Jerzy Bańka

Wydarzenia

Gospodarcze Otwarcie Roku 2015

konferencja.08.400x267Jednym z sygnałów modernizacji polskiej gospodarki jest dynamiczny rozwój rynku płatności bezgotówkowych – i temu zagadnieniu poświęcona była kolejna debata podczas Gospodarczego Otwarcia Roku. W dyskusji, prowadzonej przez dziennikarza „Dziennika Gazety Prawnej” Jacka Uryniuka, udział wzięli: Ewa Bereśniewicz-Kozłowska – prezes zarządu eCard, Paweł Bułgaryn z Ministerstwa Finansów, Joanna Erdman – dyrektor ds. rozwoju kart płatniczych w mBanku, Adrian Kurowski – dyrektor Visa Europe w Polsce oraz Adam Tochmański – dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse osobiste | Prawo i regulacje

Martwe konta: potrzeba zmian prawnych czy wykorzystania narzędzia używane w sektorze finansowym? VII Kongres Bankowości Detalicznej

141112.kbd.01.400x120Jak spadkobierca może ustalić, w którym banku spoczywają oszczędności życia zmarłego dziadka? Czy potrzeba głębokich zmian legislacyjnych, by ustalanie wartości spadku odnośnie aktywów bankowych nie przypominało pielgrzymki po instytucjach finansowych? Czy system OGNIVO prowadzony przez KIR może stać się zaczątkiem przełomu w tej dziedzinie?

CZYTAJ WIĘCEJ
Nieruchomości

ZBP: odwrócony kredyt hipoteczny zaciągniemy już w nadchodzącym roku

inwestycja.wykres.01.400x265Już niedługo w polskich bankach pojawić się może nowy rodzaj produktów – czyli odwrócone kredyty hipoteczne. Oczekiwana od wielu lat ustawa regulująca zasady udzielania takiego kredytu czeka już na podpis prezydenta. Czy w warunkach polskich – gdzie z jednej strony emeryci otrzymują relatywnie niskie świadczenia, z drugiej zaś własne mieszkanie wciąż uchodzi za podstawowe aktywo dla całej rodziny – odwrócona hipoteka w modelu kredytowym wywalczy sobie stała niszę na rynku?

CZYTAJ WIĘCEJ
Wykres
Finanse i gospodarka

Upadłość konsumencka: nowelizacja od razu do poprawki?

Powszechnie krytykowane przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej mają szansę zmienić się jeszcze w tym roku – 26 czerwca Sejm uchwalił nowelizację ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Tymczasem efekt sejmowych prac już obecnie wzbudza wiele zastrzeżeń – i to natury fundamentalnej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wydarzenia

III Kongres Prawa Bankowego i Informacji 2014 – Relacja

zbp.01.400x155W jakim kierunku powinna iść nowelizacja prawa bankowego? Czy nowe zasady zajęcia majątku dłużnika rzeczywiście ułatwią wierzycielom dochodzenie roszczeń? Jak banki mogą bronić się przed kolejnymi pozwami zbiorowymi kredytobiorców hipotecznych? Te zagadnienia zdominowały trzeci już Kongres Prawa Bankowego i Informacji. 12 czerwca br. do warszawskiego Klubu Bankowca przybyli licznie przedstawiciele banków, kancelarii prawnych oraz świata nauki.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły | Bankowość

ZBP: Obligatoryjne zawieszanie egzekucji na wniosek dłużnika byłoby zagrożeniem dla depozytów i rynku finansowego

zbp.01.400x155Wystawiając bankowy tytuł egzekucyjny, bank powinien powiadomić dłużnika o zamiarze wystąpienia do sądu celem nadania klauzuli wykonalności. Równocześnie w chwili zaciągania kredytu klient banku powinien zostać pouczony o skutkach wystawienia tytułu – takie propozycje zmian w przepisach regulujących wystawianie BTE zaproponował klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego. Projekt niedawno był omawiany na posiedzeniu Sejmu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły | Finanse i gospodarka

Nowe regulacje dla sektora szybkich pożyczek pozwolą chronić sektor finansowy i klientów

banka.jerzy.09.266x400Rejestr firm zajmujących się udzielaniem krótkoterminowych pożyczek, odgórne limity kosztów udzielonej pożyczki oraz obowiązek badania zdolności kredytowej pożyczkobiorcy – takie warunki funkcjonowania firm z sektora szybkich pożyczek mogą wejść w życie już w tym roku. Podczas comiesięcznej konferencji prasowej poświęconej publikacji najnowszych wyników badań koniunktury bankowej wiceprezes Związku Banków Polskich Jerzy Bańka przedstawił założenia zmian w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, zmierzające do objęcia regulacjami firm działających w sektorze pożyczkowym.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość | Wydarzenia

Forum Bankowe 2014 – jak i przed czym chronić konsumenta usług bankowych?

Czy stabilność i bezpieczeństwo sektora bankowego stoją w opozycji do skutecznej ochrony praw konsumenta? Jaką rolę w kształtowaniu odpowiedzialnej polityki konsumenckiej mają same banki, a jaką organy regulacyjne, takie jak KNF i UOKiK? I wreszcie – przed czym tak naprawdę należy chronić konsumentów? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi szukano podczas Forum Bankowego 2014, w ramach panelu poświęconego efektywności ochrony konsumenta usług bankowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły | Bankowość

Jerzy Bańka: Restrukturyzacja szansą obrony miejsc pracy

banka.jerzy.01.400x226Jerzy Bańka: Celem procedury restrukturyzacyjnej jest utrzymanie przedsiębiorstwa w ruchu, utrzymanie miejsc pracy. Wszystkim nam na tym zależy, szczególnie w dobie kryzysu, kiedy to wielu dotychczas dobrze funkcjonujących przedsiębiorców niestety popadło w poważne problemy w zakresie płynności i utrzymania miejsc pracy. Państwo powinno wspierać takie działania – oczywiście z udziałem wszystkich wierzycieli. Stąd też niezwykle cenną jest inicjatywa polegająca na tym, że Skarb Państwa rezygnuje z uprzywilejowania swoich wierzytelności w postępowaniach upadłościowych. One będą zrównane tak, jak wierzytelności innych przedsiębiorców. To jest ogromnie ważna zmiana, która będzie wspierać zawieranie układów z udziałem przedsiębiorców, którzy będą rezygnować – mam na myśli wierzycieli, w tym także banki – z części swoich należności, rozkładać ich spłatę na dogodne raty, co pozwoli przetrwać ten najtrudniejszy czas kryzysu.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 5 Z 5