Stopy NBP bez zmian, jest informacja po posiedzeniu RPP

Stopy NBP bez zmian, jest informacja po posiedzeniu RPP
Źródło: Narodowy Bank Polski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie, czytamy w komunikacie po posiedzeniu Rady 8 września 2021 roku. Zdaniem Jakuba Borowskiego, Głównego Ekonomisty Credit Agricole Bank Polska podwyżki stóp procentowych NBP są wciąż odległe.

NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku.

Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych. NBP będzie także nadal oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki – czytamy w komunikacie.

Inflacja powyżej górnej granicy celu przez najbliższe miesiące

RPP przewiduje utrzymanie się rocznego wskaźnika inflacji w najbliższych miesiącach powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego.

Jednocześnie w przyszłym roku, po wygaśnięciu części czynników przejściowo podwyższających dynamikę cen, oczekiwane jest obniżenie się inflacji.

Zdaniem Rady kształtowanie się inflacji w przyszłym roku będzie zależało od trwałości ożywienia koniunktury, w tym od sytuacji na rynku pracy po zakończeniu programów pomocowych.

Rada wskazuje na czynniki niezależne od polityki pieniężnej, które wpływają na podwyższenie inflacji.

W komunikacie stwierdza się, że podwyższona inflacja w znacznym stopniu wynika ze wzrostu cen paliw związanego z wyraźnie wyższymi niż przed rokiem cenami ropy naftowej na rynkach światowych, a także ze wzrostu cen żywności.

Jednocześnie roczny wskaźnik inflacji jest nadal podwyższany przez wzrost cen energii elektrycznej, który miał miejsce na początku br. oraz podwyżki opłat za wywóz śmieci, a więc czynniki, które – podobnie jak wzrost cen surowców – są niezależne od krajowej polityki pieniężnej.

Wpływ polityki pieniężnej na aktywność gospodarczą

Jak napisano w komunikacie prowadzona przez NBP polityka pieniężna sprzyja utrwaleniu ożywienia aktywności gospodarczej po pandemicznej recesji oraz stabilizuje inflację na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie.

Biorąc pod uwagę przyczyny podwyższonej obecnie inflacji oraz jej oczekiwany przejściowy charakter, a jednocześnie uwzględniając niepewność dotyczącą trwałości i skali ożywienia gospodarczego, NBP utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie – napisano w komunikacie.

Podwyżki stóp procentowych wciąż odległe

-Treść komunikatu po posiedzeniu RPP wskazuje, że Rada zamierza utrzymać stabilne stopy procentowe przez dłuższy czas mimo spodziewanej w najbliższych miesiącach podwyższonej inflacji – czytamy w komentarzu Jakuba Borowskiego, Głównego Ekonomisty Credit Agricole Bank Polska.

-Podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym RPP nie zmieni stóp procentowych do końca 2022 r. Uważamy, że jeśli – zgodnie z naszą prognozą – przewidywana w listopadowej projekcji NBP inflacja obniży się do poziomu zbliżonego do 3% w II poł. 2022 r., to większość członków Rady będzie niechętna zacieśnianiu polityki pieniężnej – pisze Jakub Borowski i dodaje:

-Pierwszej podwyżki stopy referencyjnej z 0,10% do 0,25% oczekujemy w styczniu 2023 r. Nadal dostrzegamy ryzyko materializacji scenariusza, w którym silniejsza presja płacowa i inflacyjna, a w konsekwencji wolniejszy powrót inflacji w kierunku celu w 2022 r., skłonią Radę do rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp procentowych w I poł. 2022 r., po wygaśnięciu czwartej fali pandemii.

Źródło: Narodowy Bank Polski / NBP, Credit Agricole Bank Polska S.A.