Perspektywa ratingu Santander Consumer Bank podwyższona do pozytywnej

Perspektywa ratingu Santander Consumer Bank podwyższona do pozytywnej
fot. Santander Consumer Bank
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
EuroRating utrzymał rating Santander Consumer Bank na dotychczasowym poziomie BBB- oraz podwyższył perspektywę ratingu do pozytywnej ze stabilnej, podała agencja. Podwyższenie perspektywy ratingu związane jest przede wszystkim z systematyczną poprawą pozycji kapitałowej banku.

Podwyższenie perspektywy ratingu związane jest przede wszystkim z systematyczną poprawą pozycji kapitałowej #SantanderConsumerBank #rating #EuroRating

„Jako wysoki i bezpieczny EuroRating ocenia obecnie zarówno wskaźnik finansowania aktywów kapitałem własnym, jak również regulacyjny współczynnik wypłacalności banku. Pozytywnie na perspektywę ratingu oddziałuje także wysoka i nadal poprawiająca się w ostatnich kwartałach rentowność banku (Santander Consumer Bank ma obecnie jedne z najwyższych w sektorze wskaźników rentowności aktywów ROA i zwrotu z kapitału własnego ROE)” – czytamy w komunikacie.

Duża zmienność wyników finansowych

Do czynników ryzyka EuroRating zalicza natomiast stosunkowo dużą zmienność generowanych przez bank wyników finansowych, wynikającą z podwyższonej zmienności jakości portfela kredytowego i związanej z tym wysokiej podatności banku na wahania cyklu gospodarczego. Jest to jednak głównie rezultatem realizowanego przez Santander Consumer Bank modelu biznesowego.

Wysoki portfel kredytów hipotecznych w walutach obcych

„Jakkolwiek czynnikiem ryzyka według agencji jest również wciąż stosunkowo wysoki portfel kredytów hipotecznych w walutach obcych (w tym głównie we franku szwajcarskim), to EuroRating zaznacza, że obecnie procedowany w parlamencie projekt pomocy tego typu kredytobiorcom nie zakłada przymusowego przewalutowywania kredytów. Ze składek banków tworzony ma być jedynie fundusz pomocowy dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji” – czytamy dalej,

W efekcie, negatywny wpływ planowanej nowej regulacji dotyczyć będzie głównie ewentualnego obniżenia rentowności banków. Ustawa nie powinna mieć natomiast bezpośredniego negatywnego wpływu na kapitały banków posiadających istotne portfele kredytów walutowych, podano także.

Co oznacza pozytywna perspektywa ratingu?

Pozytywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo podwyższenia nadanego bankowi ratingu kredytowego w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

Santander Consumer Bank należy do hiszpańskiej Grupy Santander. Obecnie 60% akcji SGB należy do Banku Zachodniego WBK, a pozostałe 40% akcji do hiszpańskiej spółki Santander Consumer Finance. Marka Santander Consumer Bank pojawiła się w Polsce w 2006 r.

Źródło: ISBnews