Senat chce wejścia w życie noweli o PPE, IKE oraz IKZE o miesiąc później, od 1 lipca

Senat chce wejścia w życie noweli o PPE, IKE oraz IKZE o miesiąc później, od 1 lipca
Fot. stock.adobe.com/Andrey Popov
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (PPE), ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), m.in. przesuwając termin wejścia w życie większości nowych przepisów o miesiąc - na 1 lipca 2022 r. Za nowelizacją wraz z poprawkami głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

Nowelizacja wprowadza m.in. ułatwienia w prowadzeniu PPE dla pracodawców, uproszczenia trybu zawierania przez pracodawców porozumień oraz dookreśla niektóre kompetencje nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego.

Przyjęte poprawki precyzują, że IKE lub IKZE jest prowadzone na podstawie umowy zawartej przez oszczędzającego w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku, w formie dokumentowej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w formie pisemnej.

Czytaj także: Zmiany w PPE, IKE i IKZE; rząd przyjął projekt nowelizacji >>>

Przesuwają także o miesiąc termin wejścia w życie większości nowych przepisów na 1 lipca 2022 r.

Ułatwienia w prowadzeniu PPE dla pracodawców

Nowelizacja ustawy wprowadza szereg ułatwień w prowadzeniu PPE dla pracodawców, uproszczenia trybu zawierania przez pracodawców porozumień, zmiany dotyczące warunków uczestnictwa w programie.

Jednocześnie dookreśla niektóre kompetencje nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego, definiuje „przeniesienie środków”, a także zmienia przepisy określające zasady zawieszania składki podstawowej i ograniczania jej wysokości w celu usunięcia wątpliwości interpretacyjnych. Równocześnie wprowadza też możliwość zawarcia umowy o prowadzenie IKE i IKZE w postaci elektronicznej.

Najistotniejsze rozwiązania dotyczące pracowniczych programów emerytalnych

Najistotniejsze rozwiązania dotyczące pracowniczych programów emerytalnych, zawarte w nowelizacji:

– wprowadzono przepisy dotyczące przenoszenia środków zgromadzonych w PPE przez dotychczasową instytucję zarządzającą do nowego zarządzającego;

– zniesiono fakultatywny zakaz wnoszenia składki dodatkowej, jak również dopuszczono finansowanie tej składki również z innych źródeł niż wynagrodzenie uczestnika PPE;

– wprowadzono ułatwienia dla pracodawców w prowadzeniu pracowniczych programów emerytalnych;

– zniesiono najbardziej uciążliwe obowiązki administracyjne obciążające pracodawców. Realizacja tych obowiązków będzie spoczywać na instytucjach finansowych obsługujących PPE;

– wprowadzono obowiązek przekazania Polskiemu Funduszowi Rozwoju (PFR) jedynie oświadczenia dotyczącego liczby zatrudnionych uczestników PPE oraz liczby pracowników zatrudnionych (dwukrotnie w ciągu roku); PFR będzie przekazywał te informacje do Komisji Nadzoru Finansowego.

– ułatwiono pracodawcom, którzy prowadzą PPE, czasowe zawieszenie bądź ograniczenie wydatkowania środków na PPE w związku z trudną sytuacją finansową;

– zmieniono przepisy, które określają zasady zawieszania składki podstawowej i ograniczania jej wysokości;

– regulowano maksymalny termin jednostronnego ograniczenia składki podstawowej przez pracodawcę (w okresie obejmującym 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych łączny okres jednostronnego ograniczenia nie może przekroczyć 6 miesięcy).;

– po okresie zawieszenia bądź ograniczenia składki podstawowej, pracodawca nie będzie musiał wpłacać kwoty składki, która nie została odprowadzona w związku z ograniczeniem albo zawieszeniem składki podstawowej; 

– skrócono z 12 do 6 miesięcy okres wypowiedzenia w przypadku podjęcia przez pracodawcę jednostronnej decyzji o likwidacji PPE.

Najistotniejsze rozwiązania dotyczące IKE i IKZE

Najistotniejsze rozwiązania dotyczące IKE i IKZE:

– ułatwiono zawarcie umowy o prowadzenie IKE i IKZE przez umożliwienie jej zawarcia w postaci elektronicznej.

– dostosowano przepisy, które regulują limit wpłat na IKZE dokonywanych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Pracownicze programy emerytalne stanowią grupową formę gromadzenia oszczędności emerytalnych organizowaną pod patronatem pracodawców. Z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wynika, że na 31 grudnia 2020 r. 2 370 pracodawców prowadziło PPE, którymi zarządzało 30 instytucji finansowych. W PPE uczestniczyło wówczas 631 761 osób, a łączna wartość aktywów zgromadzonych w PPE wynosiła ok. 17 mld zł.

Źródło: ISBnews