Światowy Dzień Ziemi: dla 28 proc. Polaków zmiany klimatu są najważniejszym wyzwaniem

Światowy Dzień Ziemi: dla 28 proc. Polaków zmiany klimatu są najważniejszym wyzwaniem
Fot. stock.adobe.com/bnorbert3
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zmiany klimatyczne są najważniejszym wyzwaniem współczesnego świata zdaniem 28% Polaków, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie CSR Consulting oraz Banku BNP Paribas w ramach partnerstwa w Kampanii 17 Celów. Tyle samo respondentów za takie wyzwanie uważa konieczność ochrony środowiska.

Po zapoznaniu się z 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) badani za najpilniejsze uznali te dotyczące zdrowia i jakości życia (Cel 3), wzrostu gospodarczego i godnej pracy (Cel 8) oraz działania w dziedzinie klimatu (Cel 13). Z deklaracji wynika również, że największy wpływ jako konsumenci mamy na wskazane cele 3 i 13, ale pojawiają się również w tym aspekcie dwa dodatkowe cele środowiskowe: cel 15: życie na lądzie i cel 12: odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, podano.

Złe oceny działań rządu i biznesu w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

Badani najgorzej oceniają działania rządu i biznesu w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (odpowiednio 40% i 31%), a jednocześnie w każdej z ocenianych kategorii podmiotów konsumenci często wskazują na brak wiedzy, aby dokonać takiej oceny (między 40% a 52% w różnych badanych grupach podmiotów).

Czytaj także: Polska na szczycie klimatycznym w USA, czas na naszą wyraźną deklarację >>>

„To pierwsze takie badanie w Polsce pokazujące wiedzę, postawy i oczekiwania polskich konsumentów w odniesieniu do Agendy 2030. Pokazało kilka ciekawych danych, które bardzo pomogą nam w planowaniu dalszych działań, skierowanych – po raz pierwszy w ramach Kampanii 17 Celów – właśnie do konsumentów. Dla mnie szczególnie ciekawy jest aspekt oceny zaangażowania poszczególnych podmiotów w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Niska ocena dla dwóch segmentów (rząd i biznes) pokrywa się absolutnie z oceną konsumentów na rynkach światowych i widać, że jest ciągle wiele do zrobienia.

Tym bardziej cieszę się ogromnie ze współpracy z Bankiem BNP Paribas, który nie tylko został partnerem badania, ale dołącza dziś oficjalnie do grona partnerów Kampanii 17 Celów, aby w szerokim partnerstwie przyspieszyć szukanie i wdrażanie nowych rozwiązań” – powiedziała partner zarządzająca CSR Consulting i inicjatorka Kampanii 17 Celów Małgorzata Greszta, cytowana w komunikacie.

Społeczeństwo oczekuje podpowiedzi, jak się zaangażować

Na poziomie deklaracji niemal wszyscy są gotowi do działań na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Społeczeństwo oczekuje jednak podpowiedzi, jak się zaangażować. Najczęściej konsumenci nie wiedzą, co mogliby osobiście zrobić na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju, dlatego najwięcej osób oczekuje „konkretnej wiedzy, jakie działania mogą podjąć” (36% badanych). Dodatkowe zachęty finansowe wskazuje 28% badanych, a przykład innych 16%, wskazano również.

Czytaj także: Światowy Dzień Ziemi: Santander Bank Polska zapowiada realizację strategii Net Zero >>>

„W badaniu zapytano także konsumentów o ich ocenę zaangażowania różnych podmiotów w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Najbardziej aktywnymi podmiotami w oczach konsumentów są organizacje naukowe i badawcze, UE, obywatelskie ruchy na rzecz zmian społecznych oraz organizacje pozarządowe. Na drugim krańcu są rządy krajowe, firmy i korporacje oraz międzynarodowe instytucje finansowe. Sam biznes został oceniony nagorzej (średnia 2,6 punktu). 31% badanych ocenia zaangażowanie biznesu źle i bardzo źle, a 19% dobrze lub bardzo dobrze. Dokładnie połowa nie jest w stanie ocenić tego zaangażowania i wskazuje odpowiedź – trudno powiedzieć” – podsumowano.

Czytaj także: Visa zobowiązuje się do osiągnięcia zerowej emisyjności netto do 2040 roku >>>

Badanie znajomości Agendy 2030 i Celów Zrównoważonego Rozwoju zostało zrealizowane w dniach 6-7 marca 2021 roku przez Research Collective na zlecenie CSR Consulting oraz Banku BNP Paribas w ramach partnerstwa w Kampanii 17 Celów. Próba: ogólnopolska, kwotowo-losowa, reprezentatywna dla osób w wieku 15-75, N=1000, CAWI.

Źródło: ISBnews