Straciłeś bagaż podczas podróży? Sprawdź, jak otrzymać odszkodowanie

Straciłeś bagaż podczas podróży? Sprawdź, jak otrzymać odszkodowanie
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Każdego roku na lotniskach ginie około 40 mln. bagaży. Dzięki ubezpieczeniu turystycznemu, podróżny może otrzymać odszkodowanie pokrywające straty, do wysokości wybranej sumy gwarantowanej. Ochronie podlega jednak wyłącznie bagaż odpowiednio zabezpieczony przez właściciela.

Straciłeś bagaż podczas podróży? Sprawdź, jak otrzymać #odszkodowanie #ubezpieczenia

Ubezpieczenie bagażu gwarantuje turyście wypłatę świadczenia w razie kradzieży, utraty lub zniszczenia rzeczy osobistych i przedmiotów elektronicznych. Istnieje także możliwość ubezpieczenia bagażu na wypadek tzw. opóźnienia bagażu, czyli zgubienia go przez linie lotnicze. W takiej sytuacji towarzystwo zrefunduje koszty poniesione na zakup niezbędnych rzeczy osobistych, w trakcie oczekiwania na bagaż.

Co obejmuje ochrona?

Ubezpieczyciele dokładnie definiują w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, czym jest bagaż i jakie przedmioty podlegają ochronie. Ochroną objęte są przedmioty zwyczajowo uznawane za takie, które turyści zabierają w podróż, np. ubrania, książki, aparat fotograficzny. Wszystkie rzeczy muszą być własnością osoby ubezpieczonej.
– Podczas zakupu ubezpieczenia bagażu warto zwrócić uwagę, czy w podróż nie zabiera się przedmiotów, które mogą podlegać nieco innym zasadom ubezpieczeniowym. Może to być np. cenna biżuteria czy wyjątkowe pamiątki rodzinne, na przewóz których jest potrzebne specjalne zezwolenie celne. Standardowe ubezpieczenie bagażu nie zapewnia im ochrony – mówi Patryk Juchniewicz, dyrektor ds. rozwoju sprzedaży w rankomat.pl.

Jak otrzymać odszkodowanie?

Zwrot kosztów utraconego lub zniszczonego bagażu może otrzymać osoba, która odpowiednio go zabezpieczyła, co wynika z zapisów OWU towarzystw ubezpieczeniowych.

Aby ubezpieczyciel nie odmówił wypłaty odszkodowania w przypadku kradzieży bagażu, ubezpieczony zobowiązany jest do:

  • ochrony swojego bagażu,
  • transportu i przechowywania bagażu z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa,
  • unikania sytuacji, które mogą zostać uznane za rażące niedbalstwo,
  • obowiązkowego pokwitowania w przypadku powierzenia bagażu osobom trzecim,
  • przechowywania bagażu w odpowiednim miejscu,
  • zaparkowania samochodu, w którym znajduje się bagaż, w miejscu strzeżonym i do tego przeznaczonym,
  • niezwłocznego poinformowania odpowiednich służb (policji, funkcjonariuszy celnych, straży miejskiej) w przypadku utraty bagażu.

Ponadto, podstawą wystąpienia o odszkodowanie jest sporządzony przez funkcjonariuszy protokół.

W przypadku zgubienia bagażu, ubezpieczony otrzyma odszkodowanie, gdy:

• nadał bagaż z zachowaniem wszelkich obowiązkowych procedur i środków bezpieczeństwa,
• nadał bagaż u zawodowego przewoźnika lotniczego,
• opóźnienie przekroczy przewidzianą w OWU liczbę godzin,
• ubezpieczony przedstawił ubezpieczycielowi paragony zakupu niezbędnych przedmiotów.
Istnieje również szereg sytuacji, w przypadku których ubezpieczony nie może liczyć na wypłatę odszkodowania za zgubiony lub zniszczony bagaż. Należą do nich m.in.: klęski żywiołowe, wypadki komunikacyjne, nagłe choroby, nieszczęśliwe wypadki, nieudane próby kradzieży.

Ile kosztuje ubezpieczenie bagażu?

Ubezpieczenie bagażu wraz z kosztami leczenia i NNW można kupić już od 2,56 zł za dzień ochrony. Przed zakupem polisy należy zwrócić uwagę na wysokość sumy gwarantowanej, gdyż do jej wysokości zostanie wypłacone odszkodowanie. W zależności od wybranego wariantu polisy, mogą one wynosić od 500 zł do kilku tysięcy złotych. Wysokość sumy ubezpieczenia zawsze warto dopasować do wartości bagażu.

Źródło: rankomat.pl