Składki ZUS 2024 – o ile wzrosną?

Składki ZUS 2024 – o ile wzrosną?
Fot. stock.adobe.com / johan10
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W 2024 roku wzrosną podstawy, od jakich przedsiębiorcy opłacają składki ZUS. Eksperci inFaktu wyliczyli, ile w przyszłym roku będzie wynosiła minimalna podstawa składek i przy jakiej pensji pracownik może liczyć na częściowe zwolnienie z ZUS.

Składki ZUS są ściśle związane z wysokością przeciętnego wynagrodzenia. Prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2024 roku ustalono na poziomie 7 824 zł.

Zgodnie z przepisami, 60% tej kwoty stanowi podstawę ustalenia składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców. Oznacza to, że w 2024 r. nie może być ona niższa niż 4 694,40 zł.

Składki ZUS w 2024 roku wyniosą łącznie 1600,27 zł:

Składki emerytalne (19,52% podstawy wymiaru) – 916,35 zł; 

Składki rentowe (8% podstawy wymiaru) – 375,55 zł;

Składki chorobowe (2,45% podstawy wymiaru) – 115,01 zł;

Składki wypadkowe (1,67% podstawy wymiaru) – 78,40 zł;

Fundusz pracy (2,45% podstawy wymiaru) – 115,01 zł.

Składki ZUS 2024 – o ile wzrosną? tabela 1, inFakt

Czytaj także: Duży ZUS o 97%, a składka zdrowotna o 143% w górę – tak zmieniały się wysokości danin w latach 2015-2024

Maksymalne składki ZUS 2024 przedsiębiorców

W przypadku przedsiębiorców istnieje ograniczenie górnej granicy miesięcznej podstawy składek i nie może ona przekraczać 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W 2024 r. nie może być ona wyższa niż 19 560 zł. Oznacza to, że maksymalna wysokość składek, jakie mógłby przedsiębiorca odprowadzać do ZUS w 2024 r., wniosłaby 6 668 zł miesięcznie.  

Przypomnieć jednak należy uchwałę Sądu Najwyższego z 29 listopada 2023 r., który stwierdził, że ZUS ma prawo do weryfikacji podstawy wymiaru składek przedsiębiorcy, w sytuacji, gdy ten – będąc w początkowym okresie prowadzenia działalności – zadeklarował podstawę wymiaru, której wysokość nie ma odzwierciedlenia w przychodach.

W konsekwencji, pomimo że przepisy pozwalają na zwiększenie podstawy składek, może się okazać, że ZUS nie zgodzi się zadeklarowaną wyższą podstawę.

Co istotne, w uchwale nie podano definicji początkującego przedsiębiorcy oraz czy przychody mają się pokrywać z podstawą, czy muszą być o określony procent wyższe od osiąganych przychodów/dochodów, czy adekwatne do składek.

To wszystko daje ZUS-owi duże pole do subiektywnej oceny, a w konsekwencji obniżanie podstaw przedsiębiorcom.

Historyczna podwyżka małego ZUS

Podstawę małego ZUS stanowi minimalne wynagrodzenie, które w 2024 r. będzie podnoszone dwa razy, najpierw 1 stycznia 2024 r. oraz ponownie 1 lipca 2024 r.

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność muszą więc liczyć się z dwukrotną podwyżką.  Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla nich stanowi bowiem 30% minimalnego wynagrodzenia, które od 1 stycznia 2024 r. wyniesie 4242, a od 1 lipca 2024 r. – 4300 zł. Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 3600 zł, a więc oznacza to, że mały ZUS wzrośnie o 20% w 2024 r. 

Podstawy małego ZUS wyniosą więc odpowiednio 1272,60 zł i 1290 zł. A składki ZUS za pierwsze półrocze 2024 – 402,65 zł, za drugie – 408,16 zł. 

Składki ZUS 2024 – o ile wzrosną? tabela 2, inFakt

Składki ZUS 2024 – o ile wzrosną? tabela 3, inFakt

Czytaj także: Rząd przyjął rozporządzenie ws. minimalnej płacy w 2024 rokuhttps://bank.pl/rzad-przyjal-rozporzadzenie-ws-minimalnej-placy-w-2024-roku/

Ograniczenie ZUS dla pracowników 

Z pensji pracownika opłacane są składki ZUS w takim samym procencie, jak w przypadku przedsiębiorców, z tą różnicą, że podstawę składek stanowi wynagrodzenie brutto pracownika oraz ich część pokrywa pracodawca.

W konsekwencji składki ZUS opłacane są od realnych zarobków i część ich kosztów ponosi pracodawca. W przypadku przedsiębiorców podstawa jest zryczałtowana i składki są jedne, niezależnie od tego, czy przedsiębiorca osiąga dochód, czy ponosi stratę.

Podstawa składek ZUS w przypadku pracowników ograniczona jest rocznie i nie może być wyższa, niż 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Ograniczeniu podlegają tylko składki emerytalne i rentowe.

Prognozowane wynagrodzenie wynosi 7824 zł, a więc ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2024 r. wyniesie 234 720 zł. Co to oznacza? Jeśli pracownik ma pensję brutto przykładowo 23 472 zł miesięcznie, to od listopada 2024 r. nie zapłaci składki emerytalnej (9,76%) oraz rentowej (1,5%). Oszczędność miesięcznie w tym przypadku dla pracownika wyniesie 2 642,95 zł. 

Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.

Piotr Juszczyk,

główny doradca podatkowy w firmie inFakt.

Źródło: BANK.pl