Rząd: prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 14 czerwca

Rząd: prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 14 czerwca
Fot. stock.adobe.com/luckyguy123
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wydłużenie prawa do pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas zamknięcia żłobków, szkół i przedszkoli, bądź niemożności zapewnienia przez te placówki opieki, jednak nie dłużej niż do 14 czerwca zakłada rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.
Rząd wydał rozporządzenie wydłużające prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 14 czerwca #ZasiłekOpiekuńczy #zasiłki #koronawirus #COVID19

Rozporządzenie ukazało się już w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami prawo do zasiłku przysługuje do 24 maja.

Z zapowiedzi Ministerstwa Edukacji wynika, że szkoły pozostaną zamknięte do 7 czerwca, od 25 maja szkoły będą mogły prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z klas I-III.  Będą one jednak dobrowolne. Od 6 maja istnieje możliwość stopniowego otwierania żłobków i przedszkoli. Decyzję w tej sprawie każdorazowo podejmują jednostki samorządu terytorialnego.

Kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły oraz inne placówki lub gdy opieki nie mogą sprawować nianie lub opiekunowie dzienni, jednak nie dłużej niż do 14 czerwca 2020 r.

Zasiłek przysługuje również w przypadku, gdy żłobek, klub dziecięcy, przedszkole oraz inną placówka nie może zapewnić opieki z powodu ograniczeń w funkcjonowaniu tych placówek w związku z COVID-19. Obejmuje także osoby objęte ubezpieczeniem społecznym rolników. We wszystkich tych przypadkach nie dłużej niż do 14 czerwca br.

Czytaj także: ZUS: kto ma prawo do przedłużonego dodatkowego zasiłku opiekuńczego >>>

Możliwość przedłużenia okresu pobierania zasiłku opiekuńczego na czas zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków zakłada ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

Zgodnie z przepisami ustawy, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19 nad dziećmi do lat 8.

Źródło: ISBnews