Strefa VIP: Nieoceniony ludzki kapitał

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Gdy wartościowy pracownik złoży już wypowiedzenie, warto jeszcze podjąć działania na rzecz jego zatrzymania w banku. Użyteczne jest stworzenie dobrej atmosfery rozstania po to, aby uzyskać możliwie dużo informacji o uwarunkowaniach tej decyzji. Także w czasach kryzysowych, gdy niektórym osobom w firmie może się wydawać, że straty po pracowniku wielkiej nie będzie - bo przecież czeka mnóstwo chętnych na jego miejsce.

Joanna Michalska

Andre’de Waal, międzynarodowy konsultant i profesor zarządzania strategicznego w Maastricht School of Management, w celu stworzenia charakterystyki organizacji odnoszącej sukces rynkowy dokonał analizy funkcjonowania wielu czołowych przedsiębiorstw. Jego badania dowiodły, że dla osiągnięcia przez przedsiębiorstwo i utrzymania w długim okresie czasu wyników lepszych niż konkurencja, kluczową rolę odgrywają trzy czynniki:

  • liderzy, którzy potrafią inspirować innych do osiągania ponadprzeciętnych wyników
  • zmotywowana i kompetentna kadra menedżerska,
  • zaangażowani i działający z pasją pracownicy,

A zatem posiadanie utalentowanej kadry jest warunkiem sukcesu przedsiębiorstwa.

Praktyka krajów rozwiniętych, jak Stany Zjednoczone, czy też szybko rozwijających się, jak Chiny, wskazuje, że wyzwaniem staje się kwestia ludzi uzdolnionych, liderów organizacji. Częściej ludzie niż finanse, a zwłaszcza brak utalentowanej kadry, stają się ograniczeniem w rozwoju firm. Świadomość tego mają także polscy dyrektorzy personalni. Hasła zarządzania talentami (Talent Management) coraz częściej pojawiają się w realizowanych w firmach w programach ZZL. W kilku działających w Polsce bankach zostały powołane odrębne działy realizujące programy wsparcia rozwoju uzdolnionych pracowników. Aby jednak było to działanie skuteczne, muszą być spełnione pewne określone wymagania. Przede wszystkim działania powinny być starannie przemyślane, długofalowe i nade wszystko osadzone w realiach funkcjonowania danego banku. Dla efektywnego zarządzania talentami konieczny jest dobrze opracowany, wdrożony i realizowany program tych działań.

W artykule, który został opublikowany w majowym wydaniu „BANKU”, zagadnienie to zostało zaprezentowane w sposób ogólny – w celu wprowadzenia czytelnika w mechanizmy istotne dla tworzenia programów zarządzania talentami. Teraz temat rozwijamy.

Czym jest zarządzanie talentami?

Zarządzanie talentami jest zestawem programowych działań realizowanych przez pracodawcę w stosunku do pracowników wybitnie uzdolnionych, które podejmowane są z zamiarem ich rozwoju i nade wszystko w celu osiągnięcia obranych celów organizacji.

Ogól tych aktywności można podzielić na trzy etapy:

Wejście – to ogół działań związanych z pozyskiwaniem wybitnych pracowników spośród załogi firmy, jak i z rynku zewnętrznego.

Rzeczywiste oddziaływanie – to zespół oddziaływań na utalentowanego, zatrudnionego w firmie pracownika.

Odejście – to zestaw zachowań pracodawcy związanych z deklarowanym przez utalentowanego pracownika zamiarem odejścia z firmy.

Nie tylko pieniądze

Pierwszy etap programu zarządzania talentami polega na pozyskaniu odpowiednich pracowników, dysponujących wymaganym potencjałem zawodowym. Działy HR korzystają z wielu metod pozyskiwania personelu, począwszy od korzystania z agencji executive search, poprzez uczestnictwo w programach adresowanych do najlepszych studentów, takich jak popularne w bankowości praktyki studenckie czy też organizowanie staży zawodowych, aż po samodzielne prowadzenie rekrutacji – z wykorzystaniem ogłoszeń w mediach i najrozmaitszych narzędzi badania potencjału kandydatów do pracy. O ile ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI