Senat za wykreśleniem zmian prawnych dotyczących banków z ustawy o dodatku węglowym

Senat za wykreśleniem zmian prawnych dotyczących banków z ustawy o dodatku węglowym
Fot. stock.adobe.com/meegi
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Senat zgłosił w czwartek poprawki do ustawy o dodatku węglowym. Zaproponował wykreślenie wszystkich przepisów dotyczących banków i Prawa bankowego i rozszerzenie zakresu gospodarstw domowych uprawnionych do otrzymania dodatku w wysokości 3 tys. zł.

Ustawę poparło 98 senatorów, jeden był przeciw, jeden się wstrzymał. Ustawa trafi teraz z powrotem do Sejmu.

Prawo do dodatku niezależnie od rodzaju źródła ogrzewania

Jedna z zaproponowanych poprawek przewiduje wykreślenie z ustawy definicji paliwa stałego rozumianego jako „węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85 proc. węgla kamiennego”. W efekcie prawo do dodatku w wys. 3 tys. zł zyskują gospodarstwa domowe niezależnie od rodzaju źródła ogrzewania.

Czytaj także: Będzie wsparcie dla korzystających z innych źródeł ciepła niż węgiel >>>

Senat zaproponował też skreślenie przepisów, które nie odnoszą się do dodatku węglowego. Chodzi o artykuły odnoszące się do Prawa bankowego, procedur przejmowania banków i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Senatorowie poparli też skreślenie artykułu odnoszącego się do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Czytaj także: Zmiany w prawie bankowym „wrzucone” do projektu o dodatku węglowym; ZBP oburzony trybem procedowania nad ustawą >>>

Inna poprawka przewiduje przyznanie Radzie Ministrów prawo do umorzenia w całości lub części – na wniosek ministra finansów – wierzytelności Skarbu Państwa, powstałych z tytułu udzielonej gwarancji przedsiębiorstwom energetycznym.

3 tys. zł jednorazowego dodatku węglowego

Ustawa – której nazwa po zmianach Senatu brzmi „o dodatku pieniężnym na pokrycie kosztów ogrzewania niektórych gospodarstw domowych” – przewiduje wypłatę 3 tys. zł dodatku.

Zakładany maksymalny limit wydatków na te dodatki wynosi w 2022 r. 11,5 mld zł. Źródłem finansowania dodatku jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Ustawa przewiduje, że NBP przekaże do tego Funduszu część swojego zysku, o ile będzie on wyższy niż założony w ustawie budżetowej. Według Ministerstwa Finansów, z NBP będzie pochodziło ok. 9,5 mld zł. Dodatkowo w ustawie przewidziano 2 mld zł na gwarancje dla linii kredytowej, jaką BGK ma utworzyć dla przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Źródło: PAP BIZNES