Jerzy Bańka: Regulacje upadłościowe wymagają dalszych zmian

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

140829.banka.01.400xWypowiedź dla aleBank.pl: Jerzy Bańka - Wiceprezes Związku Banków Polskich

Jerzy Bańka: We wszystkich państwach europejskich ustawy o płatności konsumenckiej funkcjonują z różnym skutkiem. W zasadzie są tam zbierane różne doświadczenia. Okazuje się, że gdy ta regulacja jest zbyt liberalna dochodzi do ogromnych nadużyć. Spodziewamy się, że niestety także w Polsce, w skutek nadmiernej liberalizacji tej ważnej ustawy dojdzie do fali nadużyć, co skutkować będzie przede wszystkim zablokowaniem dostępu do kredytu dla wielu polskich rodzin. Szczególnie tych, które mają niską zdolność kredytową, gdzie ryzyko kredytowe jest wysokie. Zabiegaliśmy o to, aby w postępowaniu upadłościowym dochodziło do możliwości zawarcia układu, czyli aby w trybie negocjacji i wzajemnych ustępstw po stronie banku i dłużnika dochodziło do zawarcia ugody, co jest najlepszym rozwiązaniem. To daje gwarancję, że osoba taka po zakończeniu postępowania będzie mogła dalej być klientem instytucji finansowych. Inaczej stanie się gdy mocą wyroku sądowego dojdzie do umorzenia jej zadłużenia, jako że osoba ta stanie się klientem niechcianym. Banki, instytucje pożyczkowe korzystając z dostępu do różnorakich list dłużników będą skutecznie takie osoby eliminowały z rynku. To jest bardzo niepokojące, bowiem w skutek takich działań dojdzie do zepchnięcia tych osób do szarej strefy i tzw. fresh start nigdy nie nastąpi. Związek Banków Polskich będzie zabiegał o to, aby po krótkim okresie funkcjonowania ustawy przystąpić do pewnych korekt, zmian, o które wnosiliśmy już w trakcie prac – aby na samym początku była możliwość zawarcia układu między wierzycielem a dłużnikiem.

Zobacz rozmowę w wersji wideo: „Jerzy Bańka: Regulacje upadłościowe wymagają dalszych zmian„.

www.aleBank.pl