Sejm przyjął poprawki w ubezpieczeniach obowiązkowych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

obrady.sejmu.130xSejm przyjął nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. 415 posłów głosowało za przyjęciem ustawy, dwóch - wstrzymało się od głosu. Żaden z posłów nie zgłosił sprzeciwu. Ustawą zajmie się teraz Senat.

Nowelizacja zawiera szereg prokonsumenckich rozwiązań popieranych przez ubezpieczycieli. Ustawa ma m.in. zlikwidować problem podwójnego OC, będącego często konsekwencją nieświadomości kupujących i sprzedających swoje pojazdy Polaków. Ponadto ustawa ma wprowadzić możliwość wypowiadania umowy za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego.

Natomiast w przypadku wypowiedzenia w formie przesyłki listowej, za chwilę złożenia takiego oświadczenia uważać się będzie datę nadania. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2012 r. W konsultacjach nad ustawą od początku czynny udział brała Polska Izba Ubezpieczeń.

Źródło: PIU