Sposoby na redukcję kosztów transakcyjnych

Sposoby na redukcję kosztów transakcyjnych
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sławomir Panasiuk - Wiceprezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz KDPW_CCP

O sposobach rozliczania transakcji, które prowadzą do zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności przez instytucje finansowe

Od ponad 10 lat KDPW stara się wspierać sektor bankowy. Nie tylko w obszarach codziennego biznesu, ale też w obszarach regulacji, potrzeby mitygowania ryzyka – zarówno operacyjnego jak i kredytowego. Po stronie KDPW czyli Centralnego Depozytu podstawowym obszarem, który banki mogą wykorzystać to kwestia upłynniania, czyli wprowadzania na rynek obligacji, różnego typu instrumentów, które obecnie są zapisywane w księgach banku i wymuszają posiadanie wyższego wymogu kapitałowego.

Od wielu lat istnieje rynek obligacji korporacyjnych, Catalyst. Jest on mało płynny i obligacje najbardziej atrakcyjne są poza tym rynkiem. Jest taka opinia, że kompetencje w zakresie obligacji są poza rynkiem kapitałowym, cały czas w sektorze bankowym. Upłynnienie tego, wypuszczenie na rynek obniży wymogi kapitałowe i da bankom zarobić na trochę innych usługach niż tylko inwestowanie, czyli wspieranie w ten sposób przedsiębiorstw. Tak się to dzieje na bardzo rozwiniętych rynkach. Banki wspierają przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu kapitału i jest on pozyskiwany na rynku.

To dotyczy też kredytów hipotecznych, listów zastawnych. Jest możliwość wprowadzenia u nas na rynek listów zastawnych – zarówno w polskich złotych, jak i w euro. Obligacje też rejestrujemy w polskim złotym i euro. Mamy połączenia z innymi depozytami, mamy otwarte połączenia w postaci rachunków Omnibus z depozytami międzynarodowymi. Pozwala to na zaangażowanie inwestorów zagranicznych i na to, aby korzystać z szerokiego zakresu inwestorów.

Jeśli chodzi o KDPW_CCP to jest jeszcze większe pole do popisu. W małym zakresie jest wykorzystywany przez nasz sektor bankowy. Mamy licencję na clearowanie transakcji w obszarze rynku międzybankowego – nie tylko te, które są na rynku zorganizowanym, ale też międzybankowym. Mówię o derywatach i repo. Mamy licencję na transakcję w derywatach na euro i na polskim złotym. Zarówno OIS-y (Overnight Index Swap – przyp. red.) oparte na EONIĘ (Euro Overnight Index Average  – referencyjna stopa międzybankowych operacji depozytowych typu O/N na rynku pieniężnym strefy euro – przyp. red.) jak i POLONIĘ (Polish Overnight Index Average – przyp. red.) jeśli chodzi i polski złoty. IRS-y  (Interest Rate Swap – Swap Stopy Procentowej – przyp. red.), FRA (Forward Rate Agreement – Forward na stopę procentową – przyp. red.), inne kontrakty oparte o EURIBOR i WIBOR – mamy na   to licencję, świadczymy tego typu usługi. Mamy wrażenie, że nie do końca jest wykorzystywany tzw. Client Clearing – my jesteśmy przygotowani, mamy przygotowane rozwiązania. Banki przez to, że transakcje z instytucjami w szczególności niefinansowymi, albo takimi które same bezpośrednio nie mogą clearować transakcji za pośrednictwem CCP, mogą transakcje kierować do rozliczenia do CCP – wówczas ich ryzyko wobec takich kontrahentów będzie wynosiło zero.

Oczywiście skutkuje to obniżeniem wymogu kapitałowego. Kierowanie wszystkich transakcji w instrumentach finansowych do clearowania przez licencjonowane CCP również skutkuje istotnym obniżeniem ryzyka kredytowego dlatego, że ryzyko na transakcji jest kierowane do CCP to jest 2 procent, a w przypadku bilateralnego rozliczania transakcji od 20 do 150 procent. Wiąże się to oczywiście z wymaganiami kapitałowymi.

Kolejną kwestią jest sposób clearowania. Jeżeli chodzi o transakcje w Euro w Europie kontynentalnej licencje mają trzy izby rozliczeniowe. Dla transakcji w polskim złotym tylko my. Staramy się dodatkowo podnosić jakość naszych usług i ich zakres, aby równać z tym największymi podmiotami.

Mamy możliwość clearowania transakcji w dwóch standardach. Jeden standard rozliczania z depozytem, który wymaga nieco wyższego wymogu kapitałowego, drugi to standard rozliczania z rozrachunkiem – to, co w standardzie z depozytem jest pobierane codziennie jako depozyt w zależności od wyceny transakcji, może być od razu rozliczane pomiędzy kontrahentami i wtedy ekspozycja na ryzyka jest około trzy razy niższa. Od zeszłego roku mamy tę możliwość, Eurex Clearing też od zeszłego roku, a LCH.Clearnet z Londynu od 2016. Nie mamy żadnych usług, które są gorsze jakościowo, albo w mniejszym stopniu wspierają sektor bankowy.