Światowy Dzień Ziemi: Santander Bank Polska zapowiada realizację strategii Net Zero

Światowy Dzień Ziemi: Santander Bank Polska zapowiada realizację strategii Net Zero
Fot. Materiały prasowe Santander Bank Polska
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Finansowanie zielonej transformacji, wsparcie projektów zewnętrznych, programy proekologicznych zmian wewnątrz banku - między innymi te działania związane ze zrównoważonym rozwojem i zmniejszaniem wpływu na środowisko naturalne Santander Bank Polska przeprowadził w minionym roku. Z okazji Światowego Dnia Ziemi bank podsumowuje swój wkład w zieloną transformację gospodarki i zapowiada realizację strategii Net Zero.

Dzień Ziemi, nazywany też Światowym Dniem Ziemi lub Międzynarodowym Dniem Ziemi, jest największym na świecie świętem ekologicznym, obchodzonym już od 1970 roku. W Polsce obchody Dnia Ziemi świętujemy już po raz trzydziesty pierwszy, jak zawsze 22 kwietnia.

Strategia odpowiedzialnej bankowości

Santander Bank Polska myśli o ziemi i jej przyszłości znacznie częściej niż raz w roku. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, zrównoważony rozwój i dbałość o środowisko to kluczowe elementy strategii biznesowej Santander Bank Polska. Są one jednymi z najważniejszych filarów ogłoszonej w 2019 roku strategii odpowiedzialnej bankowości. Wytycza ona działania banku na kolejne lata i wskazuje ochronę klimatu oraz środowiska jako kluczowe obszary. W praktyce oznacza to oferowanie przyjaznych środowisku, „zielonych” produktów i rozwiązań, a także działania edukacyjne skierowane do klientów, pracowników i lokalnych społeczności. W ramach strategii prowadzone są także wewnętrze inicjatywy, zmierzające do redukcji śladu środowiskowego banku.

Czytaj także: Światowy Dzień Ziemi: dla 28 proc. Polaków zmiany klimatu są najważniejszym wyzwaniem >>>

W drodze do osiągnięcia Net Zero

Niedawno Grupa Santander, której częścią jest polski bank, ogłosiła globalną strategię Net Zero oraz została jednym z założycieli porozumienia 43 największych na świecie banków – Net-Zero Banking Alliance. Strategia Net Zero zakłada, że do 2050 r. cała Grupa Santander będzie zeroemisyjna. 

– W Grupie Santander uważamy, że aby móc wspierać naszych klientów i otoczenie w korzystnej dla środowiska transformacji biznesowej, musimy zacząć od siebie. Dlatego z pełnym entuzjazmem przystępujemy do wdrażania działań redukujących emisje i wspierających realizację strategii Net Zero. Obejmują one zarówno emisje wewnętrzne, powodowane przez zużycie prądu, bieżące funkcjonowanie czy podróże służbowe, ale także emisje, których źródłem jest nasze finansowanie. Chodzi o zrównoważenie usług kredytowych, doradczych i inwestycyjnych świadczonych klientom ze wszystkich segmentów – mówi Michał Gajewski, CEO Santander Bank Polska

Grupa Santander już teraz podejmuje kroki minimalizujące wpływ na środowisko naturalne

Aby dojść w 2050 roku do neutralności, Grupa Santander już teraz podejmuje kroki minimalizujące wpływ na środowisko naturalne. W 2020 roku Santander Bank Polska osiągnął neutralność dotyczącą wewnętrznych emisji CO2. Było to możliwe dzięki przejściu na zieloną energię, a także zakupowi kredytów węglowych, czyli zielonych, certyfikowanych aktywów, które równoważą emisje. Od początku 2020 roku 100% energii zużywanej przez Santander Bank Polska pochodzi z ekologicznych źródeł, głównie z elektrowni wodnych. Bank wymienił też flotę samochodową na ekologiczne auta z napędem hybrydowym, które mają niższe zużycie paliwa, a także są niskoemisyjne. Ponadto w zeszłym roku bank zrezygnował z zakupu wody w jednorazowych butelkach plastikowych oraz z dystrybutorów do wody z plastikowymi butlami. Zastąpiono je filtrami montowanymi do ujęć instalacji wody bieżącej – w ten sposób każdego roku ilość zużywanego plastiku jest mniejsza aż o 7 ton. Santander Bank Polska, jako jedyny przedstawiciel polskiego sektora finansowego, przystąpił do Polskiego Paktu Plastikowego, by aktywnie uczestniczyć w wypracowywaniu rozwiązań dla producentów opakowań i wspierać ich w ekotransformacji.

