Społeczna odpowiedzialność biznesu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pracownicy.03.400x272Imprezy integracyjne, wyjazdy na szkolenia - i co dalej? Polskie firmy bardzo często nie mają pomysłu na skuteczne budowanie zespołu pracowników. Problem ten dotyczy zwłaszcza sektora małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie wciąż pokutuje mit o kosztownych wycieczkach, które są do tego konieczne. Często zapomina się o możliwościach tanich i bardziej skutecznych, takich jak wolontariat pracowniczy czy wspólne działania na rzecz środowiska naturalnego.

Z badań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że zaledwie jeden na trzech polskich biznesmenów spotkał się z pojęciem CSR (Corporate Social Responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu). Ignorowanie tej kwestii lub odkładanie realizacji związanych z nią strategii na lepsze czasy to błędy, które wpływają nie tylko na zewnętrzny, ale przede wszystkim wewnętrzny wizerunek firmy. Kojarzenie CSR wyłącznie z marketingiem i public relations jest błędem. To również – a może przede wszystkim – zadanie dla działów Human Resources.

Zaangażowany i zgrany zespół

Zarządzanie kadrami to nie tylko procesy rekrutacyjne i ruchy personalne wewnątrz przedsiębiorstwa. To także budowanie zespołu, który jak najbardziej efektywnie będzie wykonywał powierzone mu zadania. Na końcowy sukces tych działań wpływ ma wiele czynników – od ścierania się charakterów, przez osobiste sympatie aż po zaangażowanie grupy w życie przedsiębiorstwa. Niemal wszystkie związane z tymi pojęciami wskaźniki można zwiększyć poprzez wdrożenie w firmie strategii społecznej odpowiedzialności. Przy tworzeniu się inicjatyw związanych z CSR przeważnie mamy do czynienia z dwoma ścieżkami ich rozwoju. – Pierwszą z możliwości jest inicjatywa odgórna, kiedy to dyrektor czy kierownik próbuje zmobilizować podwładnych do działania. W drugim przypadku pomysł wychodzi od pracowników, którzy chcą zaangażować się w życie społeczności lokalnej czy ekologię. – tłumaczy Natalia Burtan z HRwizard. Niezależnie od tego, który model będzie miał zastosowanie w naszym przedsiębiorstwie, ważne jest, aby w jak największym stopniu angażował on wszystkich ludzi związanych z firmą, wliczając w to klientów i współpracowników. Dzięki temu znacząco wzrośnie identyfikacja nie tylko z samą marką, ale również z wartościami, które reprezentuje.

Szlachetny cel – wiele korzyści

O tym, jak w kilku krokach zorganizować wolontariat pracowniczy podczas ostatniego Kongresu Profesjonalistów Public Relations mówił Paweł Trochimiuk, Prezes Zarządu Partner of Promotion. Zwrócił on uwagę na problem konsultacji z pracownikami. Przed wdrożeniem strategii bardzo istotne jest poznanie zdania zespołu na temat ich oczekiwań. Następnym etapem powinien być wybór formy, w jakiej chcemy pomagać. Możliwości jest wiele: od zbiórek pieniędzy, przez udział w akcjach krwiodawstwa, aż po pracę w schroniskach dla zwierząt. O wolontariacie z perspektywy HR mówi Natalia Burtan – Są projekty, takie jak wspólne działania na rzecz ekologii czy prowadzenie spotkań z młodzieżą, które w większym stopniu angażują i integrują całą grupę. Zbiórka pieniędzy na konkretny cel również może przyniesie dużo satysfakcji, jednak zaangażowanie pracowników będzie niższe niż w przypadku wspólnego, „realnego” wysiłku. Nie należy jednak zapominać o wymogach formalnych i prawnych. Bez nich dobre chęci mogą zamienić się w poważne problemy dla naszej firmy. Po więcej informacji warto zajrzeć na stronę www.wolontariat.org.pl

Pomagają nie tylko wielcy

Badania Domu Badawczego Maison oraz SGS Polska pokazują, że dla niemal połowy Polaków działania firm na rzecz społeczeństwa i środowiska są bardzo istotne. Ponadto, u ponad 60 proc. respondentów CSR wzbudza pozytywne odczucia względem marki. To spory kapitał, który nie powinien zostać zmarnowany lub pominięty. Wśród małych i średnich przedsiębiorców panuje przekonanie, że społeczna odpowiedzialność biznesu jest domeną firm dużych i bogatych. Nic bardziej mylnego. Wolontariat, rozwijanie umiejętności czy ekologia wymagają niewielkiego wkładu finansowego. Dodatkowo, najczęściej taka inwestycja szybko się zwróci w postaci oszczędności energii, nowych kompetencji pracowników i lepszego zgrania całego zespołu. Klienci również przychylniej patrzą na firmę, która o swoich wartościach nie tylko pisze, ale także stara się wcielać je w życie.

Zatem czy CSR może się sprawdzić w sektorze MŚP? Oczywiście tak, pod warunkiem, że podejdziemy do tego z odpowiednim nastawieniem. Nawet najlepszy i najbardziej zaangażowany lider nic nie wskóra w grupie, która nie jest zainteresowana ochroną środowiska czy zbiórką pieniędzy. Dlatego też bardzo ważne są konsultacje z pracownikami. Warto zastanowić się nad wciągnięciem do działań naszych współpracowników i klientów. Dzięki temu stworzymy platformę do porozumienia i dalszych, wspólnych działań. Najważniejsze jest jednak, aby nie traktować CSR jako działania marketingowego. Powinna być to grupa ludzi, którzy pod wspólnym szyldem chcą pomagać innym. Tylko wtedy osiągniemy wcześniej postawione cele, a wcielona w życie strategia społecznej odpowiedzialności przyniesie wymierne efekty.

Źródło: HRwizard