemy się na wybranych dziedzinach, specjalizujemy się, stawiamy na efektywność. To z pewnością jest zmiana. Ale zmiana także polegająca na tym, że w przypadku programów regionalnych, a więc tam, gdzie jest największy dostęp do środków dla samorządów, jest możliwość realizacji łączonych inwestycji – program regionalny nie będzie tylko funduszem infrastrukturalnym, ale także Europejski Fundusz Społeczny. Zatem warto myśleć w wielu zagadnieniach o podejściu kompleksowym. Jeśli mówimy o rewitalizacji, którą samorządy planują to warto pamiętać, że zmiana techniczna, modernizacja, zmiana elewacji, budowa nowej drogi w rynku to tylko narzędzie do wyciągnięcia obszaru zagrożonego z kryzysu. Tak samo ważna jest aktywizacja zawodowa, integracja społeczna.

MM: Czyli kontekst społeczny? Nadanie nowych funkcji rewitalizowanej substancji?

PO: Celem rewitalizacji jest wyciągnięcie z kryzysu danego obszaru, zmiana społeczna – w kontekście zawodowym i gospodarczym – a nie tylko zmiana techniczna.

MM: Czy w tym dialogu resort ma rolę inicjującą, nadzorczą, czy jedną i drugą?

PO: Infrastruktura Rozwoju jest instytucją, która zarządza całym systemem funduszy unijnych i programów w ramach programów operacyjnych. Oprócz części, która jest zdecentralizowana, gdzie tylko koordynuje proces wdrażania funduszy unijnych – chodzi o programy regionalne. W krajowym programuje, ale także zarządza. Nie pełni bezpośrednio roli nadzorczej, ale czuwa nad tym, aby system działał prawidłowo, aby nieprawidłowości, które pomniejszają nasz budżet nie występowały.

Zobacz rozmowę w wersji wideo: „Paweł Orłowski: Specjalizacja i efektywność projektów to priorytety”

aleBank.pl