Tadeusz Kościński po ECOFIN: reakcja na pandemię dowodzi, że UE jest w stanie wywiązać się ze swych obowiązków

Tadeusz Kościński po ECOFIN: reakcja na pandemię dowodzi, że UE jest w stanie wywiązać się ze swych obowiązków
Minister finansów Tadeusz Kościński, ECOFIN 11-12.09.2020 r. Źródło: MF/Twitter
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wspólna europejska reakcja na pandemię COVID-19 dowodzi, że UE jest w stanie wywiązać się ze swoich obowiązków wobec obywateli w trudnych czasach ‒ powiedział szef MF Tadeusz Kościński podczas nieformalnego spotkania unijnych ministrów finansów w Berlinie.

#TadeuszKościński: Potrzebne są kolejne działania, by instrumenty takie jak np. #RRF, przyczyniły się do zwiększenia potencjału wzrostu, transformacji zielonej i cyfrowej, a także, by wzmocniły #UE w obliczu przyszłych wyzwań #Digitalizacja #ZielonyŁad #ECOFIN @MF_GOV_PL

Dwudniowe posiedzenie Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) w dniach 11 i 12 września 2020 r. zostało zorganizowane przez sprawujące prezydencję Niemcy.

Ministrowie gospodarki i finansów państw członkowskich UE podsumowali w jego trakcie dotychczasowe działania podjęte w reakcji na kryzys wywołany przez COVID-19 i dalsze możliwości wspierania ożywienia gospodarczego w Unii Europejskiej ‒ poinformował resort finansów w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej.

Instrument Odbudowy i Odporności

Jak zaznaczono w nim, jednym z ważniejszych elementów tych prac jest Instrument Odbudowy i Odporności (Recovery and Resilience Facility, RRF).

„Podjęte działania były niezbędnym krokiem w celu udzielenia natychmiastowej odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią. Doceniamy sprawne działania po stronie UE i państw członkowskich w tym względzie” – powiedział Tadeusz Kościński cytowany w komunikacie.

Kościński zaznaczył, że potrzebne są kolejne działania, również ze strony państw członkowskich, by instrumenty takie jak np. RRF, przyczyniły się do zwiększenia potencjału wzrostu, transformacji zielonej i cyfrowej, a także, by wzmocniły UE w obliczu przyszłych wyzwań.

„Ponadto, ważne jest utrzymanie kluczowej roli polityki spójności czy wspólnej polityki rolnej, które powinny być nadal głównymi narzędziami inwestycyjnymi w UE” – dodał Kościński.

Czytaj także: Ministerstwo Finansów podpisało umowę z EBI dającą dostęp do 650 mln euro linii kredytowej na walkę z COVID-19

Ramy finansowania budżetu UE i zasoby własne

Ministrowie omówili także ramy finansowania budżetu UE oraz ewentualne reformy w zakresie środków własnych.

„Polska uznaje obecny system, a zwłaszcza zasoby własne oparte na Dochodzie Narodowym Brutto (DNB), za właściwy i sprawiedliwy. Widzimy pewne pole do poprawy, dlatego zgadzamy się, by rozważyć wprowadzenie nowych zasobów własnych, które byłyby bardziej powiązane z korzyściami płynącymi z jednolitego rynku, czy generowałyby nowe źródła środków finansowych, a nie tylko przenosiły dochody krajowe na poziom UE” – powiedział szef MF.

Kościński podkreślił jednocześnie, że „Polska sprzeciwia się jednak oparciu nowego zasobu o europejski system handlu emisjami (ETS), ponieważ prowadziłoby to do odebrania dochodów państwom mającym największe potrzeby w zakresie transformacji klimatycznej”.

„Byłby on również wysoce regresywny, nakładając nieproporcjonalne obciążenie na mniej zamożne państwa członkowskie” ‒ stwierdził Kościński.

Minister zapewnił, że Polska jest gotowa do rozważenia innych propozycji dotyczących nowych zasobów własnych. Mogłyby one dotyczyć transakcji finansowych, pochodzić od firm międzynarodowych korzystających z nieuzasadnionych możliwości obniżania podatków czy ich unikania.

Opodatkowanie a promowanie wzrostu gospodarczego w UE

Ministrowie omówili też kwestię możliwości lepszego wykorzystania opodatkowania dla promowania wzrostu gospodarczego w UE. Te działania dotyczą m.in. bardziej skutecznej walki z oszustwami podatkowymi i unikaniem opodatkowania, co wymaga międzynarodowej współpracy i koordynacji.

„Polska popiera te działania, a za szczególnie istotną uznajemy poprawę praktycznego wdrożenia zasad sprawiedliwości podatkowej” – powiedział minister finansów.

Kościński zaznaczył, że „działania indywidualnych państw mogą nie być wystarczające do skutecznego zapewnienia sprawiedliwego opodatkowania, zwłaszcza w kontekście transgranicznym”.

Czytaj także: Minister finansów na EKG: mamy szansę na szybsze wyjście z recesji niż UE i nowe inwestycje

Minister finansów zwrócił uwagę, że Polska jest szczególnie aktywna w zakresie zacieśnienia współpracy administracyjnej z sąsiadującymi państwami, zarówno członkowskimi, jak i spoza UE.

„Jesteśmy inicjatorem koalicji państw, która koncentruje się na idei solidarności podatkowej. Zaproponowaliśmy zawieranie umów dwustronnych mających na celu wzmocnienie współpracy. Stworzą one ramy dla przyspieszenia transferu wiedzy i nowych technologii czy wymiany najlepszych praktyk i informacji podatkowych” – mówił Kościński.

Według Kościńskiego, „ważne są też dla nas działania na forach unijnych, które odgrywają istotną rolę w zakresie wprowadzenia sprawiedliwych zasad w krajowych reżimach podatkowych państw członkowskich UE, ograniczaniu szkodliwej konkurencji podatkowej w UE, promowaniu przejrzystości podatkowej, czy sprawiedliwego opodatkowania w państwach trzecich”.

Szef resortu finansów zwrócił uwagę, że należy również pamiętać o zapewnieniu suwerenności państw w zakresie ustalania bazy podatkowej i stawek podatkowych, jak również możliwości stosowania krajowych zachęt podatkowych, zgodnie z krajowymi uwarunkowaniami.

Ministrowie omówili także wyzwania związane z cyfryzacją i ich wpływ na funkcjonowanie rynków finansowych.

W trakcie posiedzenia Eurogrupy w formacie rozszerzonym o państwa spoza strefy euro, ministrowie omówili stan prac w zakresie unii bankowej.

Czytaj także: Pandemia COVID-19 uszczelniła systemy podatkowe krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Źródło: PAP BIZNES