Rynek ubezpieczeń po III kw. 2020 roku, wypłacono poszkodowanym prawie 30 mld złotych

Rynek ubezpieczeń po III kw. 2020 roku, wypłacono poszkodowanym prawie 30 mld złotych
Źródło: PIU
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W ciągu trzech kwartałów 2020 r. Polacy otrzymali 29,5 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych. Tylko z ubezpieczeń komunikacyjnych wypłaty wyniosły ponad 10,7 mld zł ‒ podkreśla w wydanym komunikacie Polska Izba Ubezpieczeń.

Najważniejsze dane dotyczące rynku ubezpieczeń po III kw. 2020 r.:

– 29,5 mld zł dla poszkodowanych, w tym:

o 12,8 mld zł z ubezpieczeń na życie

o 10,7 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC+AC)

o około 6 mld zł z pozostałych ubezpieczeń;

– Prawie 85 mld zł aktywów ubezpieczyciele ulokowali w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne;

– 16,3 mld zł aktywów było ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu;

– Ponad 1,1 mld zł podatku dochodowego zapłacili ubezpieczyciele.

Ubezpieczyciele pełnią w gospodarce szczególną funkcję, łagodząc cykle koniunkturalne i będąc długoterminowym inwestorem w krajowe papiery wartościowe

– W ciągu trzech kwartałów 2020 roku Polacy wydali na ubezpieczenia 46,5 mld zł. To prawie tyle samo, co przed rokiem.

Nie rezygnujemy z ochrony ubezpieczeniowej, a zakłady ubezpieczeń już na początku pandemii wprowadziły w życie rozwiązania skierowane do klientów dotkniętych finansowo skutkami pandemii – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU).

Czytaj także: Punkty karne kierowców nie będą tajemnicą dla ubezpieczycieli?

Ubezpieczyciele wspierają walkę z pandemią

W kwietniu 2020 r. PIU opracowała 14 rekomendacji dla klientów w trudnej sytuacji finansowej. Obejmowały one:

– posiadaczy pojazdów,

– kredytobiorców oraz posiadaczy polis oszczędnościowych i inwestycyjnych,

– ponad 4 tys. touroperatorów,

– kilkanaście tysięcy podmiotów gospodarczych, biorących udział w likwidacji szkód,

– lekarzy i ratowników medycznych.

W listopadzie 2020 roku 18 firm ubezpieczeniowych podjęło decyzję o sfinansowaniu dodatkowego call center dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dzięki temu, przez pół roku 100 dodatkowych konsultantów będzie do dyspozycji osób poszukujących informacji związanych z pandemią i zakażeniem koronawirusem.

W przedsięwzięciu wzięli udział: Allianz, Aviva, AXA, Compensa, Credit Agricole Ubezpieczenia, Ergo Hestia, Generali, Interrisk, MetLife, PKO Ubezpieczenia, Grupa PZU, Saltus, TUW TUW, Uniqa, Unum, Vienna Life, Warta i Wiener.

W listopadzie 2020 roku 18 firm ubezpieczeniowych podjęło decyzję o sfinansowaniu dodatkowego call center dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego

– Naszą społeczną rolą jest niesienie pomocy w najtrudniejszych sytuacjach życiowych. Pandemia bez wątpienia jest taką sytuacją, stąd decyzja ubezpieczycieli o wsparciu Głównego Inspektoratu Sanitarnego – mówi Jan Grzegorz Prądzyński.

Czytaj także: Aviva w Polsce na sprzedaż? Kolejne doniesienia na ten temat, „cena może sięgnąć 1,5 mld euro”

Pandemia nie zniwelowała wartości odszkodowań

W ciągu trzech kwartałów 2020 roku ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym prawie tyle samo odszkodowań i świadczeń, co rok wcześniej.

– Wartość wypłat związanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi jest bardzo podobna do zeszłorocznej, mimo mniejszego ruchu pojazdów. Jeśli chodzi o szkody w rolnictwie – wypłat jest znacznie więcej, co jest efektem wiosennych przymrozków. Wzrosły też odszkodowania z tytułu gwarancji ubezpieczeniowych – mówi Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

– Pandemia nie oznacza, że nie dochodzi do szkód. Dlatego bardzo ważne jest utrzymywanie odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej – dodaje.

Silna pozycja kapitałowa ubezpieczycieli

Polscy ubezpieczyciele wypracowali po III kw. 2020 roku 5,2 mld zł zysku netto, czyli o 13 proc. mniej niż przed rokiem. Do budżetu państwa odprowadzili ponad 1,1 mld zł podatku dochodowego.

Lokaty zgromadzone w krajowych obligacjach i innych bezpiecznych instrumentach sięgają 85 mld zł.

– Ubezpieczyciele pełnią w gospodarce szczególną funkcję, łagodząc cykle koniunkturalne i będąc długoterminowym inwestorem w krajowe papiery wartościowe.

Mają bardzo silną pozycję kapitałową, która pozwala im prowadzić bezpieczną działalność pomimo wahań koniunktury – podsumowuje Jan Grzegorz Prądzyński.

Czytaj także: Nowa porównywarka ubezpieczeń komunikacyjnych od OLX i KioskPolis.pl

Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń / PIU