Ograniczenie zmian klimatu jest jednym z największych wyzwań, przed jakim stoi świat.

– Jako jeden z największych banków w Polsce jesteśmy świadomi naszej roli w zielonej transformacji, zarówno w obszarze działalności biznesowej, edukacji klientów, jak i procesów wewnętrznych. Nasza strategia biznesowa, związana z ochroną klimatu, polega na rezygnacji z finansowania energetyki węglowej, szerokim finansowaniu odnawialnych źródeł energii i aktywnym promowaniu „zielonych” produktów finansowych. Zobowiązaliśmy się, że od 2030 roku przestaniemy finansować spółki energetyczne, w których przychód wynikający z produkcji węgla energetycznego przekracza 10%. Ponadto do 2030 roku planujemy całkowicie zredukować naszą ekspozycję wobec producentów węgla energetycznego – włączając wszystkie umowy, które dotąd zawarliśmy – wyjaśnia Michał Gajewski.

Santander Bank Polska prekursorem wielu rozwiązań z zakresu „zielonego finansowania”

Santander Bank Polska jest prekursorem wielu rozwiązań z zakresu „zielonego finansowania” na polskim rynku. Są to między innymi zielone obligacje, zielony leasing czy kredyt ESG-linked, w którym wysokość marży kredytowej jest uzależniona od wyników firmy osiągniętych w obszarach zrównoważonego rozwoju. Jako pierwsza instytucja w Polsce bank przeprowadził emisję obligacji Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability-linked). Środki z tej transakcji zostaną przeznaczone między innymi na zwiększenie udziału źródeł zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej jednego z producentów energii.

Czytaj także: Visa zobowiązuje się do osiągnięcia zerowej emisyjności netto do 2040 roku >>>

Santander Bank Polska finansuje nie tylko największe projekty OZE czy koncerny energetyczne. Dzięki produktowi Solarlease ułatwił też mniejszym firmom finansowanie farm i instalacji fotowoltaicznych. Pilotażowo produkt wprowadzono w 2020 r. i w tym czasie bank sfinansował instalacje o wartości ponad 41 mln zł. Bank opracowuje także produkt, który pomoże rozwinąć sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych, tych przydomowych, ale także wielostanowiskowych stacji komercyjnych. Santander Bank Polska w swojej ofercie dla klientów firmowych ma także kredyt z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego pod nazwą gwarancja Biznesmax. Jest on udzielany między innymi na wsparcie inwestycji z efektem ekologicznym oraz na finansowanie dla firm, które takie inwestycje zrealizowały w ostatnich 5 latach. Produkt cieszy się dużym zainteresowaniem firmowych klientów i ułatwia instalację fotowoltaiki lub zakup urządzeń o podwyższonych normach środowiskowych, które pomagają zmniejszyć zużycie surowców czy energii.

W ramach codziennego działania Santander Bank Polska dba też o ekologiczne doskonalenie procesów i produktów. Promuje wśród klientów podpisywanie umów w formie elektronicznej czy autoryzację transakcji za pomocą SMS – dzięki temu już ponad połowa transakcji w oddziałach odbywa się bez zużywania papieru. W 2020 roku, jako strategiczny partner kampanii Zielona Wstążka #DlaPlanety, bank zachęcał klientów do podejmowania ekopostanowień oraz przejścia na korespondencję elektroniczną. W ciągu 2 tygodni trwania kampanii do takiej decyzji udało się przekonać blisko 7500 klientów.

Dodatkowo zmiany w procedurach i procesach umożliwiły wysyłanie klientom dokumentów w formie elektronicznej, a także eliminację archiwizacji dokumentacji papierowej na rzecz cyfrowej. Wszystkie te kroki dają wymierne oszczędności związane z emisją CO2, a także redukcją zużycia papieru i plastiku.

Źródło: Santander Bank Polska