Świąteczna Jubileuszowa sobota z BS-em

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Rok 2015 dla Banku Spółdzielczego w Czarnkowie jest rokiem szczególnym, 25 lipca obchodziliśmy 140-lecie działalności. Jubileusze są okazją do podsumowań i odznaczenia osób, które w szczególny sposób przyczyniają się do uzyskiwania przez Bank bardzo dobrych wyników ekonomicznych i osiągnięć społecznych, jest też okazją do spotkań.

Zgodnie z wcześniejszymi planami 25 lipca Jubilat, Bank Spółdzielczy w Czarnkowie z zaproszonymi gośćmi, działaczami, członkami, pracownikami i całą społecznością lokalną świętował swoje urodziny.

Obchody rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym pw. Marii Magdaleny z udziałem chóru męskiego „Harmonia”. Następnie miejscem części oficjalnej stało się Miejskie Centrum Kultury. Po powitaniu gości i toaście wygłoszonym w towarzystwie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Kazimierza Mituty przez Prezesa Zarządu Władysława Dymka, przyszedł czas na słodkości w postaci tortu w kształcie siedziby Banku.

Kolejny punkt programu zrealizowano w nowoczesnej, wyposażonej w sprzęt na wysokim, światowym poziomie, sali kinowej. W otoczeniu pięknej scenografii, płynęły dźwięki muzyki i wokal utalentowanej czarnkowskiej młodzieży oraz słowa zaproszonych gości doceniające trud wkładany przez pracowników Banku w codzienną pracę, której efektem jest satysfakcja i zadowolenie właścicieli i klientów Banku Spółdzielczego w Czarnkowie. Goście przekazywali Panu Prezesowi kwiaty i upominki stanowiące wyraz uznania za charyzmę, wizjonerstwo w kierowaniu placówkami Banku i osiągane wyniki ekonomiczne. Sala ta była również miejscem w którym wręczono wiele odznaczeń i medali dla działaczy i pracowników Banku. Wojewoda Wielkopolski Dorota Kinal dokonała aktu dekoracji odznaczeniami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, otrzymali je: Kazimierz Mituta – Srebrny Krzyż Zasługi i Jerzy Koprowski – Brązowy Krzyż Zasługi. Natomiast Złoty Medal za długoletnią służbę otrzymali: Halina Łacek, Danuta Subsar, Danuta Taraskiewicz, Grażyna Wydarta i Ewa Zielsdorf.

Prezes Władysław Dymek odebrał z rąk Senatora Mieczysława Augustyna „Srebrnego Orła Senackiego”, przyznawanego przez prezydium Senatu oraz został odznaczony przez posła Stanisława Kalembę Odznaką Honorową za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, przyznawaną przez ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego.

Po oficjalnej części, wspólny przemarsz ulicami Czarnkowa mający swój koniec w Parku Staszica, rozpoczął część zaadresowaną dla całych rodzin pracowników wszystkich gości i licznie przybyłej społeczności lokalnej z okolic i terenów bardziej oddalonych od Czarnkowa. Moc atrakcji, ufundowanych przez Bank dla dzieci a przygotowanych i prowadzonych przez profesjonalistów był hitem w gronie najmłodszych uczestników zabawy. Dla osób pełnoletnich Bank przygotował relację z losowania nagród zorganizowanej z okazji jubileuszu loterii promocyjnej pn. „JUBILEUSZOWA II”. Laureaci, którzy byli obecni w Czarnkowie opuścili park z nagrodami. Wśród zwycięzców znalazło się małżeństwo, Państwo Rosińscy z Czarnkowa, którzy wygrali skuter i zdobywczyni nagrody głównej samochodu osobowego marki NISSAN NOTE Pani Bożena B. z Trzcianki.

Atmosfera spotkania plenerowego była tak gorąca, że przez moment nie wytrzymała nawet aura i spadł intensywny lecz krótkotrwały deszcz. Nie osiągnął on jednak zamierzonego celu, gdyż emocje nie obniżyły swego słupka, a wręcz przeciwnie jeszcze wzrosły na scenie pojawił się bowiem zaproszony przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie z okazji 140 lat działalności zespół „Zakopower”.

Podczas obchodów jubileuszowych było co posłuchać i na co popatrzeć……. Uczestnicy festynu sugerowali wręcz, aby swoje urodziny w taki sposób Bank Spółdzielczy w Czarnkowie obchodził i organizował każdego roku.

Foto. A. Słowik; S. Czarnecki; K. Majewski więcej.

Źródło: Bank Spółdzielczy w Czarnkowie